Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Magdolna Chrappán x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A NAT evolúciója 2010–2021 között

Evolution of the National Core Curriculum between 2010–2021

Educatio
Author: Magdolna Chrappán

Összefoglaló. 2010 és 2021 között jelentős szerkezeti és tartalmi változások zajlottak a köznevelés területén. Ezek egyike a Nemzeti alaptantervek és a kerettantervek változása volt. 2020‑ban jelent meg az új NAT, ami nemcsak a korábbi NAT módosítása volt, hanem komoly elvi változásokat is bevezetett. Mindezt úgy, hogy 2018-ban zajlott egy kísérlet egy korszerű tanulás- és tanulóközpontú NAT kialakítására, ami végül nem lépett hatályba, de bizonyos részei bekerültek a jelenlegi NAT-ba. Tanulmányunkban bemutatjuk a három NAT szabályozási jellemzőit, s arra a kérdésre keressük a választ, mekkora mozgásterük van a felhasználóknak, mennyire tekinthető ideologikus alapúnak, továbbá mit őrzött meg és mit vetett el a NAT 2020 a korábbiakból.

Summary. Between 2010 and 2021 significant structural and content changes took place in public education. One of these was the change in the national core curricula and framework curricula. In 2020, the new NAT was published, which was not only the modification of the previous NAT, but serious conceptual changes were introduced as well. Along with this, there was also an attempt in 2018 to develop a modern learning and pupil-centered NAT, which eventually did not come into force, but some parts appeared in the current NAT. In our study, we introduce the three NAT regulatory features and seek the answer to themquestion, how much leeway is provided for users, to what extent it can be regarded as an ideological-based curriculum, and what has been kept in NAT 2020 and what it has taken from the previous ones.

Open access