Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Melinda Benkő x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Context sensitive approach signifies a teaching and learning method in architecture, a strategy of teaching design whereby first-year students in architecture learn to be sensitive to complex context in a holistic way. In this time of increasing globalisation, searching for the spiritual determination of architectural and urban design becomes one of the most important components of education. The main issue of this research into educational practice is, with the aid of practical experiences a theoretic background, to present the methodology. This paper first gives a brief overview of the Hungarian architectural educational system and then focuses on the special question of context. Chapters about sensitization, communication skills, practice and theory, make it simpler to understand the principal elements and goals of first-year design education, even where they do not and cannot exist distinctly.

Restricted access

Zárt/nyitott – Városforma és térhasználat

Részletek a habilitációs értekezésből

Closed/open: Urban form and space use

Extracts from the habilitation thesis
Építés - Építészettudomány
Author:
Melinda Benkő

A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai azonban visszahat és befolyásolja a társadalmit, ezért együttes kutatásuk szükséges. A városépítészet-elmélet kategóriapárjai közül a zárt/nyitott kettősség erre a feladatra kiválóan alkalmas, mert a városformát és a térhasználatot összekapcsolja. A városforma és térhasználat zárt/nyitott mátrixa négy alaptípust, azon belül a fizikai, vizuális és használati határok beemelése hét alcsoportotot eredményez: zárt, transzparens, rejtett, köztes, szigetszerű, kertes és nyitott. A történeti zárt és a modern nyitott formával szemben a kortárs város- és ingatlanfejlesztések a zárt/nyitott hibrid megoldásokat preferálják: nyitott forma zárt használattal, zárt forma felnyíló használattal működik. Az írás felhívja a figyelmet a tértagoló – épített és nem épített – határok megnövekedett jelentőségére, és a térhasználat megértése és alakítása érdekében ezeket bevezeti a hagyományos városforma-kutatások diskurzusába.

Restricted access

In Budapest, one third of the population lives in large prefabricated housing estates. Therefore, this Modern heritage of the Communist period is one of the key issues of sustainable urban development. The majority of scientific studies on mass housing focus on economic and social aspects, so this research intends to approach the subject from the built-up environment. Taking the people’s needs and Budapest’s specific situation in relation to the challenges of sustainability as a starting point, the paper attempts to use the back-casting method based on social, economic and environmental trends. Defining a theoretically desirable future for this dominant type of urban housing, the analysis works backwards to understand their principal historic turning points. What are the values of large prefabricated housing estates? What were they, and what could they be? How can this modern and open urban form be sustained? What elements of the existing built environment will disappear, and what can be adapted in the transition process? By introducing three different scales — city, neighborhood and building, along with their subcategories – it is possible to recognize the effects of changing socio-economic conditions upon the built context and indicate problem-oriented, locally-minded interventions.

Restricted access

[A PhD-védés 2006. január 19-én zajlott le a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói Klubjában. Részletek Benkő Melinda tézisfüzetéből és dolgozatából, valamint Vámossy Ferenc opponensi véleményéből. Schneller István opponensi véleménye és Benkő Melinda válasza.]

Restricted access

Fundamentum — A paneles lakóépületek földszintje

Fundamentum — The ground floor area of tower blocks in large prefab housing estates

Építés - Építészettudomány
Authors:
Melinda Benkő
and
Regina Balla

A kutatás alapja az a feltételezés, hogy a paneles lakótelepek komplex megújítása városépítészeti léptéket követel, melyben az épületek földszintjei, a külső és belső térkapcsolatok újraértelmezése kiemelt fontosságú. A problémakör feltárása a hazai nagypaneles épületek földszintjeinek építészeti kialakítására épül. A cikk a rendelkezésre álló katalógusok alapján egyrészt a talajközeli térhatár (zárt, áttetsző vagy árkádos), másrészt a nyílások (bejárati ajtó, lakásablak, erkély, kapu, kirakat, közös tér ablaka, gépészeti nyílás, átjáró) tipológiáját állítja fel. Ezt a lakó és látogató számára fontos alsó szintet — a tömegterméket, a paneleket tartó, viszonylag sokféle, az adott helyhez is alkalmazkodó fundamentumot — nemcsak a panelházak építési korában, de az elmúlt évtizedek felújításai során is elhanyagolták. A műszaki vagy látványmegoldások alig érintik, így az épített környezetből a használatot terhelő problémák, mint például a rossz szubjektív biztonságérzet, a találkozások tereinek kerülése, az alulhasznosítottság stb. megmaradnak. Az írás a panelföldszintek építészeti megoldásainak összefoglalását adja, rávilágít az ezekből adódó használati problémákra, felhívja a figyelmet a témakör kiemelt kezelésének fontosságára.

Restricted access

Sharing-Based Co-Housing Categorization. A Structural Overview of the Terms and Characteristics Used in Urban Co-Housing

A lakhatási formák megosztás-alapú kategorizálása. városi lakhatási formák angol nyelvű terminológiájának áttekintése

Építés - Építészettudomány
Authors:
Annamária Babos
,
Julianna Szabó
,
Annamária Orbán
, and
Melinda Benkő

The European urban areas are growing fast, with many contemporary housing forms. Among these, co-housing forms related to sharing have become a key issue for urban housing development. These housing forms are analysed (their physical and social characteristics or effects) in more and more publications, without a common terminology of this interdisciplinary research field. In our study, based on the overview of existing definitions, characteristics we introduce a comprehensive sharing based categorization that could be valuable for terms and projects, as well. With the note, that the social dimension of sharing methods would not exist without the physical ones, because in co-housing the shared space is the basic criteria. In this paper, we focus on three groups of the social fields of sharing related to housing: the shared creation, the shared tenure, and the shared activities. We conclude the structural approach of our overview unravels new perspectives for the classification of housing forms. Based on our categorization and methodology, we recommend the development of a sharing based scalable classification that measures projects consistent and comparable.

