Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for

  • Author or Editor: Máté Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A zöld gondolat a politikában, ahogyan a nyugatnémet Zöldek párt egyik nemrégiben elhunyt megalapítója, Herbert Gruhl 1980 körül mondotta, „sem jobbra sem balra, hanem elöl áll”. (Szabó 1985: 15) Részévé vált az európai politikai ideológiák közös problematikájának a társadalom és a természet közötti viszonynak a politikacsinálás szempontjából történő modellálása, a francia forradalom klasszikus értéktriásza, a Szabadság, Egyenlőség, Szolidaritás ma már nem csupán a nemzetállamban szervezett politikai közösségen belül, hanem a globális civiltársadalomban értelmeződik, illetve az emberi társadalmak és a Föld más élőlényei és ökoszisztémái közötti globális egyensúly és igazságosság keretei között. (Henderson 1995) Az európai politikai gondolkodás egésze és egyes irányzatai egészükben gazdagodtak a zöld gondolat integrálásából, bár különböző és eltérő mértékben, de lényeges elemeket vettek át abból elméletben és politikában a különféle politikai összetételű európai kormányok és az EU intézményrendszerének és politikai közösségének egésze.

Restricted access

Közelítések hatvannyolchoz. Válogatás az angol nyelvű társadalomtudományi szakirodalomból

New Tendencies in the Research of 1968 Protest Wave on Publications Selected from English Language in the Last Decade

Educatio
Author:
Máté Szabó
Open access

A tanulmány a Pécsi Légirégészeti Téka római kori villagazdaságait mutató felvételeinek a feldol­ gozásán és értékelésén keresztül kívánja szemléltetni a Dunántúl villa­tájainak szisztematikus légirégészeti felderítésében rejlő lehetőségeket.

By presenting the results of the interpretation of the aerial photos of Roman villa sites in the Aerial Archaeological Archive of Pécs, the present study aims to illustrate and highlight the potentials of systematic aerial surveys in the research of the Roman villa landscapes in Transdanubia.

Open access

Owing to the significant differences in the adaptability of state-registered varieties, those which can adapt well to the local conditions should be given preference. There are several high-yielding varieties available in Hungary with excellent agronomic properties, good adaptability and satisfactory baking quality. This study was conducted to analyse the adaptability of 34 state-registered winter wheat varieties tested in the small plot trials of the National Institute for Agricultural Quality Control (NIAQC) at 5–9 locations between 1994 and 1997 based on their gluten quantity and farinographic index. For the comparison of the varieties the evaluation method of Eberhart and Russell (1966) was applied as modified by Bedő and Balla (1977). The qualitative stability and adaptability values of the varieties differ from the adaptability and stability values calculated from the grain yields. Some winter wheat varieties have good qualitative adaptability and stability, while others have special adaptability and poor qualitative stability, but the majority of the varieties do not belong to these groups.

Restricted access

There is a significant difference in the adaptability of qualified varieties. To determine which varieties can be grown profitably at different locations, it is necessary to know the characteristics and the ecological adaptability of the varieties. The present study was conducted to analyse the adaptability of 40 state-registered winter wheat varieties tested in small-plot comparative trials by the National Institute for Agricultural Quality Control based on their grain yield results. For the comparison of the varieties the evaluation method of Eberhart and Russell (1966) improved by Bed ő and Balla (1977) was applied. According to this method the varieties can be divided into three groups. Varieties with special adaptability include intensive high-yielding varieties, the genetic potential of which, owing to their weak stress tolerance, can be exploited only at locations with better than average characteristics. The yield stability of winter wheat varieties with average adaptability is good. Their grain yield is generally close to the site average, but under more favourable circumstances it exceeds the average at most sites. Varieties with good adaptability usually have low genetic yielding capacity, but can adapt to extensive circumstances better than the intensive varieties.

Restricted access

Abstract

To overcome the problems of seasonality and geographical location in fruit production and processing, the production of aseptic semi-finished juice is an excellent solution. Even without refrigeration, aseptic pressing has a shelf life of more than a year, making it possible to produce finished products all year round. The production technology involves the addition of ascorbic acid to the pulp to fix or preserve colour. There is an increasing customer demand for ascorbic acid substitutes on the international market. In Hungary, one of the most important exports is aseptic sour cherry juice. In our work, ascorbic acid used for colour fixation was replaced by acerola concentrate. The anthocyanin content and colour coordinate values (L*, a*, b*, H, C) of aseptically filled sour cherry juice were determined and compared with the control sample during the 12 months of storage.

