Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for

  • Author or Editor: Norbert Németh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Magyar Sebészet
Authors:
György Wéber
and
Norbert Németh
Restricted access

In the Paleozoic and Mesozoic rocks of the Bükk Mountains the imprints of a polyphase deformation and an anchi-epizonal metamorphism were observed. The physical conditions of this metamorphism were the same as that of the earliest, ductile deformation phase. The imprints of later deformation phases can generally be distinguished by their tectonic style. Our investigation was focused on the style of folding and on the different textural elements of limestone which developed during the early deformation phase. According to lithologic conditions and geographical position, the folds show a certain style variety. The multilayer fold geometry depends on the thickness ratio and the competence contrast between the layers. In the occurrence of different textural patterns the position within a fold and the pre-deformational grain size play an important role. The main deformation mechanism in the fine-grained matrix was pressure solution, while coarse-grained crystal aggregates show signs of dynamic recrystallization, which in some cases leads as far as the development of mylonitic texture and strong lattice-preferred orientation. The differences in spatial style of the same rock types provide a basis for defining tectofacial units in the eastern part of the Bükk Mts.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Sugár
,
Norbert Németh
, and
Attila Oláh
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Furka
,
Norbert Németh
, and
Irén Mikó

Absztrakt

A sérült, de egyébként ép szerkezetű lép megtartására számos műtéti technika ismert. Ezek közül két módszer kidolgozása is kötődik a tanszékhez: az ölelkező varratsorral végzett lépresectio és a nagycseplesz kettőzetébe ültetett lépszeletkékkel végzett eljárás, az úgynevezett „lépkötény”-módszer, a lép-autotranszplantáció. Az elmúlt három évtizedben a műtéti technika kialakítását követően funkcionális és strukturális utánkövetéses vizsgálatok történtek egyre bővülő metodikai tárházzal: beleértve a széles körű laboratóriumi vizsgálatokat (hematológiai, haemostaseologiai, haemorheologiai, enzimológiai, rutin kémiai, immunológiai), képalkotó eljárásokat (hasi UH, scintigraphiai módszerek, SPECT, valamint az utóbbi években nano-SPECT/CT), morphologiai elemzéseket (hagyományos szövettani, immunhisztokémiai, elektronmikroszkópos vizsgálatok), valamint a haemopoeticus őssejtek szerepének vizsgálatát. E vizsgálatok főbb, jelző értékű eredményei a lép-autotranszplantáció létjogosultságát mutatták, hiszen a beültetett lépszeletkék újraereződés révén, remodellatiójuk és recolonisatiójuk után részben újra képesek biztosítani a lépfunkciókat. Ez pedig kritikus fontosságú a lép eltávolítását követő szövődmények (OPSI, DIC) elkerülésében. Jelen tanulmány a legfontosabb elveket és a különböző kísérletes modellek főbb következtetéseit foglalja össze.

Restricted access

The mineralized complex of Rudabánya hosts deposits of several mineral resources including base metal ores. Recent exploration provided new information on the enrichment of copper within this complex. The primary copper mineralization consists of sulfides. The paragenetic sequence starts with fahlore, continues with bornite, and concludes in chalcopyrite formation partly replacing the former phases. It is hosted by brecciated carbonate rocks, overprinting the paragenesis of the iron metasomatism. It was found to be spatially separated from zinc and lead enrichments. Oxidation and a subsequent new pulse of mineralization formed several new copper, zinc, and lead minerals, probably by the remobilization of the primary parageneses.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
A Dombóvári Szent Lukács Kórház Sebészeti Osztályának dolgozói
and
Norbert Németh
Restricted access

Absztrakt

A szerzők áttekintést adnak a DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék oktatómunkájának főbb mutatóiról 2000–2013 között mind a graduális, mind a posztgraduális oktatás terén. A jelzett periódusban több új tantárgy került bevezetésre, új kurzusok indultak, korábbi tárgyaknál óraszámváltozások történtek. Az oktatási tematika bővült, az oktatási anyag jelentős átalakításon, fejlesztésen ment keresztül: új oktatófilmek, jegyzetek és egy új tankönyv született ebben az időszakban. A gyakorlati oktatásban a hangsúly áttevődött az élő szöveten végzett beavatkozásokról a modelleken (oktatástechnikai és fantommodellek, biomodellek) történő gyakorlatokra. A tanszék oktatómunkája több alkalommal részesült komoly támogatásban (anyagi támogatás, műszerbeszerzés, műszerkészlet-adományozás) saját egyetemünk, partnercégek, valamint HEFOP- és TÁMOP-pályázatok elnyerése révén. Infrastrukturális lehetőségeink is javultak, ami a fenti tényezőkkel együtt hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években emelkedett az oktatómunka színvonala és az oktatott hallgatók létszáma a graduális és posztgraduális oktatásban egyaránt. Mindezen változások-fejlesztések bemutatásra kerültek különböző szakmai fórumokon, illetve közleményekben is egyúttal komoly minőségellenőrzésként is.

Restricted access