Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: Péter Gaál x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány célja megvizsgálni és bemutatni a póker kártyajáték nyelvének néhány terminológiai vonatkozását. Azokat az eredményeket foglalja össze, amelyeket a póker terminológiájának leírására, a fejlesztési feladatok kijelölésére és a vizsgálatokhoz használható források felderítése céljából végeztem. A póker tárgyköréből kiválasztottam a póker és a blöff címszavakat, és ezeket vizsgáltam meg különböző angol és magyar nyelvű szótárakban és szakkönyvekben. Összegyűjtöttem a póker magyar nyelvű terminusait, az online póker közben használt rövidítéseket, valamint a nonverbális pókerterminusokat. Mivel a póker magyar nyelvű és online terminológiájának kialakulása és elterjedése az utóbbi 3-4 év eredménye, meglátásom szerint a terminusok kialakulásáról hasznos következtetések levonására ad lehetőséget.

Restricted access

Absztrakt

Jellemző tendenciája napjaink szótárkiadásának, hogy az online szótárak dominanciája egyre inkább erősödik a hagyományos szótárakhoz képest. A papírszótárak minősítéséhez a korábbiakban számos szempontrendszer készült, azonban egyelőre még kevés részletes szempontrendszer létezik az online szótárak minősítésére. A tanulmányban bemutatott és elemzett szótári jellemzők összesítése egy olyan átfogó szempontrendszert eredményez, amely segítséget nyújthat az online szótárak minősítéshez, értékeléséhez. Az online szótárak egyes jellemzőit konkrét szótárak példáján keresztül szemléltetem, és a fő szempontokat tanulmányom végén vázlatos formában összegzem. A szempontrendszer felállításhoz fő kiindulási alapként Fóris–Rihmer (2007) és Kemmer (2010) munkái szolgáltak.

Restricted access

Online szótárak a Web 2.0 platformon – A Wikiszótár és a Wiktionary

Online dictionaries in Web 2.0 platform – Wikiszótár and Wiktionary

Magyar Terminológia
Author:
Péter Gaál

Absztrakt

A tanulmány célja egy-egy népszerű magyar és angol online szótár (Wikiszótár és Wiktionary) példáján keresztül bemutatni a Web 2.0 alapú online közösségi szótárszerkesztés egy lehetséges módját. A szótárak elemzése során bemutatom azok szerkesztési és működési elveit, valamint a szótár mega-, makro-, mikro- és mezostruktúráját a szótárakból vett konkrét szócikkek elemzésén keresztül. A vizsgálat alapján kimutatható, hogy a közösség által szerkesztett szótárak lényeges adatokat tartalmaznak, valamint újfajta technikai megoldásaik és az általuk feldolgozott nagy mennyiségű információ révén hasznos alternatívát nyújthatnak a hagyományos és a szakemberek által szerkesztett online szótárak mellett.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Károly Polcz
and
Péter Gaál
Restricted access

Rumen-protected choline (RPC) was evaluated for effects on the lipid and glycogen content of the liver and metabolic variables in the blood plasma of dairy cows. Thirty-two Holstein cows were allocated into two groups (RPC group with RPC supplementation and control group without RPC supplementation) 28 days before the expected calving. Cows were fed the experimental diet from 21 days before calving until day 60 of lactation. The diet of the RPC group was supplemented with 100 g/day of RPC from 21 days prepartum until calving and 200 g/day of RPC for 60 days postpartum, providing 25 and 50 g of choline, respectively. Liver samples were taken by percutaneous needle biopsy, then analysed for total lipid (TLl), triglyceride (TGl) and glycogen (GLYl) contents on days −21, +7, +35 and +60 relative to calving. Blood was collected on the same sampling days and 21 days after calving. Glucose, non-esterified fatty acid (NEFA), β-hydroxybutyrate (BHBA), triglyceride (TGp), total cholesterol (TCh), urea, ammonia and aspartate aminotransferase (AST) were determined from blood samples. The TLl and TGl contents were 25.0 ± 4.3 g and 25.3 ± 3.8 g per kg wet weight (mean ± SEM), respectively, lower in the RPC group than in the control animals. No significant differences were observed in the GLYl concentrations between the two groups. However, a lower TGl: GLYl ratio was shown in the liver of cows fed the RPC diet as compared to the controls. RPC supplementation decreased BHBA while increasing TGp concentrations were shown in the blood of cows fed the RPC diet, possibly as a consequence of improved lipoprotein synthesis in, and triglyceride excretion from, the liver, together with a reduced rate of ketogenesis.

Restricted access

Jó ötlet-e a paraszolvencia kriminalizálása?

A szabad orvosválasztás szerepe a jelenség megszüntetésében

Is the criminalization of informal payment a good idea?

