Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Havasi Krisztina “A középkori egri székesegyház Az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon”című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate on the PhD dissertation of Krisztina Havasi entitled “The medieval cathedral of Eger in the early 1200s. (King, bishops and rebuilt cathedrals in that-time Hungary)”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Endrődi Gábor “A Pilgram-apokrifek. Vizsgálódások Antal brünni kőfaragóról és szobrászairól” című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate on the PhD dissertation of of Gábor Endrődi “The Pilgram-apocryphs. Inquiries after stone-carver of Brünn, Antal, and his sculptors”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Rózsa György publikációinak bibliográfiája

Bibliography of György Rózsa's publications

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Mentényi Klára “A székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom román kori faragványai (A faragványok története a 19. században)” című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate on Klára Mentényi's PhD dissertation entitled “Romanesque wood carvings in the provostal church of the Virgin in Székesfehérvár (History of the wood carvings in the 19th century)”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Annamária Gosztola “A flamand barokk életképfestészet tematikai és interpretációs kérdéseinek összefüggései a holland realista festészet tükrében” című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate on Annamária Gosztola's PhD dissertation entitled “Interrelations of the themes and interpretations of Flemish baroque genre painting as reflected in Dutch realistic painting”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Opus mirabile-díjak, 2006–2007

Opus mirabile-prizes, 2006–2007

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Tóth Áron “»Civilis Architectura« a XVIII. századi Magyarországon. A vitruviánus építészetelmélet hazai recepciója a késő barokk és a felvilágosodás korában” című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate over the PhD thesis of Tóth Áron: “»Civilis Architectura« in 18th century Hungary. The reception of Vitruvian architectural theory in Hungary in the late baroque age and in the Enlightenment”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Gosztonyi Ferenc “A magyar művészettörténet-írás története (1875–1918). A »Pasteiner-tanszék«” című doktori (PhD) értekezésének vitája

Debate over the PhD thesis of Gosztonyi Ferenc: “A history of Hungarian art historiography (1875–1918). The »Pasteiner-faculty«”

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Vita

Debate

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access

Vita

Debate

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége
Restricted access