Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Márton Kiss x
  • All content x
Clear All Modify Search

Summary  

New results for the eigenvalue ratios of vibrating strings are presented partially in connection with previous results concerning Schrdinger operators.

Restricted access

The significance of vegetable shading is, that it can minimize the risk of overheating and also the negative effects of urban heat island. The aim of the paper is to analyze more precisely the shading effect of alley trees, and their impact on indoor comfort.

The shading efficiency of trees is a species-specific attribute, because of the varying crown structure and leaf density. The analyses aimed the quantification of the transmissivity of characteristic individuals of three frequently planted species. On the base of measured data the cooling load of the buildings and the risk of summer overheating are calculated.

Restricted access

Konrad Lorenz etológus tárgyalta először, hogy bizonyos fizikai jellemzők, mint a nagy fej, a gömbölyded arc, a magas homlok, a kis orr és száj, valamint a nagy szem — amelyek a kisbabák arcának jellemzői — vonzónak, aranyosnak hatnak, és gondozóviselkedésre irányuló motivációt aktiválnak a felnőttekben. Az általa megalkotott babaséma („Kinderschema”) fogalom azóta már széles körben bebizonyította a hatását a humán percepcióra, hiszen többek között orientálja a figyelmet, lokálissá teszi az észlelést, preferenciát vált ki, sőt akár élettelen tárgyakra vonatkoztatva is megváltoztatja ítéletünket. A kutatások fókuszpontján azonban mindeddig kívül esett, hogy vajon a babaarc jellegeit túlzó mértékben kihangsúlyozó képek hogyan befolyásolják az emberek aranyosságészlelését. Képszerkesztő technikák segítségével tizenhárom autóról készült képet alakítottunk ki, amelyek a babaséma jellegeit a nullától a körülbelül háromszoros torzításig tartalmazták. A vizsgálatban részt vevő 259 felnőtt személy feladata az volt, hogy megítélje, hogy az adott autót mennyire tartja aranyosnak, illetve egyes képpárok esetében ki kellett választania, hogy a megjelenő gépjárművek közül melyiket választaná. Az aranyosságítélet feladatra adott válaszok egy fordított U alakú haranggörbét rajzoltak ki, melynek csúcsán a babaséma arányait megközelítőleg kétszeresen torzító optimális eset áll, amely ennek értelmében az emberekből a lehető legerőteljesebb reakciót váltja ki. A választásos feladatrész adataiból azt állapítottuk meg, hogy — a férfiakkal összehasonlítva — a nők számára valamivel fontosabb tényező az autóvásárlás során, hogy az autó megjelenése aranyosnak hasson, bár a válaszok eloszlását tekintve egyik nem sem választotta szívesen az aranyosabbnak ítélt autót. A vizsgálat eredményei új fejezetet nyitnak a babaséma kutatásának irányában, hiszen az optimum számos ígéretes kutatási és alkalmazási lehetőségre világít rá.

Restricted access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: K. Mesterházy, V. Kiss, D. Gabler, A. Márton, and L. Schilling
Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Mónika Knáb, Tibor Szili-Kovács, Klaudia Kiss, Márton Palatinszky, Károly Márialigeti, János Móga, and Andrea Borsodi

Karst areas belong to the most exposed terrestrial ecosystems, therefore their study have a priority task in Hungary, as well. The aim of this study was to compare the structure, activity and diversity of soil microbial communities from two distinct Hungarian karst areas (Aggtelek NP and Tapolca-basin). Soil samples were taken three times from 6 distinct sites, from different depths. Soil microbial biomass C (MBC), microbial biomass N (MBN), basal respiration (BRESP) and substrate induced respiration (SIR) were measured. The phylogenetic diversity of bacterial communities was compared by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE). The highest MBC, MBN, BRESP and SIR values were measured in the rendzina soil from Aggtelek. On the basis of biomass and respiration measurements, microbial communities differentiated mainly according to soil depths whereas DGGE profiles of bacterial communities resulted in groups mainly according to sampling sites.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Márton Magyar, Viktória Zsiros, Anna L. Kiss, Zoltán Zsolt Nagy, and Zsuzsanna Szepessy

