Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: Péter Barta x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

This study deals with a field that has not yet been much explored: mixed (contaminated) French proverbs, i. e., anti-proverbs containing more than one phraseological unit (of which at least one must be a proverb or a proverb pattern). Using a corpus of 70 French compound proverbs, the analysis has been done on the basis of

  1. the number of original phraseological units in the compound (up to 7) the nature of the phraseological units contained in the compound proverb (proverb, proverbial expression, proverb pattern) the linkage between the units (are they isolated from, or embedded in, each other?) the familiarity of the original units used for the mixing topics (sexuality, women, drinking) stylistic labels (colloquial, vulgar) the integrity of the units to be found in the compound proverb (Is the first/second part of the first/second unit present in the compound? If it is, does it appear in an unmodified or a modified form?) the distribution of original units and parts of units to make up a compound compound patterns common points in original units twins (compounds made up of the same original units)

Restricted access

To fill a gap in paremiology, this study, based on a 100-item corpus, deals with French anti-proverbs about food and drink (both being important subjects in France). The paper begins with a discussion of the difficulties involved in distinguishing proverb variants from anti-proverbs and then proceeds to describe those characteristics shared by the proverbs and anti-proverbs on these subjects: there are twice as many expressions about food as about drink and five times as many about alcohol as about soft drinks; furthermore, proverbs and anti-proverbs possess a similar distribution of usage labels and similar pairs of antonymic utterances. But there are notable ways in which the proverbs differ from the anti-proverbs: while proverbs tend to discourage excess, anti-proverbs celebrate it; and while proverbs focus on wine, anti-proverbs mention mainly beer.Anti-proverbs about food and drink are a characteristic part of the French anti-proverbial stock, sharing several peculiarities with the genre as a whole (e.g., including the proportion of compound proverbs in both corpuses, as well as the proportion of items that are most frequently used).

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Barta
and
György Losonczy

A szerzők áttekintést adnak a tüdőrák szűrésének aktuális helyzetéről, bemutatják a paradigmaváltást jelentő legújabb eredményeket. Bemutatják a régebbi, illetve a tüdőrákszűrés kérdését ismét a nemzetközi érdeklődés célkeresztjébe helyező legújabb eredményeket. Orv. Hetil., 2012, 153, 904–907.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Sumánszki
,
András Gellért Barta
, and
Péter Reismann

Absztrakt:

