Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Pál Czeglédi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Max Weber a bahamákon

Storr, Virgil Henry: Understanding the Culture of Markets (Routledge, London and New York, 2013, xiv+149 oldal)

Társadalomkutatás
Author:
Pál Czeglédi
Restricted access

This paper develops a simple model that helps understand an important fact concerning cross-country pattern of growth and institutions shown by BenYishay and Betancourt (2010). They show that civil freedoms, especially one of their components called Autonomy and Individual Rights, are more important determinants of economic development than constraints on executives, a widely used measure in the literature on institutions and growth. The paper provides an interpretation of this fact through the lense of an argument that puts emphasis on three insights. The first is that civil freedoms can be seen as property rights broadly understood. The second is that with a higher scope of property rights enforced, the government must be able to commit to a lower level of expropriation of income. Third, institutions of freedom are sticky: they must be in line with the culture of the country so that they can be enforced with a reasonable cost. By addressing this specific question of constraints on executives versus civil freedoms the paper joins the literature which emphasizes the importance of culture in economic development.

Restricted access

Abstract

The paper uses data from the World Values Survey and the European Values Study on individuals in Hungary and its neighbouring countries to examine the effects of political borders on different beliefs, as opposed to that of ethnic differences or historical borders. The focus on Hungary and its neighbours is explained by the fact that parts of the Hungarian ethno-linguistic community can be found in all these countries, which makes it possible to separate the effect of culture from that of the current political community. By applying a cultural gravity model which is concerned with the differences in beliefs between all possible pairs of individuals in the sample, the paper finds that out of five areas of beliefs, it is the beliefs regarding work, markets, and democracy whose differences are robustly affected by political borders, giving some support to the approach which argues that values are shaped through the dialogue occurring within a political community.*

Open access
Acta Oeconomica
Authors:
Pál Czeglédi
and
Tibor Kárpáti
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
László Csaba
and
Pál Czeglédi
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
László Csaba
and
Pál Czeglédi
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Dávid Mihályi
and
Pál Czeglédi
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Pál Czeglédi
and
Anita Pelle
Restricted access

A Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Hungarian adaptation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edit Czeglédi
,
Edit Pál
, and
Enikő Bartha

Absztrakt

Elméleti háttér: A multifaktoriális etiológiai háttérrel rendelkező evészavarok szociokulturális magyarázóelméletei nagy szerepet tulajdonítanak a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatásoknak és a megjelenés szociokulturálisan meghatározott standardjai internalizációjának. Cél: A vizsgálat célja a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 — SATAQ-3; Thompson és mtsai, 2004) magyar nyelvű változata faktorstruktúrájának tesztelése és a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális attitűdök egyes testképzavarokkal való kapcsolatának egy komplex modell keretében történő felmérése volt. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves kutatás résztvevői gimnazista lányok és főiskolai hallgatónők voltak (n = 198, átlagéletkor: 18,7 év, szórás = 2,82 év). Mérőeszközök: önbeszámoló útján nyert testtömeg és testmagasság, SATAQ-3, Evési Zavar Kérdőív. Eredmények: A SATAQ-3 kérdőív konfirmatív faktoranalízise nem zárult kielégítő eredménnyel (χ2(399) = 861,3, p < 0,001; CFI = 0,831; TLI = 0,815; RMSEA = 0,077). Az exploratív faktoranalízis eredményei szerint a négyfaktoros megoldás illeszkedése közelítette az elfogadhatót (χ2(321) = 612,0, p < 0,001; CFI = 0,893; TLI = 0,856; RMSEA = 0,068). Az Információ és a Nyomás skálák tisztán megjelentek, az Internalizáció—általános skála tételei egyazon faktoron töltődtek, azonban az Internalizáció—kisportolt skála tételei jelentős kereszttöltődést mutattak ezen a faktoron. A skálák belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult. Az életkor és a testtömegindex kontrolljával végzett útelemzés eredményei szerint a média felől érkező, a karcsú testideál elérésére irányuló észlelt nyomás a karcsú testideál internalizációján keresztül testi elégedetlenséghez és karcsúság iránti késztetéshez vezet. A médiából érkező információ szubjektív fontossága és a karcsú testideál internalizálása között az észlelt nyomás mediátor szerepet tölt be. Következtetések: A SATAQ-3 kérdőív magyar változata megbízható, validitása ígéretes, ezért érdemesnek tartjuk bevezetni a hazai kutatásba. Útmodellünk eredményei az evészavarok prevencióját elősegítő intervenciós pontokat villantanak fel.

Restricted access
Society and Economy
Authors:
Dominik Brenner
,
Pál Czeglédi
, and
Sergiu Delcea
Restricted access