Search Results

You are looking at 1 - 10 of 180 items for

  • Author or Editor: Péter Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The Article gives a general overview of the Hungarian constitutional and legal framework for the participation of national minorities in the decision-making. The relatively low number of people belonging to national minorities in Hungary as well as the scattered patterns of their settlement and some aspects of the Hungarian legal traditions underlie the choice of the so called personal autonomy approach. The minorities can establish via a special electing mechanism local and national self-governments enjoying consultative and truly public law type rule-making and administrative competences. Having given the proper interpretation of the relevant article of the Constitution, the Constitutional Court also contributed to the birth of the Act on the Rights of Minorities. The basic reason behind the creation of a very complicated, multilevel institutional complex is that in this way, educational and cultural needs of minorities of different scale can be represented in a relatively coherent manner. This does not exclude at all the possibility of bringing modifications to the legal text in the light of a decade's experience.

Full access

In this paper the author gives a short summary of the question of the late Roman army in Pannonia with special regard to the Notitia Dignitatum and the changes in the military organisation during the 4th-5th centuries. The presence of the foederati in this region was examined again on the basis of antique sources.

Restricted access

In his preface (M. Annaeus Lucanus: De bello civili. Bibliotheca Teubneriana. Stuttgart, 1988; 1997), D. R. Shackleton Bailey promises to provide the readers with an edition of Lucan which is based on Housman's text and contains certain improvements. In this short paper I would like to confine myself to the discussion of only two problematic passages, which might illustrate that instead of the rationalization we should attempt to find out about the manuscript tradition by examining it rather than labelling it suspicious right away.

Restricted access

In this paper the author publishes a new Roman grave-altar from Bikács (County Tolna). The richly decorated altar was erected by a peregrine Eraviscus and it can be dated to the first decades of the 2nd century. In eastern Pannonia very few grave-altars are known and this is the first one which was erected to a native father. He still had a Celtic cognomen but his son was called Appius. The find-spot can be found in the southern edge of the civitas Eraviscorum. This region is very poor in inscriptions.

Restricted access

A szerző a pliniusi Naturalis Historia Pannoniára vontakozó adatait vette filológiai és történeti vizsgálat alá, különösen az oppidum Scarbantia Iuliaelnevezést. Az oppidumelnevezés és a kitüntető császári cognomen vizsgálata során figyelt fel arra, hogy ilyen jelző Pliniusnál csak bizonyítottan városi rangú települések esetében fordul elő. Mindezek után 3 lehetőség áll fenn: 1. Plinius adata téves; 2. a Iulius jelzőt Tiberius kora után is adományozták (pl. Claudius); 3. Scarbantia tiberiusi alapítású muni-cipium, amelyet a Flaviusok később újraalapítanak. Hasonló eseteket az addendum említ. tóbbi esetben a provincia meghódítására vonatkozó korábbi elképzeléseket (claudiusi alapítású provincia) is revideálni kell, és a provincia meghódítása Augustus alatt teljessé vált, a polgári közigazgatást Tiberius vezeti be.

Restricted access

Az MNM Adattárában számos olyan kôemlékre van utalás, rendszerint még a 19. századból, amelyek a nagy corpusokból (CIL, RIU) kimaradtak, máig közöletlenek, ráadásul azóta elvesztek. Jelen munkában a szerzôk négy új feliratot adnak közre Bölcskéről, Madocsáról, Visegrádról, illetve Veszprém megye területéről. Ezek közül a bölcskei a legjelentősebb, amely töredék a Commodus kori burgus és praesidium építésifeliratok sorozatának 17. darabja, ezek közül is a legdélebbi lelőhelyû. Minden valószínűség szerint a bölcskei későrómai hídfőállással hozható kapcsolatba.

Restricted access