A phenylketonuria 1975 óta az újszülöttkori tömegszűrés része. Mára már hazánkban is felnőtt egy olyan generáció, amely születésétől kezdve speciális diétát tart és orvosi tápszert fogyaszt. A szűrés és a korai terápia bevezetésének köszönhetően a phenylketonuriás gyerekek normális életvitellel bíró felnőtté válhatnak. Ennek köszönhetően a phenylketonuria többé már nem egy gyermekgyógyászati betegség. Ebből adódóan a felnőtt phenylketonuriások ellátása anyagcsere-specializációval bíró belgyógyászati centrumokban történik. Az élethosszig tartó speciális terápia, a phenylketonuria felnőttkori vonatkozásait most ismerjük meg. Az összefoglaló közlemény célja bemutatni a phenylketonuriával kapcsolatos újdonságokat, fókuszálva a felnőttkori vonatkozásokra. Hosszú évek után nemzetközi irányelvek jelentek meg, új terápiás lehetőségek váltak elérhetővé és várhatóak a közeljövőben, új kihívásokkal kell szembenéznünk, mint a maternalis phenylketonuria, a dietoterápia hosszú távú kihatásai vagy a nem kezelt phenylketonuriás felnőttek szövődményei. Orv Hetil. 2017; 158(47): 1857–1863.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Nemzetközi irodalmi adatokból ismert, hogy a phenylketonuriás páciensek csontsűrűsége csökkent az egészséges populációhoz képest, ennek hátterében számos tényező állhat. Magyarországon mindeddig nem történt átfogó felmérés a felnőtt betegek csontanyagcseréjéről. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt felmérni a korán kezelt, hazai felnőtt phenylketonuriás betegek csontsűrűségének időbeli változását a metabolikus kontroll függvényében. Módszer: Monocentrikus kutatásunkban négyéves intervallumban ismételten mértük 59 felnőtt páciens csontsűrűségét kettős energiájú röntgenabszorpciometria módszerével a combnyakon és a lumbalis csigolyán. A diétahűséget a vér átlagos fenilalanin-, tirozin-szintjei és ezek hányadosa alapján határoztuk meg, majd a fenil-alanin-szintek alapján két alcsoportot alakítottunk ki. Vizsgáltuk a csontsűrűség és az átlagos fenilalanin–tirozin közötti összefüggést, illetve összehasonlítottuk a két alcsoport kezdeti csontsűrűségét és változását. Eredmények: A medián fenilalanin-szint 614 (182–1222) μmol/l, a medián tirozinszint 49 (24–99) μmol/l, míg a fenilalanin/tirozin arány 16 (4,5–35) volt. A kronológiai korhoz képest alacsony csontsűrűség kilenc páciensnél fordult elő. Az átlagos csontsűrűség-változás a combnyakon +0,0380 (–0,1550–0,7800) g/cm2, a lumbalis csigolyán +0,0120 (–0,57300–0,3130) g/cm2 volt. A vér aminosavszintjei, illetve a csontsűrűség változása között korreláció nem volt kimutatható. A diétát jól betartó és a lazább diétát tartó alcsoportok csontsűrűsége között különbséget nem találtunk. Következtetések: Magyarországon elsőként vizsgáltunk születésüktől kezelt, felnőtt phenylketonuriás betegeket csontsűrűség szempontjából. Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy fiatal felnőtt korban, pár évre vonatkoztatva érdemi csontvesztés nem jelentkezik, és a metabolikus kontroll szignifikánsan nem befolyásolja a csontsűrűséget. Orv Hetil. 2017; 158(47): 1868–1872.

Open access

Proverbs have never been considered sacrosanct; on the contrary, they have frequently been used as satirical, ironic or humorous comments on a given situation. Wolfgang Mieder has coined the term “Antisprichwort” (anti-proverb) for such deliberate proverb innovations (also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, fractured proverbs). The focus of this study is on different mechanisms of variation in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian anti-proverbs. The mechanisms discussed and exemplified in the study include replacing a single word, substituting two or more words, changing the second part of the proverb, adding new words, adding literal interpretations, repeating identical or phonetically similar words, mixing two or more proverbs, word-order reversal, rhyme, changing the first part of the proverb, and omission of words.

Restricted access

On the basis of French, Hungarian, English, German and Russian corpora of anti-proverbs (deliberate proverb innovations, also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, and fractured proverbs), we examine word play based on polysemy, homonymy, and homophony. After a survey of the proverbs most frequently used for these types of alteration, this study investigates anti-proverbs linked to the theme of sexuality. Finally, we explore the use of proper nouns in proverb transformations based on polysemy, homonymy, and homophony.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors:
Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt
,
Anna Litovkina
,
Péter Barta
, and
Katalin Vargha

Paronomasia is a popular form of wordplay often used to transform proverbs into antiproverbs (deliberate proverb innovations, also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, and fractured proverbs) by replacing certain phonemes with similar ones, or by adding or omitting phonemes. The present paper describes and exemplifies this sort of pun by using selected German, Hungarian, English, French and Russian language data. The first part of the paper focuses on the linguistic aspects of paronomasia; the second part stresses semantic characteristics. This study also examines the role of wordplay on the theme of sexuality, and then comments on the use of proper nouns in proverb transformations. We conclude that all five of the languages in our research corpus use similar, if not identical, approaches to forge a “twisted wisdom” out of a simple proverb.

Restricted access