Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Orsolya Czékmán x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány célja a középiskolai matematika-tananyagban, pontosabban a magyarról németre fordított tankönyvekben előforduló terminusok német–magyar összehasonlító vizsgálatában elért eredmények ismertetése. Vizsgáltuk a tételek, fogalmak, formulák, eljárások elnevezéseit, a szemantikai és a grammatikai hasonlóságokat és különbségeket, és kiemeltük azokat a terminusokat, amelyeknek nincs német vagy magyar ekvivalense. Fontos része a vizsgálatnak a matematikai szimbólumok, rövidítések használatában mutatkozó hasonlóságok és eltérések elemzése. A részletes analízis birtokában átfogó képet kaphatunk a magyar és a német matematikai terminológia átfedéseiről és különbségeiről, amely egyaránt hozzájárulhat a fordításban és a két tannyelvű oktatásban a két nyelv szemléletbeli különbségeinek kimutatáshoz és megértéséhez.

Restricted access

Summary

The terminological problems of Mathematics (German–Hungarian). The paper aims to present the results of the analysis about the comparison of German and Hungarian terminology in high school mathematics text books. During the examination of the names for theorems, concepts, formulae and procedures, I have selected those that do not have a German or a Hungarian equivalent. An important part of the research was the examination of the inconsistency in the use of notations and abbreviations. The detailed analysis gives a comprehensive view of the similarities and differences between Hungarian and German mathematical terminology, which facilitates understanding of the differences in approach.

Restricted access

“Current Trends in Terminology” — International Conference on Terminology

Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely, Hungary, 9–10 November 2007

Across Languages and Cultures
Authors:
Orsolya Czékmán
,
Márta Fischer
, and
Eszter Papp
Restricted access