Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Péter Gaál x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Jellemző tendenciája napjaink szótárkiadásának, hogy az online szótárak dominanciája egyre inkább erősödik a hagyományos szótárakhoz képest. A papírszótárak minősítéséhez a korábbiakban számos szempontrendszer készült, azonban egyelőre még kevés részletes szempontrendszer létezik az online szótárak minősítésére. A tanulmányban bemutatott és elemzett szótári jellemzők összesítése egy olyan átfogó szempontrendszert eredményez, amely segítséget nyújthat az online szótárak minősítéshez, értékeléséhez. Az online szótárak egyes jellemzőit konkrét szótárak példáján keresztül szemléltetem, és a fő szempontokat tanulmányom végén vázlatos formában összegzem. A szempontrendszer felállításhoz fő kiindulási alapként Fóris–Rihmer (2007) és Kemmer (2010) munkái szolgáltak.

Restricted access

A tanulmány célja megvizsgálni és bemutatni a póker kártyajáték nyelvének néhány terminológiai vonatkozását. Azokat az eredményeket foglalja össze, amelyeket a póker terminológiájának leírására, a fejlesztési feladatok kijelölésére és a vizsgálatokhoz használható források felderítése céljából végeztem. A póker tárgyköréből kiválasztottam a póker és a blöff címszavakat, és ezeket vizsgáltam meg különböző angol és magyar nyelvű szótárakban és szakkönyvekben. Összegyűjtöttem a póker magyar nyelvű terminusait, az online póker közben használt rövidítéseket, valamint a nonverbális pókerterminusokat. Mivel a póker magyar nyelvű és online terminológiájának kialakulása és elterjedése az utóbbi 3-4 év eredménye, meglátásom szerint a terminusok kialakulásáról hasznos következtetések levonására ad lehetőséget.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja egy-egy népszerű magyar és angol online szótár (Wikiszótár és Wiktionary) példáján keresztül bemutatni a Web 2.0 alapú online közösségi szótárszerkesztés egy lehetséges módját. A szótárak elemzése során bemutatom azok szerkesztési és működési elveit, valamint a szótár mega-, makro-, mikro- és mezostruktúráját a szótárakból vett konkrét szócikkek elemzésén keresztül. A vizsgálat alapján kimutatható, hogy a közösség által szerkesztett szótárak lényeges adatokat tartalmaznak, valamint újfajta technikai megoldásaik és az általuk feldolgozott nagy mennyiségű információ révén hasznos alternatívát nyújthatnak a hagyományos és a szakemberek által szerkesztett online szótárak mellett.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors: Károly Polcz and Péter Gaál
Restricted access

Rumen-protected choline (RPC) was evaluated for effects on the lipid and glycogen content of the liver and metabolic variables in the blood plasma of dairy cows. Thirty-two Holstein cows were allocated into two groups (RPC group with RPC supplementation and control group without RPC supplementation) 28 days before the expected calving. Cows were fed the experimental diet from 21 days before calving until day 60 of lactation. The diet of the RPC group was supplemented with 100 g/day of RPC from 21 days prepartum until calving and 200 g/day of RPC for 60 days postpartum, providing 25 and 50 g of choline, respectively. Liver samples were taken by percutaneous needle biopsy, then analysed for total lipid (TLl), triglyceride (TGl) and glycogen (GLYl) contents on days −21, +7, +35 and +60 relative to calving. Blood was collected on the same sampling days and 21 days after calving. Glucose, non-esterified fatty acid (NEFA), β-hydroxybutyrate (BHBA), triglyceride (TGp), total cholesterol (TCh), urea, ammonia and aspartate aminotransferase (AST) were determined from blood samples. The TLl and TGl contents were 25.0 ± 4.3 g and 25.3 ± 3.8 g per kg wet weight (mean ± SEM), respectively, lower in the RPC group than in the control animals. No significant differences were observed in the GLYl concentrations between the two groups. However, a lower TGl: GLYl ratio was shown in the liver of cows fed the RPC diet as compared to the controls. RPC supplementation decreased BHBA while increasing TGp concentrations were shown in the blood of cows fed the RPC diet, possibly as a consequence of improved lipoprotein synthesis in, and triglyceride excretion from, the liver, together with a reduced rate of ketogenesis.