Open access

In this paper we present thin layer chromatographic methods suitable for determination of bioactive guanidinium compounds, saturated antibiotics with UV absorbance only in the extremely short wavelength region, below 200 nm. For elimination of disturbing impurities, arising mostly from binding agents in the precoated silica gel plates, an efficient prewashing method with methanol-formic acid, 50:50 ( v/v ) was used. In this way a smooth and straight baseline was obtained in the region of measurement even if polar mobile phases had been used. Of the compounds investigated, special attention was devoted to primycin, a macrolide antibiotic agent. Owing to the complexity of this antibiotic good separation has been a real challenge. An efficient separation system, suitable for both the quality control of the end product and for monitoring the efficiency of isolation from the fermentation liquor, has been established. Further compounds containing guanidinium groups, for example streptomycin, dihydrostreptomycin, arginine, and protected arginine have also been investigated. The peaks obtained by direct evaluation were checked by a modified version of the well known Sakaguchi reaction, a selective reaction for the identification of compounds containing guanidinium groups.

Restricted access

Abstract

Polyphenols from agro-industrial waste particularly of fruit origin are a reliable source of antioxidants and antimicrobials that can be used as natural food additives. Organic solvents play an important role in extracting the polyphenols, however, inefficiency in exerting bioactivity and interference with the organoleptic properties are among the reasons that hinder their use as food additives. These problems can be alleviated by purification. In this study, the effect of resin types and elution solvent for purification of the apple pomace extracts on total phenolic content (TPC) and antioxidants were investigated. Crude ethanolic extracts were purified using amberlite resins (XAD7HP and FPX66) in a glass column (25 × 310 mm). The sorption flow rate was 2 Bed volume (BV) per hour, rinse 2 BV per hour, and desorption was 2 BV per hour. Final wash and regeneration were each done by 2 BV per hour. Polyphenol content and antioxidant capacity were quantified spectrophotometrically using Folin-Ciocalteu and Ferric reducing ability of plasma (FRAP) assays respectively. Polyphenol recovery was 50% in XAD7HP (Lowest) using ethanol and 69% in FPX66 (Highest) using acetone. For the case of FRAP recovery, 76% (Lowest) was observed in FPX66 using ethanol while 93% (Highest) was observed in XAD7HP using acetone. Conclusively, FPX66 is the ideal resin for the purification of apple pomace extracts for enhancing antioxidant activity compared to XAD7HP. Further, acetone seems to be a good desorption solvent compared to ethanol.

Open access

Elméleti háttér: A pozitív élmények átélése során megjelenő érzéseinket különböző módokon dolgozhatjuk fel. Különbséget tehetünk az élmények intenzitását növelő és csökkentő reakciók között. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk a Rövidített Pozitív Élmények Feldolgozási Módjai Skála magyar változatának (WOSC-H) reliabilitás- és validitásvizsgálatát. A kérdőív azokat a kognitív és viselkedéses reakciókat vizsgálja, amelyeket pozitív élmények átélése közben adhatunk. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálatunkban 596 fő (296 férfi, 300 nő) töltötte ki a kérdőívcsomagot. A skála validitásának vizsgálatára a boldogsággal kapcsolatos orientáció, az élettel való elégedettség, illetve a vitalitás mérőeszközeit alkalmaztuk. Eredmények: A skála főkomponens-elemzése két komponens jelenlétét mutatta: a pozitív élményekbe Bevonódó, illetve a pozitív élményektől Eltávolodó élményfeldolgozást. A kérdőív megfelelő reliabilitású, azonban a kétkomponensű modell illeszkedési mutatói csak közepes szintűek. Az egyes faktorok az elvárt irányú összefüggést mutatták a validálóskálákkal. Következtetések: Összességében a skála a pozitív élményekre adott reakciók megbízható és valid mérőeszközének bizonyult.

Restricted access