Összefoglaló. A városias, beépített területek aránya Európa szerte folyamatosan növekszik, ennek következtében kortárs városi lakhatási formák is teret nyernek. A megosztáshoz kötődő, úgynevezett co-housing formák a kortárs városi lakófejlesztések jelentős részét képzik. Éppen ezért egyre több elemzés és publikáció születik a témában (például a fizikai és társadalmi jellemzőikről vagy azok hatásairól), azonban a lakhatás kutatási területén nincs egyetértés a kifejezések és definíciók használatában. A következő tanulmányban egy, a lakhatási formákat megosztás alapján rendszerező kategorizáció kerül bemutatásra, melynek elméleti és gyakorlati haszna is lehet. A kategorizáció a meglévő kifejezésekre, definíciókra és jellemzőkre egyaránt épít. A co-housing lakhatás alapvető feltétele a – változó méretű és minőségű – megosztott tér, így a társadalmi dimenziók minden esetben kötődnek egy fajta tériséghez is. A lakhatási formákban jelenlévő társadalmi és fizikai dimenziók együttes vizsgálata nem képezi jelen kutatás tárgyát, a társadalmi típusúakra koncentrál: a megosztott létrehozásra, tulajdonlásra és a tevékenységekre. Megállapítható, hogy a kutatás során alkalmazott rendszerezett áttekintés új irányvonalakra mutatott rá a lakhatási formák osztályozásának területén. A tanulmányban tárgyalt megosztás-alapú kategorizálásra és módszertanra alapozva egy, a megosztásra épülő és skálázható osztályozás kidolgozása javasolt, melyben a projektek mérése és összehasonlítása egységes módon történhet.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Melinda Vanya
,
Károly Szili
,
Szilvia Zámolyi
,
Hajnalka Magyar
,
Gábor Kőrösi
,
Árpád Benkő
,
Anna Hornyák
,
Zsolt Hegedűs
, and
Lajos György

Absztrakt

A szerzők egy 46 éves fogva tartott férfi beteg esetét mutatják be, akinél Coxiella burnetii által okozott atípusos pneumoniát állapítottak meg. A mellkasröntgen-felvétel interstitialis pneumoniát mutatott ki. Western-blot és ELISA-tesztek Coxiella burnetii-antitestre pozitívak voltak. A beteg klinikai állapota 10 napos doxycyclin- és amoxicillin-, valamint B6-vitamin-kezelést követően javult. A szerzők kiemelik, hogy a Q-láz diagnózisának megállapítása specifikus antitestvizsgálaton alapul. Atípusos pneumonia esetén a hasonló tüneteket okozó egyéb baktérium, illetve vírusantitest-vizsgálatnak is fontos szerepe van. Orv. Hetil., 2015, 156(18), 741–743.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Ildikó Szelechman
,
Gábor Jancsó
,
Gergely Vadász
,
Gábor Kasza
,
László Sínay
,
Gábor Fazekas
,
Péter Hardi
,
Tibor Nagy
,
László Benkő
,
Melinda Gadácsi
,
Nikoletta Lima
,
Gábor Menyhei
, and
Endre Arató

Bevezetés: Az atherosclerosis okozta krónikus, súlyos keringészavarral járó perifériás érszűkületek kezelésére a medencei régióban a leggyakrabban végzett műtéti beavatkozások a thrombendarterectomia (TEA) vagy az áthidaló (bypass) megoldások. Bypass során biológiai vagy szintetikus graftok használatosak. A szintetikus graftokkal végzett érműtéteket követően fokozott a veszélye a graftfertőzés kialakulásának, aminek medencei folyamatokban 70–75% a halálozási aránya. Egy szeptikus aortobifemoralis graft esetünk ismertetésének tükrében szeretnénk bemutatni a kérdéskör indikációs nehézségeit, dilemmáit. Esetismertetés: 58 éves nőbeteg jobb alsó végtagi trophicus ulcusa hátterében az elvégzett DSA aortobiiliacalis stenosist, illetve occlusiót igazolt, mely miatt Dacron grafttal aortobifemoralis bypassműtétet végeztünk. Graftszár-reocclusio kapcsán észleltük a műér fertőzését, így in situ silver Dacron graftcsere mellett döntöttünk. Az ismételt egyoldali elzáródást femorofemoralis crossover bypassműtététtel oldottuk meg, szintén ezüsttel impregnált műér felhasználásával. Fentiek ellenére a szeptikus folyamat progrediált, ezért a műerek explantációjára kényszerültünk egyidejű autológ mélyvéna-áthidalás alkalmazásával. Összefoglalás: A szeptikus szövődmények megoldására ismeretesek extraanatomikus és lokális megoldások. Medencei fertőzésekben a legjobb eredményeket az autológ mélyvénával végzett áthidalások adják. Az infekció eliminálása szempontjából is ez a leghatékonyabb eljárás, de egyúttal a legmegterhelőbb beavatkozás is a műtéti idő meghosszabbodása és a vérvesztés miatt. Az ideális műtéti technika megválasztása mindig individuális kell hogy legyen, mérlegelve a beteg életkorát, terhelhetőségét, a rendelkezésre álló technikai és infrastrukturális hátteret.

Restricted access