Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Noémi Hevér x
Clear All Modify Search

Health technology assessment (HTA) is a dynamic, rapidly evolving process embracing different types of assessment that inform decisions about the value (i.e., benefits, risks and costs) of new and existing technologies. The role of HTA is to support health policy decision-making and financing in health care. In this paper we describe and analyse the German approach to cost-effectiveness analysis in health care and HTA. Two institutes operate as HTA agencies, namely the German Agency of Health Technology Assessment (DAHTA) and the Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). The operational principles of IQWiG are somewhat different from the rules governing HTA organizations in other countries. The efficiency frontier approach, applying an indication-specific threshold and neglecting the concept of quality-adjusted life year (QALY) are the most important differences. Previously, health gains were in focus and assessment was based exclusively on such benefits, but in 2010, cost-effectiveness analysis was introduced as an integral part of the HTA process at IQWiG. A brief comparison is also made with the HTA systems in Central-Eastern-European countries, among them concentrating mainly on Hungary.

Restricted access
Authors: Frank Sandmann, Ralf Bender, Andreas Gerber-Grote, Noémi Hevér and Orsolya Balogh
Restricted access
Authors: Márta Péntek, György Kosztolányi, Béla Melegh, Adrienn Halász, Gábor Pogány, Petra Baji, Valentin Brodszky, Noémi Vártokné Hevér, Imre Boncz and László Gulácsi

Bevezetés: Magyarországon kevéssé ismertek a cystás fibrosis betegség egyéni és társadalmi terhei. Célkitűzés: A cystás fibrosissal élő betegek és gondozóik egészséggel összefüggő életminőségének és terheinek felmérése. Módszer: Az európai BURQOL-RD-projekt keretében keresztmetszeti kérdőíves felmérést végeztek EQ-5D-5L-kérdőívvel és retrospektíven vizsgálták az egészségügyi ellátások igénybevételét. Eredmények: 110 beteg (korcsoportok, év: 0–13, N = 48; 14–17, N = 12; ≥18, N = 50) vett részt a vizsgálatban, a diagnózis felállításakor az életkor medián 1 év volt. Az EQ-5D-5L-indexérték szignifikánsan alacsonyabb volt a 18–24 és 25–34 éves korosztályban a hazai populációs átlagnál (p<0,05). Tüdőgyógyászati szakvizsgálaton 75 beteg (68%) járt, kórházi felvételre 55 beteg (50%) került az elmúlt 6, illetve 12 hónapban, dornase alfa-kezelést 57 beteg (52%) kapott. Öt felnőtt beteget (10%) segített közeli családtag nem hivatásos gondozóként. Következtetések: A cystás fibrosis jelentős életminőség-csökkenéssel jár. A kutatás elsőként nyújt alapadatokat a kelet-közép-európai régióból a cystásfibrosis-ellátás egészség-gazdaságtani elemzéseihez. Orv. Hetil., 2014, 155(42), 1673–1684.

Restricted access