Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Nagy Luca x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Jellemző megküzdési módok és a társadalmi problémák kezelése

Typical Coping Styles and Handling Social Problems

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Luca and Balázs Katalin

Háttér és célkitűzés

A vizsgálat célja a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok felmérése, a vizsgálati személyek megküzdési stílusának és szociálisprobléma-megoldó képességeinek függvényében. A vizsgálat elméleti alapjául az attitűdök és a viselkedéses szándékok kapcsolatát tárgyaló Tervezett Viselkedés Elmélete (TVE, Ajzen, 1991), valamint a megküzdés és a szociálisprobléma-megoldás irodalma szolgál; korábbi kutatási eredményeink a vizsgálat empirikus előzményeinek tekinthetők (pl. Nagy és Balázs, 2018a).

Módszer

A vizsgálat kérdőíves módon zajlott, a személyek online felületen vagy papíralapon jelölték meg válaszaikat, célcsoportunk a felnőtt korosztály volt. A vizsgálati személyek a szociálisprobléma-megoldás felmérésére alkalmas SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002, adaptálta Kasik, Nagy és Fűzy, 2009) skála, illetve a megküzdési stílusokat felmérő CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler és Parker, 1994) kérdéseit válaszolták meg. Továbbá, a klímaváltozás, a természetes élőhelyek védelme, a diabétesz, az egészséges életmód, a nélkülöző gyermekek megsegítése és a családon belüli erőszak megelőzése kapcsán a problémák kezelésére irányuló viselkedéses szándékukról nyilatkoztak. A mintát 275 fő, 109 férfi és 166 nő alkotja; átlagéletkoruk 30 év, többségében gimnáziumi és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

Eredmények

A vizsgálat eredményei alapján a különböző társadalmi problémák kezelésére vonatkozó viselkedéses szándékaik alapján a személyek három csoportja képezhető, mely csoportok életkoruk, megküzdési stílusaik és szociálisprobléma-megoldási képességeik tekintetében egyértelműen elkülönülnek. Következtetések: Habár a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok alakulását egyéb tényezők is befolyásolhatják, eredményeink alapján mindenképpen hatással van rájuk az életkor, a jellemző megküzdési stílus, valamint a szociálisprobléma-megoldás képessége.

Background and purpose

The purpose of this study is to measure the behavioral intentions toward social problem-solving in line with coping styles and social problem-solving abilities. Attitudes and behavioral intentions of the Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), and the literature of coping and of social problem-solving give the basis of the research. The empirical antecedents are our studies.

Method

The target group of the study was adults’ age group. Respondents fi lled out questionnaires online or paper-pencil forms and answered the items of SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu and Maydeu-Olivares, 2002, adapted by Kasik, Nagy and Fűzy, 2009) that investigate social problem-solving and CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler and Parker, 1994) that measures coping styles. After that, they indicated their intentions regarding the solution of climate change, protection of natural habitat, diabetes, healthy lifestyle, donation to indigent children and prevention of violence. The sample of the study consisted of 275 participants, consisting 109 men and 166 women. The mean age was 30 years. Most of the participants had fi nished secondary education or had a college degree.

Results

According to the results, three groups of participants can be identifi ed based on their behavioral intentions, and these groups can be characterized by different mean age, variant patterns of coping styles and social problem-solving abilities.

Conclusion

Although there are other factors which can affect behavioral intentions toward social problem-solving, coping and social problem-solving abilities could infl uence them together with the variable of age.

Open access

Politikamentes félelemkeltő társadalmi célú reklámok hatásának vizsgálata

Félelemkeltõ társadalmi célú reklámok tanulmányozása

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Luca and Balázs Katalin

A vizsgálat célja, a különböző társadalmi problémákat megjelenítő, valamint eltérő mértékben félelemkeltő társadalmi célú reklámok (TCR-ek) megítélésének tanulmányozása volt. Elméleti keretének bázisát Kim Witte (1992) Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modellje (EPPM) adja. A modellt korábban egészségügyi problémákhoz kapcsolódó viselkedés vizsgálatára hozták létre, így jelen megközelítés újszerűségét adja, hogy nemcsak az egészségmagatartással összefüggő meggyőző kommunikációra alkalmazzuk.

Két összetett, online formában kivitelezett kérdőíves vizsgálat eredményét összegezzük. A fiatal felnőtt korosztályból származó válaszadók (N = 140 és N = 158) az egyes reklámingerek megtekintésével párhuzamosan választ adtak az EPPM alapján készült Kockázatvállaló Viselkedés Diagnózis Skála (RBD Scale, Witte, McKeon, Cameron és Berkowitz, 1995) itemeire, melyek az énhatékonyságot, a válaszhatékonyságot, az észlelt fogékonyságot és az észlelt komolyságot vizsgálják.