Absztrakt:

Bevezetés: A caveolák a plazmamembrán palack alakú, nem klatrinasszociált, 50–100 nanométer nagyságú befűződései, melyeknek legfontosabb integráns membránfehérjéje a caveolin-1. A caveolák kiemelt szerepet töltenek be a sejtek működésében – a vesicularis transzportban, a sejtciklus szabályozásában –, és platformként szolgálnak klasszikus és alternatív jelátviteli folyamatokhoz. Célkitűzés: Vizsgálataink célja a caveolák morfológiai és a caveolin-1 fehérje immunhisztokémiai kimutatása és összehasonlítása fiatal, kontroll (myop, hypermetrop) és szürke hályogos humán szemlencse elülső lencsetokjának epithelialis sejtjeiben. Így arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a caveoláknak lehet-e szerepük a szürkehályog-kialakulás folyamatában. Módszer: A nagy myop és hypermetrop (kontroll-), valamint idős, elszürkült lencsével rendelkező betegek refraktív célból végzett műtétje során nyert elülső lencsetokokat mint szövetmintákat vizsgáltuk. Mindkét vizsgálati csoportban az elülső lencsetokok ultravékony metszeteit transzmissziós elektronmikroszkópiával tanulmányoztuk, valamint a szövetminták félvékony metszetein immunhisztokémiai jelölést végeztünk polyclonalis caveolin-1- és cavin-1-ellenes antitestekkel. Eredmények: Az immunhisztokémiai eredmények alapján a kontrollcsoportban a lencseepithelsejtekben jelentős caveolin-1-jel mellett alacsony cavin-1-jelet mértünk. A szürke hályogos mintákban azonban erőteljes cavin-1-expresszió és a kontroll- (myop) sejtekben tapasztalt mértékű caveolin-1-szignál volt megfigyelhető. Az elektronmikroszkópos képeken kontrollesetben caveolák gyakorlatilag nem voltak kimutathatók, míg a cataractás metszeteken emelkedett mennyiségű caveolát figyeltünk meg. Következtetés: Mivel a cavin-1 szükséges a caveolin-1 mellé, hogy a caveolák jellegzetes morfológiája kialakuljon, feltételezzük, hogy a cavin-1-expresszió változása tehető felelőssé az elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhető eltérésekért. Ezen eredmények utalhatnak arra, hogy a caveolák szerepet játszhatnak a szürkehályog-képződés folyamatában. Orv Hetil. 2019; 160(8): 300–308.

Open access

As DNA methylation patterns are inherited (‘epigenetic memory’) gsh I transgenic poplar ( Populus × canescens ) clones (11 ggs and 6 Lgl ) were treated with the DNA demethylating drug DHAC (5,6-dihydro-5′-azacytidine hydrochloride) at 10 −4 M for 7 days in order to study acquired plant molecular defense mechanisms in novel plant sources. In this study, the response of relative gene expression levels of transgene gsh I and poplar gene gsh 1 to DHAC treatment were analyzed by qRT-PCR ( q uantitative r everse t ranscriptase PCR). High expression levels of transgene gsh I were observed in the 6 Lgl clone (13.5-fold increase) compared to 11 ggs (1.0) sample. The expression level doubled (1.8-fold increase) in the DHAC-treated 6 Lgl samples but not in the 11 ggs clone (0.4-fold). Contrary to this, the relative copy number of transgene gsh I in the 6 Lgl clone was found to be 60% less (1.0) than in the 11 ggs sample (1.6). Relative expression level of endogenous poplar gene gsh 1 showed significantly higher responsiveness to DHAC-induced demethylation than the transgene gsh I with the highest expression level in the untransformed WT poplar (19.7-fold increase) compared to transformed clones of 6 Lgl (8.7-fold increase) and 11 ggs (2.5-fold increase), respectively. Competition in the reactivation capacity between transgene gsh I and poplar gsh 1 of 6 Lgl clone was also observed as the relative gene expression level of transgene gsh I increased from a high relative expression level (13.5) up by about twofold (1.8 times) rate (to 23.7) compared to poplar gsh 1 gene that increased by an 8.7 increment from a lower level (1.6 rel. expression) to 13.9.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Márton Doleschall, Dóra Török, Katalin Mészáros, Andrea Luczay, Zita Halász, Krisztina Németh, Nikolette Szücs, Róbert Kiss, Judit Tőke, János Sólyom, György Fekete, Attila Patócs, Péter Igaz, and Miklós Tóth

