Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Marianna Imre x
Clear All Modify Search

Az albuminuria mértéke az endotheldiszfunkció és így a cardiovascularis kockázat becslésére is alkalmas érzékeny paraméter. Több, nagy esetszámú epidemiológiai vizsgálat igazolta, hogy a vizelettel ürített fehérje mennyisége magasabb diabetes és hypertonia fennállása esetén. Az albuminuria vizsgálata még nem eléggé elterjedt a magyar háziorvosi gyakorlatban. A szerzők előzetes vizsgálatukkal megerősítették a microalbuminuria gyakoribb előfordulását kóros lipidértékekkel rendelkező hypertoniás és nagyobb haskörfogatú betegeiknél, amely főleg nőknél volt látványosabb. Az alkalmazott és bemutatott egyszerű szűrővizsgálat beépíthető a háziorvosok cardiovascularis gondozási protokolljába.

Restricted access

The newly developed experimental OPLC separation unit 100 (OSU 100) has been used for fully on-line multiple hyphenation using the one-channel flowing eluent wall (FEW) arrangement at the inlet. OSU 100-UV and OSU 100-DAD-ESI-MS with manual injector or autosampler were used to test the connected systems (OPLC-UV; OPLC-DAD-ESI-MS), using xanthine standards (caffeine, theophylline, theobromine) and green tea leaf extract as model compounds. The mobile phase chloroform-trifluoroacetic acid-acetonitrile-methanol, 76:4:6.67:13.33 ( v / v ) is suitable for rapid and selective separation, DAD, and ESI-MS of xanthines. The detection sensitivity of OPLC-UV or OPLC-DAD was increased by hyphenation with ESI-MS coupled in series. In contrast with DAD, the extracted ion chromatogram ( m / z = 181.1 Da) after background subtraction yields readily measurable peaks from the small amounts of theophylline and theobromine in tea leaf extract. Analysis of xanthines was achieved within 10 min with less than 2 mL mobile phase. Owing to the openable adsorbent layer in OPLC the bed conditions can, moreover, be checked off-line after single or multiple fully online separations.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mariann Moizs, Gábor Bajzik, Zsuzsanna Lelovics, Marianna Rakvács, János Strausz and Imre Repa

Bevezetés: A fejlett országokban és hazánkban is a daganatos betegségek közül a tüdőrák mortalitása a legmagasabb. Célkitűzés: Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrés célzott népegészségügyi szűrésként történő alkalmazhatóságának elősegítése és tapasztalatszerzés. Módszer: 40 év feletti panaszmentes önkéntesek (n = 963) digitális alapú mellkasröntgen- és alacsony dózisú CT-alapú vizsgálata. Eredmények: A digitális mellkasröntgenszűrésen megjelentek közül két személy került kiemelésre (0,2%). Minden negatív mellkas-röntgenfelvétellel bíró vizsgáltnak (n = 943) lehetősége volt arra, hogy önkéntesen, tájékoztatás után részt vegyen alacsony dózisú CT-szűrésen, ezzel a lehetőséggel 173-an éltek. Különböző eltérések miatt 65 személy került kiemelésre, további vizsgálatukra az eltérés jellege, nagysága stb. figyelembevételével 3 hónap, illetve 12 hónap múlva került sor. Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűréssel egy beteg (0,6%) került kiemelésre. Következtetések: A népegészségügyi keretek körében szervezni tervezett alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrés 50%-kal növelheti az eredményességet (0,2%-ról 0,3%-ra). Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrést megelőző mellkas-röntgenfelvétellel a költséghatékonyság növelhető. Orv. Hetil., 2014, 155(10), 383–388.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: János Kátai, Thomas Döring, Magdolna Tállai, Andrea Balla-Kovács, István Henzsel, Marianna Makádi, Zsolt Sándor and Imre Vágó