Restricted access

Adattudományi innováció az egészségügy környezeti kihívásainak kezelésében: a nagy adatállományok hasznosításának jelentősége és lehetőségei a járványkezelésben

Innovation in Data Science to Address the Environmental Challenges of Health Systems: the Significance and Opportunities of the Analysis of Big Routine Datasets in Pandemic Management

Scientia et Securitas
Authors: Péter Gaál, Tamás Joó, Tamás Palicz, Péter Pollner, István Schiszler, and Miklós Szócska

Összefoglaló. A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy az egészségügy kiemelt nemzetbiztonsági terület. Az egészségbiztonsági kockázati tényezőkkel szemben ellenálló egészségügyi rendszerek adattudományi innováció nélkül nem képzelhetők el. A közlemény két esettanulmányon keresztül mutatja be, hogy a nagy, működés során generálódó adatbázisok elemzése hogyan segítheti a járványokkal szembeni védekezést. A mobilcella információk elemzése a leghatékonyabb eszköz a tömeges népességmozgások nyomon követésére, így a vesztegzár intézkedések hatásának döntéstámogatási célú vizsgálatára, az oltásellenes közösségimédia-aktivitás hálózatelemzése pedig segíti az immunizációs kampányok tervezését és megvalósítását. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy az egészségügy információ- és kommunikációtechnológia fejlődésére építő digitalizációja a kulcsa egy környezeti változásokkal megbirkózni képes egészségügy kialakításának.

Summary. The COVID-19 pandemic has shown that health and health care should be considered a top priority area of national security. Health security risks can only be addressed with resilient health systems, which are not possible to be established without innovation in health data science. This publication introduces two examples to illustrate this point, both in the field of the management of epidemics. The first case provides a summary of our previous publication about how mobile phone Call Detail Records can be used to trace population movement to evaluate the effectiveness of movement restriction measures, such as the lock down, which was implemented in Hungary during the first phase of the COVID-19 pandemic. Our analysis shows that the collation and processing of Call Detail Records is an effective and inexpensive method to monitor mass population movement, and complements well the GPS-based smartphone method, which is more suitable for contact tracing and controlling of home quarantine of individuals. Our CDR-based method could be used by other countries, as well as to monitor movement between countries at the European level or internationally, with minimal adaptation effort. The second case introduces a study to gain insight into and better understanding of the potential impact of antivaccination social media activism on the Human Papilloma Virus vaccination campaign in Hungary in 2014. The network analysis of Facebook antivaccination posts and comments showed that during this period, the activists in this network were unable to reach a wider population and were not able to disturb the implementation of the expansion of the well functioning Hungarian public vaccination programme. Unfortunately, this is not the case regarding the COVID-19 vaccination campaign in progress, which suggests that the antivaccination activism is a real and serious security threat to be dealt with. In conclusion, we argue in this paper that the digital transformation of health care, based on the explosive development of information and communication technologies, is of key importance to the establishment of resilient health systems, which are able to cope efficiently with the challenges posed by the rapid environmental changes generated by societal transformation of the 21st century.

Open access

A kapcsolati hálózat egyes paramétereinek hatása a szorongásra

Tájékozódó vizsgálat 14-18 éves középiskolás populáción

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szilvia Kovács, Tibor Károly Fábián, Viktor Gaál, and Péter Csermely

Vizsgálatunkban 480 önként jelentkező középiskolás tanuló (n = 476; 224 fiú, 252 lány; kor: 12-18 év, átlagban 15,97 ±1,25 év; 139 budapesti; 234 vidéki kisvárosi; 103 falun élő) vett részt. A vizsgálati személyek szorongásszintje (rövidített CPI kérdőív) eltért nemek szerint (kétmintás t -próba; p <0,01), és korcsoportok szerint (egyirányú ANOVA; p <0,05), a lakóhely alapján azonban nem (egyirányú ANOVA). A szorongásszintet szignifikánsan befolyásolta a közeli rokonok és a barátok száma (egyirányú ANOVA; p <0,05; p <0,01 ); a mobiltelefon-beszélgetés gyakorisága a családdal, a barátokkal és az ismerősökkel (egyirányú ANOVA; p <0,05); az SMS-küldés gyakorisága a barátoknak és az ismerősöknek (egyirányú ANOVA; p <0,05), valamint az ismerkedésre való képesség és az ismeretlenekkel vagy kevéssé ismertekkel szembeni bizalom (egyirányú ANOVA; p <0,01). Adataink alapján úgy tűnik, hogy a szorongási szint csökkentésében a kapcsolati háló potenciális új tagjai felé irányuló kezdeményezőkészség és bizalom mellett elsősorban a közepes erősségű kapcsolatok száma (közeli rokonok, barátok) és a közepes erősségű kommunikációs csatornák használati gyakorisága (mobiltelefon-beszélgetés, SMS) a jelentős tényezők. Az erős (családtag) és a nagyon gyenge (távoli rokon, ismerős) kapcsolatok száma, illetve az ezeknek megfelelő erős (személyes együttlét) vagy nagyon gyenge (anonim internetes kommunikáció) kommunikációs csatornák használatának mennyisége eredményeink szerint kisebb hatással van a szorongás alakulására.

Restricted access