Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: Miklós Horváth x
  • All content x
Clear All Modify Search

It is easy to create parallel genetic algorithm software with master-slave type paralelization on a cluster of workstations. In a real situation the probability of errors in communication or in some of the slave processes during a long calculation is significant.In this paper we deal with different error handling strategies in master-slave type paralelization of standard GA algorithms and show results of test calculations. Our simulations are close to real applications in the sense that we examine the best achieved objective function value at a fixed wall clock time with different error handling strategies depending on the probability of errors and number of processors. Using these results we make suggestions on the selection of a good error handling method in different optimization problems.

Restricted access

In recent years there has been increasing research interest in the removal of nitrogen-oxides from exhaust gases using a pulsed corona discharge reactor. The pulsed streamer corona produces energetic electrons that excite, ionize and dissociate gas molecules, and by forming radicals that enhance the gas-phase chemical reactions which reduce the pollutant’s concentration.In this paper a method is presented, where the reaction rates of the electron-molecule collision are determined. The model is based on calculation of the energy of free electrons in the time and space varying field, considering the mean free path and the energy-dependent reaction cross sections of molecules. Knowing the rates, it is possible to solve the reaction kinetic equations, and to get the time-evolution of by-products, and the decomposition ratio of the pollutant gases.

Restricted access

Genetic algorithms are widely used in engineering, to solve nonlinear, multi-target optimization problems with multiple variables (e.g. optimization of geometry of flow domains, parameters of control systems). The parallelization of software using genetic algorithms is very important because in a typical practical problem they need huge computational power. Fortunately it is easy to implement a master-slave style parallelization. Our goal was to investigate the effect of random errors that can occur in a cluster of workstations on the efficiency of the genetic algorithm.

Restricted access

As it is well known, the non-thermal plasma discharge is an effective way to clean the flue and exhaust gases of hazardous pollutants, like sulphur-oxides, nitrogen-oxides. The decomposition ratio of these substances depends on the gas composition, concentration, energy distribution of fast electrons, and other parameters. For a detailed analysis of the phenomena, the first step is the mathematical description of corona pulses which determines the electric field. The second step is the determination of the electric field distribution inside the reaction chamber.In this paper the authors give an easy model for the pulsed corona current and a simplified model for the electric field by using the corona current and the displacement current pulse shapes. The result of the model is the space and time dependent field distribution, which is suitable for calculating the rate coefficients of chemical reactions.

Restricted access

This study is intended to introduce a pioneering project called Missalia that should serve to enable the analysis and comparison of the Mass proper as a whole, including not only the chanted parts in the strict sense, but also the so-called euchological material, and the corpus of lessons. Given that they belong to the same system, their analysis is indispensable for the interpretation of musical sources, because the layer of the Gradual in its entirety is far less variable than that of the Sacramentary or the Lectionary. Some new principles and methods are proposed in order to describe and classify the Mass proper of medieval liturgical uses, pre-eminently the necessity of a Europe-wide sampling and the importance of early printed material. As a case study, a recent discovery is presented which demonstrates a close and exclusive link between the euchological layers of the late printed Missals of Regensburg and Zagreb. This relationship can be traced back to, and becomes even more obvious in the early 13th century, and a conclusion can be drawn that it originated in the first decades of the 11th century. In this period, and in this period only, is it feasible to suppose that Regensburg exerted a strong influence on the composition of the early Hungarian Sacramentary.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Gábor Rubovszky, Nóra Udvarhelyi, Zsolt Horváth, István Láng, and Miklós Kásler

Az emlő karcinómája az egyik leggyakoribb női daganat. Ezek között a mintegy 15%-ban előforduló, sem ösztrogénreceptort, sem progeszteronreceptort nem expresszáló és HER2-pozitivitást sem mutató eseteket háromszorosan vagy tripla-negatív karcinómáknak (triple-negative breast cancer, TNBC) nevezzük. A betegség kedvezőtlen kórlefolyása, valamint elfogadott célzott kezelés hiánya az elmúlt években intenzív kutatás tárgyává tette e betegségcsoportot. A jelen tanulmányban a PubMed-ben 2007. januártól 2009. júniusig publikált közlemények között az emlődaganat és tripla-negatív kulcsszavakon túl, az epidemiológia, patológia, génprofil, prediktív, prognosztikus, terápia és összefoglaló kulcsszavakkal kikeresett közleményeket és a kapcsolódó releváns publikációk eredményeit foglaltuk össze. A TNBC esetén ismert tény, hogy fiatalabb életkorban jelentkezik és gyakoribb a szegényebb fekete vagy hispano-amerikai nőknél, az viszont újdonság, hogy kialakulásában szerepet játszhatnak hormonális tényezők és az elhízás is. A TNBC nem egységes betegség, mert mind hisztomorfológiailag, mind immunhisztokémiai vizsgálatokkal további alcsoportok különíthetőek el. A tripla-negatív tumorok között gyakrabban észlelhető örökletes BRCA1-mutáció vagy szerzett mutáció nélküli BRCA-diszfunkció. A nagyfokú hasonlóság miatt a korábbi években a tripla-negatív daganatokat sokan azonosították a génexpressziós profil alapján meghatározható ún. bazális-szerű tumorokkal, de ez a megfeleltetés ma már nem állja meg a helyét. Több nagy tanulmány igazolta, hogy a tripla-negativitás önmagában kedvezőtlen prognosztikus faktor, bár ismert, hogy a TNBC esetek kb. 10%-a kedvező prognózisú. Elfogadott célzott kezelés hiányában a szisztémás kezelés tekintetében csak a kemoterápia az, ami jelenleg rendelkezésre áll. A kísérleti fázisban lévő célzottan ható vegyületek közül a PARP1-inhibitorok érdemelnek különös figyelemet, mely vegyületek a DNS-javító apparátus hibás működését használják ki. Magyar Onkológia 54: 325–335, 2010