Absztrakt:

A congenitalis adrenalis hyperplasiát 7 monogénes genetikai betegség összességének tekintjük, melyekből az egyik a szteroid-21-hidroxiláz-deficientia. A congenitalis adrenalis hyperplasia összes kóroki génje a mellékvese szteroidogenezisében vesz részt. A szteroid-21-hidroxiláz-deficientia autoszomális recesszív betegség, amelyért a szteroid-21-hidroxilázt kódoló gén mutációi a felelősek. A szteroid-21-hidroxiláz gén mutációi a congenitalis adrenalis hyperplasiás esetek 95%-át okozzák. Bár az enyhe tünetekkel együtt járó nem-klasszikus szteroid-21-hidroxiláz-deficientiát ritkán diagnosztizálják, a klasszikus szteroid-21-hidroxiláz-deficientia az aldoszteron- és a kortizolelválasztás elégtelensége miatt életveszélyes sóvesztő és adrenalis krízissel járhat együtt. A klasszikus típus élethosszig tartó szteroidpótlást igényel, amely cushingoid mellékhatásokkal járhat együtt, illetve a betegség talaján jellemző komorbiditások szintén kialakulhatnak. A betegek életminősége csökkent, mortalitásuk többszöröse a betegségben nem szenvedő populációnak. A betegség diagnosztikája, következményei és a betegek egész életét végigkísérő klinikai ellátás multidiszciplináris megközelítést kíván: a gyermekgyógyászat, a belgyógyászat, az endokrinológia, a laboratóriumi medicina, a genetikai diagnosztika, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a pszichológia szakembereinek együttes munkáját igényli. Orv Hetil. 2018; 159(7): 269–277.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Selmeczi, Miklós Udvardy, Árpád Illés, Béla Telek, Attila Kiss, Péter Batár, Gyula Reményi, Róbert Szász, Zsófia Ujj, Adrienn Márton, Anikó Újfalusi, Zsuzsanna Hevessy, László Pinczés, Judit Bedekovics, and László Rejtő

Bevezetés: Heveny myeloid leukaemiában a fiatal felnőttek (<60 év) kétharmada, az idősek (≥60 év) mintegy 90%-a hal meg a betegség következtében. Célkitűzés: A szerzők heveny myeloid leukaemiás betegeik kezelésével szerzett tapasztalataik elemzését tűzték ki célul. Módszer: 2007–2013 között 173 heveny myeloid leukaemiás beteget kezeltek. A betegeket a European LeukemiaNet javaslata alapján osztályozták. Vizsgálták az életkor, a „de novo” vagy „szekunder” betegség, a daunoblastin dózisa, a bortezomib, a minimális residualis betegség és a betegség lefolyása közötti összefüggést. Eredmények: A fiatal betegek ötéves túlélése 25%, az időseké 2% volt. A túlélést a prognosztikai tényezők jelentősen befolyásolták: a fiatal, jó prognózisú betegek túlélése 50% volt. Fiataloknál a 90 mg/m2 daunoblastin előnyös volt, míg a 45 mg/m2 és 60 mg/m2 hatékonysága között nem volt jelentős különbség. A bortezomibbal kiegészített standard indukciós kezelés ígéretesnek tűnt, de ennek megítéléséhez nagyobb számú beteg vizsgálata szükséges. Következtetések: A remisszió kialakulásának gyorsasága és mélysége, valamint a kiindulási fehérvérsejtszám jelentősen befolyásolhatják a betegség lefolyását a European LeukemiaNet osztályozás szerinti azonos csoportokon belül is. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 653–658.

Restricted access