Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: M. Horvat x
  • All content x
Clear All Modify Search

Abstract  

The accuracy and precision of the results obtained for total mercury in various environmental and biological samples and certified reference materials (CRMs) by various analytical methods, including k 0-instrumental neutron activation analysis (k 0-INAA), radiochemical neutron activation analysis (RNAA) and cold vapour atomic absorption (and atomic fluorescence) spectrometry (CVAAS/AFS) used in routine analysis in our laboratory, were investigated. Three natural matrix reference materials (RMs) from the International Atomic Energy Agency (IAEA), five CRMs from the Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), six CRMs from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and one from the Jožef Stefan Institute (IJS) were analyzed. The results obtained show good agreement between certified or assigned values, and between the methods used, except for some data obtained by k 0-INAA in biological samples. This can be explained by losses during irradiation in semi-open systems (irradiation in plastic ampoules) and/or spectral interferences.

Restricted access

A krízisirodalomban konszenzus alakult ki arról, hogy a gyász az egyik legerosebb krízisprovokáló tényezo. Különösen fontos ez abban az esetben, ha kiterjesztjük a pszichoanalitikus tárgyvesztés-értel­mezés határait a szignifikáns személy elvesztésén túli eseményekre. Fried (1963) párhuzamba állította a helyvesztés élményét a fontos személyek elvesztésének hatására jelentkezo gyásszal. Tanulmányunkban a lakóhelyveszteséget, pontosabban a szülovároshoz fuzodo helykötodés változását vesszük górcso alá. A két vizsgálatot Szegeden tanuló, de nem szegedi származású, határon belüli és határon át lakóhely-változtató egyetemisták körében végeztük. Tanulmányunk elsodleges célja a migráció következtében fellépo veszteségélménnyel való megküzdés és a helykötodés vizsgálatára alkalmazott kvalitatív kutatási stratégia bemutatása. A vizsgálati személyeknek projektív kérdésekre kellett válaszolniuk, majd a kapott nar­ratívumokat tartalomelemzésnek vetettük alá, amelyben egy saját kidolgozású kategóriarendszert alkalmaztunk. Igazolódott az a feltevésünk, mely szerint a vizsgálati személyek a projektív kérdoívben utal­nak a szülováros elhagyása következtében fellépo veszteségélményre. A határon belüli és határon át költözok szignifikáns mértékben eltértek a veszteségélménnyel való megküzdés foka tekintetében.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: J. Horvát, G. Kazinczi, A. Takács, M. Torma, and A. Kovács
Restricted access

The aim of this study was to compare efficiency of RP-HPLC (Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography) and LOC (Lab-on-Chip) methods for wheat gluten protein quantification regarding clustering of wheat cultivars according to the genetic similarity (HMW-GS combinations), as well as to explore relations of these two methods to wheat quality parameters. For that purpose, wheat quality parameters (protein content, falling number, wet gluten content, gluten index, Farinograph, Extensograph, and Amylograph), as well as amounts of gliadin and glutenin fractions by RP-HPLC and LOC methods were determined in two different sets of wheat cultivars (Croatian and Serbian). The percentages of gluten proteins and the values of quality parameters were used to characterize the samples by principal component analysis (PCA). Gluten protein quantification performed by method based on the protein fraction separation by molecular weights (LOC) was better for grouping of genetically similar wheat cultivars than quantification of proteins separated by their different solubility in specified solvent gradient (RP-HPLC). LOC method showed higher potential in wheat quality prediction.

Restricted access