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az egyének üzenetekben foglalt nehézségek megoldására vonatkozó észlelt énhatékonysága és fogékonysága kulcsfontosságú tényező a válaszviselkedés meghatározásában. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a személyek megjelenített problémákra és a meggyőző üzenetekre irányuló attitűdjeit a TCR-ekben feldolgozott társadalmi problémák énközelisége, megoldási lehetőségük közvetett vagy közvetlen volta, jelentősen befolyásolhatja.

Restricted access

Abstract  

The aim of this work is the synthesis and the characterization of a microporous material obtained from gels with titanium and silicon: NTS (titanosilicate). The structure of NTS zeotype is similar to that of AM-1 and JDF-L1 (titanosilicates). The synthesis were carried out with gels of composition: 3.5Na2O–yTiO2–4.48HCl–xSiO2–110H2O with 1.0≤x≤12.0 and 0.2≤y≤0.7. The temperature of reaction was 1902C. In most of the cases NTS was prepared in a pelletted form. NTS pellets are produced at TiO2 content higher than 0.3 moles and SiO2 comprised between 3 and 7. NTS in a powder form is produced for TiO2<0.3 and SiO2 between 3 and 5 moles. It describes crystallization field and the kinetic curves of the titanosilicate. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG), differential scanning calorimetry (DSC), nuclear magnetic resonance spectroscopy-high resolution solid state MAS 29Si-NMR, scanning electron microscope (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) X-ray microanalysis.

Restricted access

Summary The ETS-10 is a newly formed titano-silicate the structure of which was resolved thanks to the XRD, EDS, HREM and mass NMR. The ETS-10 is a potentially good catalyst. The aim of this research is to study the physicochemical properties of ET(Zr)S-10 obtained from a gel containing different amounts of Zr. The analyses used are XRD, thermal analysis (TG-DSC), SEM, and 29Si NMR.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Zoltán Bogár, Luca Tóth, Szilárd Rendeki, László Mátyus, Norbert Németh, Mihály Boros, Bálint Nagy, Miklós Nyitrai, and Péter Maróti

Absztrakt:

Az egészségügyi, orvosi szimulációs oktatás alapja, hogy klinikai szituációkat, gyakorlati feladatokat modellez szimulátorok, számítástechnikai megoldások, esetleg humán szereplők segítségével. Így az oktatott a legvalósághűbb környezetben sajátíthatja el a készségeket. A közleményben bemutatjuk a szimulációs oktatás múltját, technológiai hátterét, valamint a szimulációs oktatás jelenlegi helyzetét Magyarországon, melynek megkérdőjelezhetetlen szerepe van az egészségügyi felsőoktatásban. Számos pozitív hatása van hallgatók és oktatók számára, továbbá az intézetek számára is számtalan előnyt tartogat. Az egységek feladata, hogy hidat teremtsen az elméleti és a gyakorlati képzés között, felkészítve a hallgatókat a valódi orvosegészségügyi életpálya kihívásaira. Bár a terület több évszázada ismert módszertan az orvos- és egészségtudományi képzésben, csak a XXI. században indult jelentős fejlődésnek a technológia robbanásszerű előrehaladásának köszönhetően. Az innovatív megoldások révén egyre élethűbben lehet modellezni bonyolultabb orvosi feladatokat is. Már hazánkban is használják az oktatás során a 3D nyomtatott segédeszközöket, virtuális- és kiterjesztettvalóság-megoldásokat. A magyarországi „Skill Labor Hálózat” fejlesztése mellett a szimulációs oktatás hazai módszertanának kialakítása is megkezdődött, ennek sikerességét jelzi több, oktatást segítő kézikönyv megjelenése is. A hálózat négy egyetemi skillközpontot és 16 oktató kórházat foglal magában. A skill-laborok eddig hiányzó láncszemek voltak az elméleti és a klinikai oktatás között, melyekben magas szakmai színvonalú gyakorlati készségeket sajátíthatnak el a hallgatók mind a graduális, mind a posztgraduális képzés során. A kezdeti fejlesztések sikeresnek tekinthetők, ezt tükrözi a nagy érdeklődés, a résztvevők száma és a hallgatók pozitív visszajelzései is. Közleményünk átfogó jelleggel betekintést ad a magyarországi egészségügyi szimulációs oktatás jelenlegi helyzetébe, illetve felveti a potenciális fejlesztési irányokat, gyakorlati példákkal szemléltetve. Orv Hetil. 2020; 161(26): 1078–1087.

Open access