The size of the arable land is constantly decreasing all over the world due to severe anthropogenic disorders. Plant production therefore has to be adapted to changing environmental conditions along with the proper selection of crop varieties and the application of sustainable environmental technologies which also consider economic aspects. The investigations were carried out in the Westsik long-term fertilization experiment near Nyíregyháza, East Hungary, which was set up in 1929 (89 years ago). Alternative forms of nutrient supplies (A) (green manure, straw with and without fermentation, organic fertilizer with and without inorganic fertilizer supplements) were used in different crop rotations. The test plant was potato (Solanum tuberosum L.) and the soil type sand with a low humus content (Arenosols). A further long-term experiment is located on calcareous chernozem soil (Chernozems) in Debrecen (set up in 1983, 35 years ago). In one part of this experiment, organic farming (OF) has been carried out with a pea, winter wheat and maize crop rotation for over 15 years with no inorganic fertilization. In another block in this experiment, changes in soil properties as a result of the medium and high doses of fertilizers applied in intensive farming (I) were evaluated with a maize (Zea mays L.) monoculture as the test plant.

The results obtained with alternative nutrient supplies (green manure, fermented and unfermented straw, farmyard manure, fertilization) proved that the soil organic carbon content increased to varying degrees in humus-poor, acidic sand soil. The organic matter content of the soils increased in response to the treatments, contributing to a significant enhancement in soil microbial parameters (MBC, saccharase, dehydrogenase and phosphatase enzyme activities).

The carbon dioxide production and saccharase enzyme activity in organic plots (OF) were significantly lower than in intensively farmed (I) soils. At the same time, in the case of organic farming (OF) the microbial biomass carbon, phosphatase and dehydrogenase activity were significantly higher in OF plots than in I plots. Compared to the control soil, MBC was 7-8 times higher in organic plots and 1.3-3.8 times higher in intensive plots.

Organic farming on chernozem soil generally resulted in higher microbial activity (MBC, phosphatase, saccharase and dehydrogenase enzyme activity) than in either intensively farmed chernozem or in the case of alternative farming (A) on sandy soil.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Imre Miklós Szilágyi, Eero Santala, Mikko Heikkilä, Marianna Kemell, Timur Nikitin, Leonid Khriachtchev, Markku Räsänen, Mikko Ritala and Markku Leskelä

Abstract

This article demonstrates how important it is to find the optimal heating conditions when electrospun organic/inorganic composite fibers are annealed to get ceramic nanofibers in appropriate quality (crystal structure, composition, and morphology) and to avoid their disintegration. Polyvinylpyrrolidone [PVP, (C6H9NO)n] and ammonium metatungstate [AMT, (NH4)6[H2W12O40nH2O] nanofibers were prepared by electrospinning aqueous solutions of PVP and AMT. The as-spun fibers and their annealing were characterized by TG/DTA-MS, XRD, SEM, Raman, and FTIR measurements. The 400–600 nm thick and tens of micrometer long PVP/AMT fibers decomposed thermally in air in four steps, and pure monoclinic WO3 nanofibers formed between 500 and 600 °C. When a too high heating rate and heating temperature (10 °C min−1, 600 °C) were used, the WO3 nanofibers completely disintegrated. At lower heating rate but too high temperature (1 °C min−1, 600 °C), the fibers broke into rods. If the heating rate was adequate, but the annealing temperature was too low (1 °C min−1, 500 °C), the nanofiber morphology was excellent, but the sample was less crystalline. When the optimal heating rate and temperature (1 °C min−1, 550 °C) were applied, WO3 nanofibers with excellent morphology (250 nm thick and tens of micrometer long nanofibers, which consisted of 20–80 nm particles) and crystallinity (monoclinic WO3) were obtained. The FTIR and Raman measurements confirmed that with these heating parameters the organic matter was effectively removed from the nanofibers and monoclinic WO3 was present in a highly crystalline and ordered form.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Lilla Tamási, Gábor Speer and Viktória Csilla Éva Margit Judit Ágnes Orsolya Zoltán Andrea Ildikó Gyöngyi Nikolett Emese Judit Maha Zsolt Marianna Anna Márta Zsuzsanna Károly Krisztina Erika Tibor Zoltán Csilla Imre Éva Ljubomir Aranka László Erika Emil Gabriella Eszter Réka Miklós Magdolna Márta Gabriella Orlovszki

