Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Mihály Patyánik x
Clear All Modify Search
Hungarian Medical Journal
Authors: Mihály Patyánik, Norbert Solymosi, Nóra Bégányi, Dániel Sinkó and Árpád Mayer

Introduction: It is an accepted fact that preoperative only radiotherapy can reduce the rate of local recurrence in patients with non-metastasising rectal tumours by 50%. Patients and Methods: 181 patients with rectal tumour have received preoperative irradiation with doses of 36 or 40 Gy between 1990 and 2001. The classification was made according to the modified Astler–Coller pathological staging system. Radiotherapy has been performed with telecobalt unit or high-energy photon linear accelerator, after CT based treatment planning. Results: Local recurrence rate, the most important outcome measure after preoperative radiotherapy, was 21.56% in our investigation. The 5-year overall survival rate and tumour-specific survival rate were 0.73 and 0.833, respectively. Survival rate was significantly influenced by the patient’s age and the applied dose. Conclusion: The efficacy of preoperative only radiotherapy in our patients with rectal tumours was examined by statistical analysis. The results are in accordance with those of the relevant publications.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mihály Patyánik, Norbert Solymosi, Nóra Bégányi, Dániel Sinkó and Árpád Mayer

Elfogadott ténynek számít, hogy a nem metastaticus rectumtumorok egyedüli preoperatív sugárterápiájával a lokálrecidíva-ráta 50%-kal csökkenthető. Beteganyag és módszer: 1990 és 2001 között 181 rectumtumoros betegnél végeztünk preoperatív célú 36 Gy, illetve 40 Gy dózisú irradiációt. A stádiumba sorolást a módosított Astler–Coller patológiai staging szisztéma szerint végeztük. A sugárkezelést telekobalt-készülékkel, illetve nagyenergiájú fotonbesugárzóval végeztük számítógépes besugárzástervezést követően. Eredmény: A preoperatív sugárkezelés eredményességének legfontosabb fokmérője a lokálrecidíva-ráta, mely anyagunkban 21,56%-os volt. Szignifikánsan befolyásolta a túlélést a beteg kora és az alkalmazott dózis nagysága. Következtetés: Rectumtumoros beteganyagunk statisztikai analízise az egyedüli preoperatív sugárkezelés hatékonyságát vizsgálta. Az eredmények megfeleltek az erre vonatkozó közleményekben közöltekkel.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: , Budapest, Üllői út 78., 1082, Csilla András, Péter Bartek, István Battyáni, János Bezsilla, György Bodoky, Barna Bogner, Attila Bursics, Tibor Csőszi, László Damjanovich, Magdolna Dank, Zsófia Dankovics, Pál Ákos Deák, Kristóf Dede, Attila Doros, Ibolyka Dudás, Tamás Györke, Oszkár Hahn, Erika Hartmann, Erika Hitre, Zsolt Horváth, Marianna Imre, Károly Kalmár Nagy, Zsolt Káposztás, László Kóbori, Péter Kupcsulik, László Landherr, Zoltán Lóderer, László Mangel, Zoltán Máthé, Tamás Mersich, Klára Mezei, Elemér Mohos, Attila Oláh, Péter Pajor, András Palkó, Zsuzsanna Pápai, András Papp, Mihály Patyánik, András Petri, János Révész, Ágnes Ruzsa, Krisztina Schlachter, László Sikorszki, István Sipőcz, Eszter Székely, Attila Szijártó, László Torday, Lajos Barna Tóth, Edit Dósa, László Harsányi, Gábor István, László Landherr, György Lázár, József Lövey, Zsuzsa Schaff, Ákos Szűcs and András Vereczkei
Open access