The role of the free choice of physician in the elimination of the phenomenon
Orvosi Hetilap
Authors:
Zita Velkey
,
Gergely Mikesy
,
László Lorenzovici
, and
Péter Gaál

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény a köz- és magánellátás szétválasztásával, az orvosbérek jelentős megemelésével és a pénzadás kriminalizálásával igyekszik megszüntetni a paraszolvenciát Magyarországon. Korábbi munkáinkra, a nemzetközi szakirodalom feldolgozására, a releváns jogszabályok, illetve bírói gyakorlat elemzésére, valamint egy, a szülészetre fókuszáló, internetes kutatásra építve azt vizsgáltuk, hogy a választott eszközök valóban alkalmasak-e a cél elérésére, szükséges-e a módosításuk, és ha igen, hogyan. Az elméleti megfontolások és az empirikus bizonyítékok is arra utalnak, hogy a törvény megközelítése hibás, mert a betegek többsége nem az orvosok alacsony fizetése miatt ad pénzt, hanem azért, mert csak így látja biztosítottnak, hogy megfelelő egészségügyi ellátáshoz jut. Ez a „díjtétel típusú” paraszolvencia nem korrupció, az egészségügyi hiányhelyzetből ered, amellyel a törvény által előirányzott intézkedések érdemben nem foglalkoznak, inkább súlyosbítják azt. A nemzetközi tapasztalatok szerint e káros jelenség visszaszorításához nem elégségesek a hiányhelyzetet csökkentő hosszú távú intézkedések, ha nem társul melléjük egy azonnali helyettesítő mechanizmus, amely formális keretet teremt a paraszolvenciához kapcsolódó többletszolgáltatás legális megvásárlására. A szabad orvosválasztást annak ellenére tekinti fizetősnek a betegek és orvosok többsége, hogy az szabály szerint térítésmentes. A paraszolvencia ezen keretrendszerben történő formalizálása nem ismeretlen gondolat a magyar egészségpolitikában, a bírói gyakorlatban, de a magán szülészeti ellátásban sem, sőt olyan, kormányzati finanszírozással támogatott szülészeti modellprogram is létezik, amelyben deklarált cél a paraszolvencia kiváltása az orvosválasztás formális díjfizetéshez kötésével. Mindez reális kiindulópont egy kísérleti projekt technikai-politikai megvalósíthatóságához, a részletszabályokat azonban úgy célszerű kialakítani, hogy minden szereplőnek érdekében álljon az új rendszer diszkriminációmentes működtetése, ezért az orvost nem választó páciensek után is szükséges teljesítményarányos bérkiegészítést adni. Orv Hetil. 2022; 163(42): 1670–1681.

Open access

Adattudományi innováció az egészségügy környezeti kihívásainak kezelésében: a nagy adatállományok hasznosításának jelentősége és lehetőségei a járványkezelésben

Innovation in Data Science to Address the Environmental Challenges of Health Systems: the Significance and Opportunities of the Analysis of Big Routine Datasets in Pandemic Management

Scientia et Securitas
Authors:
Péter Gaál
,
Tamás Joó
,
Tamás Palicz
,
Péter Pollner
,
István Schiszler
, and
Miklós Szócska

Összefoglaló. A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy az egészségügy kiemelt nemzetbiztonsági terület. Az egészségbiztonsági kockázati tényezőkkel szemben ellenálló egészségügyi rendszerek adattudományi innováció nélkül nem képzelhetők el. A közlemény két esettanulmányon keresztül mutatja be, hogy a nagy, működés során generálódó adatbázisok elemzése hogyan segítheti a járványokkal szembeni védekezést. A mobilcella információk elemzése a leghatékonyabb eszköz a tömeges népességmozgások nyomon követésére, így a vesztegzár intézkedések hatásának döntéstámogatási célú vizsgálatára, az oltásellenes közösségimédia-aktivitás hálózatelemzése pedig segíti az immunizációs kampányok tervezését és megvalósítását. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy az egészségügy információ- és kommunikációtechnológia fejlődésére építő digitalizációja a kulcsa egy környezeti változásokkal megbirkózni képes egészségügy kialakításának.

Summary. The COVID-19 pandemic has shown that health and health care should be considered a top priority area of national security. Health security risks can only be addressed with resilient health systems, which are not possible to be established without innovation in health data science. This publication introduces two examples to illustrate this point, both in the field of the management of epidemics. The first case provides a summary of our previous publication about how mobile phone Call Detail Records can be used to trace population movement to evaluate the effectiveness of movement restriction measures, such as the lock down, which was implemented in Hungary during the first phase of the COVID-19 pandemic. Our analysis shows that the collation and processing of Call Detail Records is an effective and inexpensive method to monitor mass population movement, and complements well the GPS-based smartphone method, which is more suitable for contact tracing and controlling of home quarantine of individuals. Our CDR-based method could be used by other countries, as well as to monitor movement between countries at the European level or internationally, with minimal adaptation effort. The second case introduces a study to gain insight into and better understanding of the potential impact of antivaccination social media activism on the Human Papilloma Virus vaccination campaign in Hungary in 2014. The network analysis of Facebook antivaccination posts and comments showed that during this period, the activists in this network were unable to reach a wider population and were not able to disturb the implementation of the expansion of the well functioning Hungarian public vaccination programme. Unfortunately, this is not the case regarding the COVID-19 vaccination campaign in progress, which suggests that the antivaccination activism is a real and serious security threat to be dealt with. In conclusion, we argue in this paper that the digital transformation of health care, based on the explosive development of information and communication technologies, is of key importance to the establishment of resilient health systems, which are able to cope efficiently with the challenges posed by the rapid environmental changes generated by societal transformation of the 21st century.

Open access