Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Márton Miháltz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

A wordnet olyan elektronikus lexikális szemantikai adatbázis, melyben a nyelvi fogalmak hálózatba szerveződnek. A fogalmakat szinonimahalmazok (synsetek), a közöttük lévő kapcsolatokat szemantikai relációk (hipernima, meronima, antonima stb.) reprezentálják. Cikkünkben bemutatjuk a Magyar WordNetet létrehozó projektet, melyben három magyar intézmény vett részt 3 éven keresztül. A projekt eredményeképpen 2007-re létrejött mintegy 40.000 magyar synset, melyek nagy része meg van feleltetve ekvivalens angol WordNet synseteknek, így implicit módon más nyelvek wordneteinek is. Bemutatjuk az egy- és többnyelvű wordnetek általános szerkezetét, valamint a Magyar WordNet létrehozása során kidolgozott alapelveket, módszereket és eredményeket, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dezső Németh
,
Rozália Eszter Ivády
,
Márton Miháltz
,
Attila Krajcsi
, and
Csaba Pléh

Kutatásunk célja a verbális munkamemória és a szóterjedelem kapcsolatának feltérképezése. Három kísérletet mutatunk be, melyekben a kísérleti személyeknek klasszikus emlékezetiterjedelem-mérő kísérleti elrendezésben kellett szólistákat tanulniuk és visszamondaniuk. A szavak morfológiai összetettségét változtattuk, miközben a listákon belül kiegyenlítettük a szóhosszúságot, a gyakoriságot, a fonológiai struktúrát és a konkrétságot. A verbális munkamemória-kapacitást a számterjedelem és álszóismétlési feladattal mértük. A morfológiai komplexitás a ragok és jelek esetében szignifikáns csökkentő hatást mutatott a szóterjedelemre. A képzők esetében ilyen hatás nem volt kimutatható. Parciális korrelációs elemzés alapján va­ló­színűsíthető, hogy a verbális munkamemória hatása a töveken keresztül érvényesül.

Restricted access
Acta Linguistica Hungarica
Authors:
Dezső Németh
,
Rozália Ivády
,
Alessandro Guida
,
Márton Miháltz
,
Donald Peckham
,
Attila Krajcsi
, and
Csaba Pléh

The main purpose of this study was to explore the relationship between verbal short-term memory and the morphological complexity of words. Hungarian, as an agglutinative language, is of special interest for psycholinguistic inquiries in morphology. The authors presented two word-list recall experiments. The recall of the word list was measured by the classical span design. The item lists consisted of two-syllable stems (base words) and two-syllable morphologically complex words (stem+suffix). Within each list the words were of the same length, the same phonological structure (CVCVC), the same frequency and the same concreteness. The same experimental design was used with three-syllable words as well. Results indicated that morphological complexity had a significant negative effect on shortterm memory span, and that memory was better for derived words (e.g., boy+hood) than inflected words (e.g., boy+s), and regular than irregular words.

Full access