Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for

  • Author or Editor: Pál Ondrejka x
Clear All Modify Search
Restricted access
Restricted access
Authors: Péter Sipos and Pál Ondrejka

Many factors have an effect on the enhanced recovery after colon surgery. Not only the technical skill but the perioperative events needed to be optimized by the pre- and postoperative issues. Articles were obtained with search for keywords in Medline electronic database and evidences have been ranked according to the recommendations of the Oxford Evidence Based Medicine Centre. Multicentric, randomized studies have proved that the preoperative bowel emptying could not decrease the number of anastomotic insufficiencies and wound infection rate; the use of abdominal drains are not necessary in every case; the proper, early oral intake is safe and well tolerated in colo-rectal surgery, and with laparoscopic surgery the same results can be achieved as with the open one. Even nowadays the evidences found are not taken into account completely. The advantage of laparoscopic surgery can be improved with fast-track methods. To use correctly the affecting factors it is essential to know the current literature.

Restricted access
Authors: Péter Sipos and Pál Ondrejka

A vastagbélműtéteket követő gyors felépüléshez sok tényező járul hozzá. A műtéthez kapcsolódó folyamatok optimálissá tételéhez nemcsak az operációs technika, hanem ezen túl a műtét előtti és utáni tényezők is nagyban hozzájárulnak. A Medline elektronikus adatbázisból kulcsszavakra való kereséssel gyűjtöttük ki a megfelelő cikkeket, majd az oxfordi Evidence Based Medicine beosztása alapján rangsoroltuk őket és a legrelevánsabbakat használtuk fel. Randomizált, multicentrikus tanulmányok igazolták, hogy a vastagbélműtéteket megelőző hashajtás nem csökkenti az anastomosis insufficientiák és sebszövődmények számát; a hasi drének rutinszerű használata nem szükséges; a körültekintő, korai táplálás a vastagbélsebészetben is biztonságos és jól tolerálható, és a laparoszkópos vastagbélműtétek a nyílt műtétekkel egyenértékűek. A kapott evidenciákat jelenleg nem teljes mértékben alkalmazzuk. A laparoszkópos műtéti technika előnyeit a fast track perioperatív ellátás nagyban fokozza. Ahhoz, hogy a vastagbélsebészet perioperatív folyamataiban szerepet játszó faktorok előnyeit a legjobban kihasználhassuk, ezek kellő ismerete szükséges.

Restricted access
Authors: György Ledniczky, Gábor Bognár, Bíborka Bereczky, Loránd Barabás and Pál Ondrejka

Absztrakt

A pancreascarcinoma praecursorainak tartott intraepithelialis neoplasia (PanIN1–3) és az intraductalis papillaris mucinosus neoplasia (IPMN) hisztopatológiailag és morfológiailag igen heterogén entitás, konzekvens osztályozásuk a közelmútban valósult meg. Áttekintjük a praecancerosisok klinikopatológiai és molekuláris genetikai jellemzőit, melyek az irodalmi adatok szerint egybevágnak az intraepithelialis és intraductalis neoplasiák noninvazív, noninfiltratív viselkedésével, és részben magyarázhatják a pancreas carcinomákétól eltérő, kitűnő prognózisukat.

Restricted access