Search Results

You are looking at 1 - 10 of 137 items for

  • Author or Editor: Péter Kovács x
Clear All Modify Search

The Article gives a general overview of the Hungarian constitutional and legal framework for the participation of national minorities in the decision-making. The relatively low number of people belonging to national minorities in Hungary as well as the scattered patterns of their settlement and some aspects of the Hungarian legal traditions underlie the choice of the so called personal autonomy approach. The minorities can establish via a special electing mechanism local and national self-governments enjoying consultative and truly public law type rule-making and administrative competences. Having given the proper interpretation of the relevant article of the Constitution, the Constitutional Court also contributed to the birth of the Act on the Rights of Minorities. The basic reason behind the creation of a very complicated, multilevel institutional complex is that in this way, educational and cultural needs of minorities of different scale can be represented in a relatively coherent manner. This does not exclude at all the possibility of bringing modifications to the legal text in the light of a decade's experience.

Restricted access

Az MNM Adattárában számos olyan kôemlékre van utalás, rendszerint még a 19. századból, amelyek a nagy corpusokból (CIL, RIU) kimaradtak, máig közöletlenek, ráadásul azóta elvesztek. Jelen munkában a szerzôk négy új feliratot adnak közre Bölcskéről, Madocsáról, Visegrádról, illetve Veszprém megye területéről. Ezek közül a bölcskei a legjelentősebb, amely töredék a Commodus kori burgus és praesidium építésifeliratok sorozatának 17. darabja, ezek közül is a legdélebbi lelőhelyû. Minden valószínűség szerint a bölcskei későrómai hídfőállással hozható kapcsolatba.

Restricted access

A szerző a pliniusi Naturalis Historia Pannoniára vontakozó adatait vette filológiai és történeti vizsgálat alá, különösen az oppidum Scarbantia Iuliaelnevezést. Az oppidumelnevezés és a kitüntető császári cognomen vizsgálata során figyelt fel arra, hogy ilyen jelző Pliniusnál csak bizonyítottan városi rangú települések esetében fordul elő. Mindezek után 3 lehetőség áll fenn: 1. Plinius adata téves; 2. a Iulius jelzőt Tiberius kora után is adományozták (pl. Claudius); 3. Scarbantia tiberiusi alapítású muni-cipium, amelyet a Flaviusok később újraalapítanak. Hasonló eseteket az addendum említ. tóbbi esetben a provincia meghódítására vonatkozó korábbi elképzeléseket (claudiusi alapítású provincia) is revideálni kell, és a provincia meghódítása Augustus alatt teljessé vált, a polgári közigazgatást Tiberius vezeti be.

Restricted access
Restricted access

In this paper the author studies the relationship of Christian communities in Pannonia. On the basis of literary (esp. Victorinus of Poetovio) and epigraphical sources it can be stated that the first communities were of Greek origin. The knowledge of Greek can be pointed out in Latin inscriptions as well. Especially the case of Sirmium was studied. In the present paper the author reinterpreted a Greek and a Latin inscription from Sirmium and Savaria as Christians.

Restricted access