Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Miklós Rosta x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, miként ragadhatók meg az új közszolgálati menedzsment (New Public Management – NPM) céljai. A kérdés aktualitását az adja, hogy a NPM irányzat „középkorúvá vált” (Hood–Peters 2004: 1), tehát eljött az ideje, hogy – visszatekintve az irányzat gyakorlati eredményeire – tudományos igénnyel megvizsgáljuk hatásait, és következtetéseket vonjunk le a jövőre vonatkozóan. A tudományos közösségnek mindeddig nem sikerült egyértelműen definiálnia az irányzat céljait, így annak eredményességét sem képes meghatározni. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a NPM szemléletmódjából és a közösségi döntések elméletéhez való viszonyából levezessük az irányzat céljait. Állításunk szerint a NPM irányzat célja a közszféra allokációs funkciójának hatékonyabbá tétele, amelyet a NPM irányzathoz csatlakozó országok állampolgáraik elvárásaihoz igazodva kívántak elérni.

Restricted access

The aim of the paper is to highlight the main characteristics of the recent Hungarian public administration reform, as well as to reveal the inconsistent nature of some of its elements and to describe the connected risks. The starting point of the article is the Magyary Zoltán public administration development programme. The reform steps are compared to the ideal type NPM approach. The Hungarian public administration reform can be characterized by strong centralization and the revitalization of Hungarian anti-liberal traditions at macro level, and by the support of the enhancement of market rules and management at micro level.

Restricted access

Önkormányzati bizalom és a kooperatív közszolgáltatások

Trust in Local Governments and the Theory of Coproduction

Educatio
Authors: Márton Katona and Miklós Rosta

Absztrakt:

A közpolitika és a bizalom kapcsolatának vizsgálata talán napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, mind az akadémia, mind a politika területén. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján áttekintjük az intézményi bizalom, különösképp a politikai intézményekbe vetett bizalom főbb magyarázó tényezőit. Ezt követően bemutatjuk a kooperatív közszolgáltatások elmélet főbb elemeit és ez alapján megvizsgáljuk, hogy az elmélet mennyiben járulhat hozzá az önkormányzatokba vetett bizalom növekedéséhez. Úgy találtuk, hogy az elmélet megvalósítása esetében az állampolgári részvétel erősítése és a közszolgáltatások minőségénének javítása, ami elsődlegesen javíthatja az önkormányzatokba vetett bizalmat.

Open access
Society and Economy
Authors: Miklós Rosta, Attila Jámbor, László Szegő, and Balázs Hámori
Restricted access