Search Results

You are looking at 1 - 10 of 67 items for

  • Author or Editor: M. Horváth x
Clear All Modify Search
Restricted access
Restricted access

A huszadik század hetvenes és nyolcvanas éveitől kezdve a közszektor területén egyre inkább törekedtek az üzleti szférában alkalmazott szervezési módszerek elterjesztésére. Ezzel összefüggésben egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az állami túlvállalás leépítésének, valamint a decentralizációnak. A kormányzatok önkormányzat-politikai gyakorlatának középpontjába az ún. alternatív közszolgáltatás-szervezési formák kerültek. Noha a nyugati „konzervatív”korszakváltás óta történtek újabb politikai fordulatok, a szóban forgó igazgatásszervezési értékek és megoldások maradandónak bizonyultak.

Restricted access