Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Máté Orosz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Humán kadávermodell a légmell ágy melletti ultrahang-diagnosztikájához.

Előtanulmány

Proposal of a human cadaveric model for bedside ultrasound-based pneumothorax detection.

A preliminary study
Orvosi Hetilap
Authors:
Noémi Ádám
,
Gábor Orosz
,
Máté Berczi
, and
Tamás Ruttkay

Bevezetés: Az ágy melletti ultrahangvizsgálat alkalmazása az elmúlt évtizedben a sürgősségi, valamint az intenzív és aneszteziológiai ellátás egyik meghatározó elemévé vált. A mindennapi alkalmazások közül szakmaspecifikusan kiemelkedik a tüdő ultrahangvizsgálata, mely a koronavírus-járvány kapcsán óriási lendületet kapott. A leggyakrabban alkalmazott protokollok első lépése az életet közvetlenül is veszélyeztető állapotok azonnali diagnosztikája (például pneumothorax), hogy minél hamarabb kerülhessen sor a megfelelő intervencióra. A fentieknek megfelelően a sürgősségi szakmák hazai curriculumába is bekerült a tüdő ultrahangvizsgálatának oktatása. Célkitűzés: Jelen kadávermodell-alapú előtanulmányunkkal az ágy melletti tüdő-ultrahangvizsgálat hazai gyakorlatát szeretnénk javítani és ezáltal a betegbiztonságot fokozni a mindennapi klinikai munka során. Módszer: Kísérleti összeállításunkban a kiválasztásra került 5 friss, még nem konzervált humán kadávert alkalmaztuk, melyeken a később részletezett módon létrehoztuk a mesterséges légmellet. Sürgősségi tüdő-ultrahangprotokoll alapján ágy melletti ultrahangkészülékkel 10 másodperces mozgó képsort vettünk fel, melyet a későbbiekben két független, intenzív terápiában járatos szakember pontozott megadott pontrendszer alapján. Eredmények: A szakértők pontozása alapján a modellünk segítségével nyert képanyag a képminőség, a tüdőprofilok meghatározhatósága, valamint a szemikvantitatív pontozhatóság tekintetében is összességében mérsékelt-jó, illetve jó-kiváló egyezéssel alkalmasnak tűnik további oktatási célú felhasználásra. Megbeszélés: A továbbiakban tervezzük a konzervált kadávereken való vizsgálatot is, mely költséghatékonyság és eltárolhatóság szempontjából is kedvező lehet. Következtetés: Eredményeink szerint az általunk előkészített kadávermodell alkalmas lehet a klinikai oktatásra, kellően élethű, valamint képanyagadatbank létrehozására is, mely a jövőben digitális oktatásra is felhasználható. Orv Hetil. 2023; 164(46): 1824–1830.

Open access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed ultra-lightweight polystyrene concrete, based on laboratory measurements. It describes the measuring process of thermal conductivities, and determines the declared thermal conductivity. The temperature and moisture conversion coefficients are determined, and new approximate functions are introduced. The paper describes the sorption and desorption isotherms, and gives polynomial approximate functions. The paper also investigates the temperature dependency of sorption curves. It determines the water absorption coefficient and the free water saturation. Furthermore, it describes the measuring process of the water vapor permeability. The water vapor resistance factor and water vapor diffusion-equivalent air layer thickness are calculated.

Restricted access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed building panel, made of ultra-lightweight concrete, encased cold-formed steel elements. It describes the hygrothermal simulations of the wall and roof panels, and based on results, the heat transfer coefficients and linear thermal transmittances are determined. The hygrothermal behavior of main structural joints (wall corner, wall-roof and wall-ground connections) is also simulated using real indoor and outdoor conditions. For validating the results, a model building was investigated.

Restricted access