Absztrakt:

Bevezetés: A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) sok szervrendszert érint, ezért a légúti áramlás korlátozottságának mértéke önmagában nem tükrözi a COPD teljes betegségterhét. Magyarországon nincsenek a járóbeteg-ellátásban alkalmazott COPD-kérdőívekről országos adatok, így arról sem, hogy a betegek mennyire találják könnyűnek vagy nehéznek a kitöltést. Célkitűzés és módszer: A vizsgálat célkitűzése az egészségi állapotra vonatkozó, beteg által kitöltött, irányelvek javasolta kérdőívek (CCQ, CAT, mMRC, EQ-5D-5L) eredményeinek értékelése olyan COPD-s betegeknél, akik a mindennapos betegellátásban, 16 hetes kezelési szakaszban glikopirrónium-bromid-terápiát kaptak (korábban terápiában nem részesültek, vagy kiegészítő kombinációban más hörgőtágítókkal kapták, vagy váltás történt egyéb terápiáról). A vizsgálat nyílt elrendezésű, multicentrikus, beavatkozással nem járó, megfigyeléses volt. Eredmények: A vizsgálatba vont 527 beteg átlagéletkora 63,8 ± 9,64 év, az átlagos FEV1 59,8 ± 15,12% volt. Az első és az utolsó vizit között, mindhárom kezelési csoportban, klinikailag jelentősen csökkentek a CCQ-átlagpontszámok, az összes CCQ-alpontszám, a CAT- és az mMRC-pontszámok, növekedtek ugyanakkor az EQ-5D-5L- és a VAS-pontszámok. A vizsgálók szerint a CAT-teszt jobban tükrözte a betegek állapotát (84,7%), mint a CCQ vagy az mMRC. A betegek szerint is a CAT-teszt a legegyszerűbb és a legkönnyebben érthető (83,2%). Az utolsó viziten szignifikáns különbség volt a CCQ- és a CAT- (rs = 0,711, p<0,001), a CCQ- és az mMRC- (rs = 0,524, p<0,001), illetve a CAT- és az mMRC- (rs = 0,475, p<0,001) pontszámok között. Következtetés: Eredményeink azt igazolták, hogy a CAT-teszt a legkönnyebben érthető a betegeknek, és a vizsgálóorvosok szerint is a CAT tükrözte a legjobban betegeik állapotát, így a CAT-teszt tűnik a legígéretesebb eszköznek a COPD tüneteinek értékelésében. Orv Hetil. 2020; 161(8): 295–305.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: , Budapest, Üllői út 78., 1082, Csilla András, Péter Bartek, István Battyáni, János Bezsilla, György Bodoky, Barna Bogner, Attila Bursics, Tibor Csőszi, László Damjanovich, Magdolna Dank, Zsófia Dankovics, Pál Ákos Deák, Kristóf Dede, Attila Doros, Ibolyka Dudás, Tamás Györke, Oszkár Hahn, Erika Hartmann, Erika Hitre, Zsolt Horváth, Marianna Imre, Károly Kalmár Nagy, Zsolt Káposztás, László Kóbori, Péter Kupcsulik, László Landherr, Zoltán Lóderer, László Mangel, Zoltán Máthé, Tamás Mersich, Klára Mezei, Elemér Mohos, Attila Oláh, Péter Pajor, András Palkó, Zsuzsanna Pápai, András Papp, Mihály Patyánik, András Petri, János Révész, Ágnes Ruzsa, Krisztina Schlachter, László Sikorszki, István Sipőcz, Eszter Székely, Attila Szijártó, László Torday, Lajos Barna Tóth, Edit Dósa, László Harsányi, Gábor István, László Landherr, György Lázár, József Lövey, Zsuzsa Schaff, Ákos Szűcs and András Vereczkei
Open access