Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Orbán Áron x
  • All content x
Clear All Modify Search

Astrology plays a significant role in the Neo-Latin poetry of Janus Pannonius (1434–1472), the most renowned humanist of Hungary. The article investigates the various forms of astrological ideas in that part of his oeuvre where a specific interest in astrological topics can be witnessed: the works concerned are letters, elegies and epigrams composed in Hungary. Previous research into this topic has neglected to face the problem of the heterogeneity of astrology and to explore in detail the biographicalhistorical context, and some scholars have argued that Janus deeply believed in astrology. Instead, I will conclude that the appearance of astrological ideas can simply be explained by biographical, literary historical, intellectual historical factors. The argument concerns not only one particular person but also the intellectual life of mid-fifteenth century Hungary, and the habits of the Renaissance mind in general.

Restricted access

Nicasius Ellebodius És Az „Otium Litterarum”.

Egy flamand filológus viszontagságai Pozsonyban (1571–1577)

Antik Tanulmányok
Author: Orbán Áron

A tanulmány Nicasius Ellebodius életének utolsó, pozsonyi időszakát (1571–1577) dolgozza fel, bepillantást nyújtva a flamand humanista izgalmas személyiségébe és sokoldalú tevékenységébe. Ellebodius, aki a francia-flandriai Casselben született 1535-ben, és Leuvenben, Rómában, illetve Padovában tanult, a XVI. századi Európa egyik legjobb klasszikus filológusává vált. Radéczy István püspök és helytartó patronáltjaként élete utolsó időszakát Pozsonyban töltötte. Számos klasszikus görög – főleg aristotelési – mű redakcióján, latin parafrázisán dolgozott. Míg nagyobb filológiai teljesítményeit már értékelte a nemzetközi szakirodalom, élete és személye háttérbe szorult a kutatásban. Fennmaradt levelezése viszont – melynek nagyobb része a pozsonyi időszakból való – kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a művek mögé pillantva rálássunk személyiségére és tevékenységére. A tanulmány különösen arra a kérdésre keresi a választ, mennyire tudta megvalósítani Pozsonyban az olyannyira áhított otium litterarumot, és milyen egzisztenciális problémákkal kellett szembenéznie Magyarországon.

The study revisits Nicasius Ellebodius’s life and character as can be outlined from the sources of his Bratislavan (Pozsony) period. Ellebodius, who was born in Cassel in French Flanders in 1535 and studied in Leuven, Rome and Padua, became one of sixteenth-century Europe’s best classical philologists. Patronised by Bishop István Radéczy, he spent the last period of his life basically in Bratislava. He worked on editions or paraphrases of several – primarily Aristotelian – classical Greek works. While his major philological achievements have already been assessed by international research, scholars have not delved deep into his biography. His surviving correspondence – the majority of which belongs to his Bratislavan period – provides an opportunity to look behind the works and gain insight into his activities and personality. The study focuses on the problem how far he could realise the otium litterarum that he yearned so much and what challenges he had to face in his everyday life in Hungary.

Open access