Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Pál Patay x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szerző áttekinti a kultúra temetőinek kerámia leletanyagát, azt vizsgálva, hogy abban milyen mértékben vannak jelen olyan típusok, elemek, amelyeket Bognár-Kutzián Ida a kultúra késői (B) fázisa jellegzetességeiként ismert fel. Ezt követően áttekinti mindazon edényféleséget, amelynek a kultúra belső időrendje szempontjából jelentősége lehet. Végül foglalkozik a polgár-basatanyai temető sírjainak időrendjével is.

Restricted access

In 1971, Borbála Maráz uncovered two Late Copper Age graves of the Bodrogkeresztúr culture during the site’s control excavation. The burials were provided with remarkable grave goods, such as gold jewellery and beads made from metamorphic schist.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Patay
,
Miklós Szabó
,
Tibor Kemenczei
,
Krisztina Szirmai
,
Etele Kiss
, and
Imre Holl

Patay Pál: L. A. Horváth-K. H. Simon, Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. (Inventaria Praehistorica Hungariae IX.) A Magyar Nemzeti Múzeum kiadása, Budapest 2003. 253 oldal; Szabó Miklós: U. Jantzen, Die Wasserleitung des Eupalinos. Die Funde. Samos XX. Bonn 2004. XIX + 373 oldal, 18 melléklet, 104 tábla; Kemenczei Tibor: V. Dergačev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien. Prähistorische Bronzefunde. Abt. XX, Bd. 9. Stuttgart 2002. 251 oldal, 134 tábla; Szirmai Krisztina: Tóth I., Mithras Pannonicus. Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis XVII. Budapest-Pécs 2003. 146 oldal, 42 tábla + 12 szövegközi kép; Kiss Etele: „Die Welt von Byzanz” - Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur. München, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Archäologische Staatssammlung 2004. október 22.-2005. április. Kiállítási katalógus. Kiadja L. Wamser (Schriftenreihe der Archäologischen Staatssammlung Bd. 4). München 2004. 496 oldal, 541 kép; Holl Imre: Der Schatzfund von Fuchsenhof. Hg. B. Prokisch-Th. Kühtreiber. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich F. 15. Linz 2004. 954 oldal, 152 ábra, valamint fotók 609 katalógustételről; CD-ROM. Verlag Publication Pno 1, Weitra

Restricted access