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Horváth, Mária Garamszegi, Barna Bogner, and Tamás Beró

A ritkán diagnosztizált gyomor micropneumatosist a nyálkahártyában felszaporodó levegő okozza. Nagyobb százalékban észlelhető Helicobacter pylori pozitív atrophiás gastritisben, más esetben pneumatosishoz társulhat, melynek hátterében gázképző baktériumok, illetve nem infekciózus okok állhatnak. A kórképet egy 69 éves hipertóniás, generalizált arteriosclerosisban szenvedő, agyi infarktuson átesett, clopidogrelt szedő, szociális otthonban élő, savhaematinos hányások, melaena miatt felvételre került férfi betegben észleltük. Felső panendoszkópia során a kifejezetten lobos mucosájú gyomorban, a fundus-corpus határon, a hátsó falon tenyérnyi, térképszerű képet mutató, helyenként kissé előemelkedő, sárgás foltokat tartalmazó nyálkahártya-területet észleltünk. A szövettani vizsgálat során a corpusmirigyek között észlelt 10–20 µm átmérőjű, epithelium béléssel nem rendelkező lyukak alapján a gyomor micropneumatosisára következtettünk. Esetünkben feltehetőleg az ischaemia okozta csökkent mucosa integritásnak és az ismétlődő hányásoknak lehetett szerepe, mivel az utóbbi megszűnte után a 3 nap múlva elvégzett kontroll-endoszkópia és szövettani vizsgálat eltérést már nem mutatott. A szerzők a micropneumatosis ventriculi általuk észlelt képének ismertetésével kívánják felhívni a figyelmet e ritka elváltozásra, és a háttérben rejlő lehetséges okokat is tárgyalják.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Borbély, István Sinkovics, Balázs Madaras, Zsolt Horváth, István Láng, and Miklós Kásler

A szerzők az emlőrák korszerű diagnosztikáján belül a nukleárismedicina-technikák szerepét tárgyalják, beszámolnak a Magyarországon jelenleg alkalmazott módszerekről és a jövőbeni lehetőségekről. Orv. Hetil., 2012, 153, 14–21.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Balázs Bánky, Miklós Lakatos, Krisztina Varga, Edit Hansági, Éva Horváth, and Géza Járay

Absztrakt:

Bevezetés: A colorectalis betegek perioperatív kezelésében mintegy 20 éve új multidiszciplináris gyakorlat jelent meg, az úgynevezett „gyorsított felépülést segítő program”, angol terminológiával az „Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)”. Az ERAS evidencián alapuló tevékenységsor, amely a laparoscopos műtéti technikával összekapcsolva a posztoperatív morbiditási mutatók javulását, a kórházi tartózkodás csökkenését és költséghatékony ellátást tesz lehetővé. Célkitűzés: A tatabányai megyei kórház Sebészeti Osztályán 2013-tól vezettük be a laparoscopia mellett az ERAS protokollt. A 2015–2016-os két év vonatkozásában a „hagyományos” és az ERAS szerint vezetett colorectalis perioperatív kezelési módszert hasonlítottuk össze. Betegek és módszerek: Retrospektív, egy centrumban végzett klinikai vizsgálatban a két, demográfiai és betegségjellemzők szerinti homogén betegcsoport kórházi tartózkodási idejét, a posztoperatív morbiditást, mortalitást, valamint a korai funkcionális eredményeket elemeztük. Eredmények: 130 beteget kezeltünk hagyományos, 84 beteget ERAS protokoll szerint. Az átlagos kórházi tartózkodási idő 8 és 6 nap (median) volt. A korai osztályos visszavételi arány az ERAS csoportban nem mutatkozott magasabbnak (3,1% és 1,2%). Posztoperatív morbiditásban az ERAS protokollt találtuk kedvezőbbnek (27,4% hagyományos, 8,3% ERAS), hasonlóan a mortalitási mutatók is enyhe javulást mutattak. Következtetések: Az ERAS protokoll sikeres bevezetéséről számolunk be egy megyei kórház gyakorlatában. A kedvező tapasztalatok alapján a 2017-es évtől egységes protokollként az ERAS-t minden egyes elektív colorectalis műtétes beteg esetére kiterjesztettük.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Gabriella Kazinczi, Joseph Horváth, Adrás Takács, Imre Béres, Richard Gáborjányi, and Miklós Nádasy
Restricted access