Search Results

You are looking at 1 - 10 of 72 items for

  • Author or Editor: Miklós Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány fő célkitűzése a közép-franciaországi haeduus törzs történetének és régészeti hagyatékának vizsgálatára alapozva azoknak a folyamatoknak a bemutatása, amelyek Róma és a galliai kelta kultúra találkozásának következményeként bontakoztak ki. Az elemzés igen jelentős mértékben a Mont Beuvray-i európai régészeti program eredményeire épül, amelyben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem expedíciója 1988 óta vesz részt. Végeredményben a munka egyik legfontosabb következtetése az, hogy Bibractéban az urbanizáció romanizációs szakaszát külön lehet és kell választani a kelta függetlenség időszakában kibontakozó városi fejlődéstől. Ez a felismerés megfelel annak a felfogásnak, miszerint a városiasodást a kelta világban azok a gazdasági változások készítették elő, amelyek a Kr. e. 3. században főként az italo-kelta környezetből indultak ki, de felgyorsulásukban a hellénisztikus világgal kialakult új típusú kapcsolatok is szerepet játszhattak.

Restricted access

D. Mertens, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien. Deutsches Archäologisches Institut Rom, Sonderschriften Bd. 9. Mainz am Rhein: von Zabern, 1993. XVIII + 193 oldal, 82 szövegközti ábra, 4 kihajtható illusztráció, 92 tábla, 17 melléklet.

Restricted access

In a study published in Archaeologiai Értesítő 139 (2014), Tibor Kemenczei reviewed the research history of various prehistoric finds in the collection of the Hungarian National Museum. Based on his meticulous examination of the museum records, he clarified the problem of how the La Tène sword from Hatvan-Boldog was “doubled”. As it turned out, the sword did not perish during World War II, but was taken to Nyíregyháza as part of a loan, where it was later inventoried as an artefact originating from Gáva-Katóhalom. This discussion article addresses the relevant problems based on the records from the 1970s, which offer some instructive conclusions from a museological perspective (documentation of loaned items, re-inventorying, etc.). One significant information for international scholarship is that the sword from Hatvan-Boldog does not have a “twin” in Nyíregyháza. The final section of the study corrects the dating of the sword and touches upon the issue of the type’s designation.

Restricted access

The problems of Boius history have their roots in the identification of antique Boiohaemum with medieval Bohemia, an interpretation that has its origins in the tenth century. Any attempt to localize their territory, consideration must be taken of the fact that according to Tacitus, Strabon and other antique writers, this region incorporated the settlement area of King Marobodus and his Marcomanni, the so-called Bouiaimon. Other data suggest that the “land of the Boii” was a forest between the upper course of the Rhine River and present-day eastern Slovakia, along the Danube.

The Marcomanni expelled the Boii from this area at the end of the first century BC. On this basis it may be hypothesized that the settlement area of this Celtic tribe was located somewhere in present-day south-western Slovakia. The settlement of the Boii in present-day Czech Republic, however, is a historical topos. Clarifying the correct location of this tribe may contribute to a better understanding of the development and history of the Boii in Pannonia.”

Restricted access

Carte archéologique de la Gaule. (Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de Michel Provost, professeur d'histoire a' l'Université d'Avignon.) Collection de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Coéditée par le Ministe're de l'Education Nationale, le Ministe're de la Culture et de la Communication, la Maison des Sciences de l'Homme; F. Gateau-M. Gazenbeek (szerk.): Les Alpilles et la Montagnette. (CAG 13/2) Párizs 1999, 464 oldal, 407 szöveg közti illusztráció; F. Naudet (szerk.): Val-de-Marne. (CAG 94) Párizs 2001, 168 oldal, 137 szöveg közti illusztráció; J. Baudoux-P. Flotté-M. Fuchs-M.-D. Waton (szerk.): Strasbourg (CAG 67/2) Párizs 2002, 586 oldal, 588 szöveg közti illusztráció; Marek Gedl: Die Beile in Polen IV. (Metalläxte, Eisenbeile, Hämmer, Ambosse, Meißel, Pfrieme). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 24. 134 oldal, 51 tábla. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004.;

Restricted access

K. Gehrig: Die Greifenprotomen aus dem Heraion von Samos. (Samos IX.) Bonn 2004. XI + 354 oldal, 13 szövegközi kép, 130 tábla; Tulok M.-Makkay J.: Angol-magyar és magyar-angol régészeti kifejezések szótára. English-Hungarian and Hungarian-English dictionary of archaeological terms. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2004;

Restricted access

A retinopathia prematurorum, a bronchopulmonalis dysplasia, az intraventricularis haemorrhagia és a periventricularis leukomalacia a koraszülöttek legfontosabb krónikus utóbetegségei, amelyek alapvetően befolyásolják a gyermekek életminőségét. Mivel Magyarországon a koraszülés gyakorisága az elmúlt években nem csökkent, és a kialakult kórképek nehezen kezelhetők, a megelőzés jelentősége óriási. Kockázatifaktor-elemzések bebizonyították, hogy mindegyik kórkép multifaktoriális, a számos közös kóroki tényező közül a fejlődő szervek angiogenesise az egyik legfontosabb. A koraszülés következtében számos stresszhatás miatt károsodhat az érfejlődés. A megszületés után, a méhen belüli élethez viszonyítva, a relatív hyperoxia és a csökkenő vascularis növekedési faktorok szintje érsérülést, akár vascularis apoptózist okozhat. Mindezek következtében, a folyamat későbbi fázisában, a hypoxia által indukált gének aktiválódnak, óriási mértékű és kóros neovascularisatio, krónikus szervkárosodás alakul ki. A normális angiogenesis megtartása és a reaktív neovascularisatio gátlása a koraszülöttek jobb életminőségét eredményezheti. Orv. Hetil., 2013, 154, 1498–1511.

Open access

Absztrakt

Bevezetés: Az 1500 gramm alatti súllyal vagy a 32. gesztációs hét előtt születettek ellátása magas szintű klinikai felkészültséget igényel, és megfelelő kezeléssel, ellátásszervezéssel a halálozási arány csökkenthető. Célkitűzés: A EuroHOPE projekt eredményeire építve a magyarországi és a nemzetközi halálozási kimenetelek, valamint a 2006–2008 közötti neonatalis ellátást jellemző hazai regionális különbségek bemutatása. Módszer: A Magyarországra vonatkozó adatokat a szülészeti regiszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatbázisának összekapcsolásával állították össze. A különböző adatbázis-sajátságok, illetve szakmai alapú kizárások eredményeként 3562 újszülöttre vonatkozó adat került feldolgozásra. Eredmények: Magyarországon a kockázatkiigazított 365 napos halálozási arány szignifikánsan magasabb, mint a legtöbb vizsgált országban. A mortalitási kockázattal szoros összefüggést mutató betegségek Magyarországon fordulnak elő a leggyakrabban. Két megye halálozási adatai rosszabbak a modell alapján vártnál, egy esetében pedig jobbak. Következtetések: A hazai eredmények hátterében szisztematikus tényezők húzódhatnak meg. A szteroidprofilaxis alkalmazásának relatíve alacsony gyakorisága Magyarországon hozzájárulhatott a kedvezőtlenebb mortalitási értékekhez. Érdemes közös egyedi azonosítóval elősegíteni az érintett adatbázisok összekapcsolhatóságát. Orv. Hetil., 2016, 157(41), 1649–1656.

Open access