Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Netta Nagy x
Clear All Modify Search

Already in the last years of the Second World War the peasantry of the Homokhátság region between the Danube and Tisza Rivers on the Great Plain had to activate some of their survival techniques. Some of these were rooted in past peasant skills (e.g. methods of hiding belongings and produce), while others were various adaptation techniques developed in response to the war conditions (e.g. black marketeering, barter trade). This defensive reaction of peasant society was evoked by the introduction of restrictive economic measures by the state (compulsory delivery of produce, system of public supply), then by the fighting and the advancing armies, and inflation.After 1948 there was a radical change in relations between the authorities and the villages. The communist party-state launched an attack on multiple fronts against village society and traditional peasant farming. The method of income withdrawal through compulsory delivery of produce was a minor irritation compared to the attacks on private property. Nevertheless, the compulsory deliveries were one of the factors that gave new strength to the defensive reflex of the peasantry. Between 1948 and 1956 the peasant population of the villages studied responded to actions by the state against the villages with varied and new adaptation techniques. All strata and members of the local peasant society had to resort to these methods.The attempt made by the party-state to divide rural society failed in practice to achieve the goal expressed in propagandistic terms: to turn the kulaks (more prosperous peasants) and the “working peasantry” against each other. Despite all the efforts by the authorities the patron-client relations linking the different strata of peasant society did not disappear, in fact, they were strengthened and served as a frame for the survival techniques.

Restricted access
Authors: László Mód, Netta Nagy, Zoltán Miklós, Lehel Peti, Laura Iancu, Éva Deák and Zsuzsa Borók

Zoltán Fejős: Tárgyfordítások. Néprajzi Múzeumi Tanulmányok [Object Translations. Ethnographical Museum Studies]. Budapest: Gondolat Kiadó 2003; Miklós Cseri-Zoltán Fejős-Zsuzsa Szarvas (eds.): Touristic Construction and Consumption of Culture. Budapest-Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság-Néprajzi Múzeum-Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2004; Sándor Oláh: Falusi látleletek [Dörfliche Fundberichte]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2004; József Gagyi: A krízis éve. 1949 [Das Jahr der Krise. 1949]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2004; Elena Rodica Colta: Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria[Data on the Beliefs of the Romanians in Hungary]. Cluj-Napoca: Editura Fundaţia Pentru Studii Europene 2004; Ene Kõresaar-Art Lee (eds.): Everyday Life and Cultural Patterns. International Festschrift for Elle Vunder. (Studies in Folk Culture, Volume III.) Tartu: Tartu University Press 2004; Michael Simon: “Volksmedizin” im frühen 20. Jahrhundert. Zum Quellenwert des Atlas der deutschen Volkskunde. Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. (Studien zur Volkskunde 28.) Mainz 2003

Restricted access
Authors: Terézia Kerny, Krisztina Frauhammer, Anikó Báti, Magdolna N. Szabó, Netta Nagy, Éva Rimai, Gyula Viga, Ferenc Fodor, András Simon, Zsófia Palla, Bertalan Pusztai and Zsóka Tomán

Gábor BARNA(Hrsg.): „Mária megsegített". Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II.-„Maria hat geholfen." Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. (Devotio Hungarorum 9/I-II.) Szeged 2002. I. Band: 292 Seiten, II. Band: 295 Seiten, 123 Farb-, 549, Schwarz-Weiß-Fotos; Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár-Bibliotheca Religionis Popularis Szegedien-sis. Bd. 1-4. 1.; Gábor BARNA(Hrsg.): Szentemberek-a vallásos élet szervezô egyéniségei [Heilige Menschen-Organisatorische Persönlichkeiten des religiösen Lebens]. Budapest-Szeged 1998, 395 Seiten; 2.; Gábor BARNA(Hrsg.): Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged 1999, 174, Seiten; 3. Bertalan; PUSZTAI (Hrsg.): Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú-Between the Sacred and the Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged 1999, 189 Seiten, 35 Abb.; 4.; László JÓZSA: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetôk Kunszentmártonban-Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in Kunszentmárton. Szeged 1999, 430 Seiten, 199 Abb.; Gábor BARNA(ed.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete [Historical Strata and forms of Veneration of the Saints in Hungary and Central Europe. Veneration of the Hungarian Saints]. (Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 8.) Szeged 2001, 294 pp.; Gábor BARNA et alii: Egy szent raktár-A Sacred Depot (Devotio Hungarorum 10.) Szeged 2003, 94 pages, appendix: 189 black and white and colour photographs; Die religionsethnologische Quellenpublikationsreihe Devotio Hungarorum 1. János SÁVAI-Tamás GRYNAEUS: Tüdô Vince betegei-Die Kranken von Vince Tüdô. Szeged 1944, 144 Seiten, 6 Abb. 2. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl I. 17-18. század- Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I. 17.-18. Jahrhundert. Szeged 1995, 93 Seiten, 816 Abb. 4. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl II. 19-20. század-Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged 1997, 93 Seiten, 816 Abb. 3. Gábor BARNA: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzôkönyvei-Documents of the Candle-bearers' Confraternity in Tállya. Szeged 1996, 234 Seiten, 10 Abb. 5. Gábor BARNA: Az Élô Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzôkönyvei, 1851-1940-Minutes of the Living Rosary Confraternity in Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged 1998, 334 Seiten, 16 Abb. 6. Krisztina FRAUHAMMER: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendég-könyve-Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenorts Máriakálnok/Gahling. Szeged 1999.; Antal JUHÁSZ (Hrsg.): Településformák, népi építészet, földmûvelés. (Néprajziszöveggyûjtemény) [Siedlungsformen, Volksarchitektur, Ackerbau. Ethnographische Textsammlung]. Auswahl, Druckvorbereitung und Zusammenstellung der Bibliographie: Antal Juhász und András Simon. Szeged: JATEPress 2000, 214 Seiten; Bertalan PUSZTAI (ed.): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset-Invented Traditions and Village Tourism. The Pusz tamérges Case. Szeged 2003, 232 pp.; Tibor BELLON: A Tisza néprajza. Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön [Ethnography of the River Tisza. Farming on the River Flats along the Tisza on the Great Plain]. Budapest: Timp Kiadó 2003, 231 pp.; László MÓD-András SIMON: A hajtástól az újborig. A szôlô és bor ünnepei a Lendva-vidéken [Vom Rebling bis zum Heurigen. Trauben- und Weinfeste im Lendava-Kreis]. Lendva 2002, 159 Seiten, 19 Fotos; Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeibôl, emlékeibôl [Dorf meiner Kindheit. Bilder- und Erinnerungssplitter von János Göncz aus Hetés]. Konzeption, Einleitung und Textbetreuung von Tibor BELLON. Lendva 2001, 92 Seiten; Katalin SERES: Pusztai vadóc [Steppenwildfang]. Mesterszállás o. J., 587 Seiten, 29 Farb- und 12 Schwarz-Weiß-Bilder; Luther H. MARTIN, Iva DOLEZALOVA, Dalibor PAPOUSEK(eds): The Academic Study of Religion During the Cold War: East and West. Berlin: Peter Lang Publishing 2001, xvii + 336 pp.; Ian MACDOUGALL: Bondagers. Eight Scots Women Farm Workers. (Flashbacks 10.) East Linton: Tuckwell Press 2000, 240 pp. 1 map, photo illustrations

Restricted access