Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Péter Kovács-Pálffy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

In this paper, data on the mineralogical composition of samples and a summary of those results are given (through a more detailed analysis of measurement data by using instrumental phase analytical methods concerning the examined boreholes of the two areas) that allow for the characterization of the loess and red clay sequences. The aim of our study was to characterize and correlate rocks in both areas using instrumental tests performed on samples from borehole drilled in the Hegyhát and Üveghuta areas.

Restricted access

Az apajpusztai és zabszéki kísérleti területen megvizsgáltuk két 1 m-es talajszelvény ásványtani összetételét. A talajminták szemcseeloszlás szempontjából kozetlisztes (vályogos) agyag, agyagos kozetliszt (vályog), agyagos és kozetlisztes (vályogos) homok jelleguek, jelentos karbonáttartalommal és magas (9-10) pH-értékkel. A minták homokfrakcióját kétféle (vulkáni és metamorf eredetu) kvarc, földpát, muszkovit, biotit és járulékos ásványok, kozettörmelék (dolomit, mészko, metamorf palák, bontott riolit és egyéb vulkáni kozet) és organoklasztok (csigahéjtörmelék) alkotja. A minták röntgendiffrakciós és termikus elemzése kimutatta, hogy az agyagásványokat montmorillonit, klorit, illit, kaolinit és szmektit-illit kevertszerkezetu ásvány alkotja. Rajtuk kívül jelentos mennyiségu kvarc, karbonát és földpát, valamint kevés amfibol, pirit, goethit, hematit, gipsz és 2-4 % amorf fázis jelenik meg. A két teljes kémiai elemzésbol számított normatív ásványok a valódi összetételtol jelentosen különbözik, amely abból fakad, hogy minden bizonnyal a montmorillonit Na-jellegu, az igen nagy mértékben diszperz és rendezetlen agyagásványok Na+-adszorbciója jelentos, és számolni kell magas SiO4 -4?AlO4 -5  kihelyettesítéssel is. Az általánosan elfogadott szikesedési modell keretén belül a közlemény a szikesedés "finomszerkezetére" kíván fényt deríteni, s ezen belül az agyagásványok szerepére a folyamat megindításában és kifejlodésében. Feltételezve, hogy az eredeti állapotban a talajszelvény fo agyagásványa a piroklasztos eredetu Na-montmorillonit volt, amikor megindult a "kapilláris szivattyú" a normális pH-értéku, foleg Ca-hidrokarbonátos talajvízbol és a törmelékbol kioldott Ca++-ionok helyettesítették a szmektit köztes Na+-ionjait; ezek a felszínen különbözo, foleg karbonátos Na-sók alakjában kivirágoztak. Mikor beállt a csapadékos idoszak, ezek a sókiválások oldatba kerültek, a magas pH-jú oldat beszivárgott a talajba, a Na+-ionok helyettesítették a rétegközi Ca++-t, amely végül kicsapódott, kérgeket képezvén karbonátos és nem-karbonátos szemcséken a talajvíz szintje közelében. A folyamat, periodikus jellegébol adódóan számtalanszor megismétlodött, minek eredményeként a talajvíz felszínén egy sóoldat-párna keletkezett és a talajban a mészlerakódások egy többé-kevésbé összefüggo réteget képeztek. Ugyanakkor a felaprózódó agyagásványok szintjén általánosult a szerkezeti rendezetlenség. Mindezek alapján meg lehet állapítani, hogy a szikesedés kezdeti, evolutív vagy érett stádiumban van. Az apajpusztai és zabszéki mintavételi területek e szempontból a kifejlodés állapotában vannak. Ásványgenetikai szempontból a szikes területek valójában új ásványok bölcsojének tekinthetok. Itt jönnek létre a vízben oldható különbözo Na-sók, a Mg-tartalmú kalcit, a gipsz és itt esnek szét az agyagásványok, kolloid méretu és tulajdonságú rácsfoszlányokká, amelyekbol az üledékgyujtoben vagy a diagenezis során újból felépülnek a rendezett szerkezetu agyagásványok.

Restricted access

Abstract

There is little data on the mineralogy of carbonate pedofeatures in the calcareous soils in Hungary which belong to the European prairie ecodivision. The aim of the present study is to enrich these data.

The mineralogical composition of the carbonate pedofeatures from characteristic profiles of the calcareous soils in Hungary was studied by X-ray diffractometry, thermal analysis, SEM combined with microanalysis, and stable isotope determination.

Regarding carbonate minerals only aragonite, calcite (+ magnesian calcite) and dolomite (+proto-dolomite) were identified in carbonate grains, skeletons and pedofeatures.

The values relating, respectively, to stable isotope compositions (C13, O18) of carbonates in chernozems and in salt-affected soils were in the same range as those for recent soils (latter data reported earlier). There were no considerable differences between the values for the carbonate nodules and tubules from the same horizons, nor were there significant variations between the values of the same pedofeatures from different horizons (BC-C) of the same profile. Thus it can be assumed that there were no considerable changes in conditions of formation.

Tendencies were recognized in the changes of (i) carbonate mineral associations, (ii) the MgCO3 content of calcites, (iii) the corrected decomposition temperatures, and (iv) the activation energies of carbonate thermal decompositions among the various substance-regimes of soils.

Differences were found in substance-regimes types of soils rather than in soil types.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors:
Sándor Kele
,
Lászó Korpás
,
Attila Demény
,
Péter Kovács-Pálffy
,
Bernadett Bajnóczi
, and
Zsófia Medzihradszky

In the area of the town of Tata (Hungary) there are several Quaternary travertine outcrops, of which the Porhanyó Quarry is the best-exposed one. The travertine of the Porhanyó Quarry can be vertically divided into six units. Algal and other phytoclastic and phytohermal grainstone, boundstone and floatstone are the dominant microfacies. On the walls of the quarry carbonate vents and cones were detected; these forms are indicators of former spring activity at the bottom of a shallow lake. The lake, fed by thermal springs, was formed in a siliciclastic floodplain. The upwelling thermal water brought quartz and other detrital grains from the underlying Pannonian siliciclastic sediments to the surface, concentrating them in the vents. The three main phases of lacustrine evolution were interrupted first by a drying and flooding event, followed by a fluvial-eolian event and finally by eolian sedimentation. The oxygen isotope compositions of the vents differ from the values of vertical sections and slope samples, whereas the carbon isotope compositions show less variation. The different facies migrated during the evolution of the Tata Travertine Complex due to changes in morphology and flow direction. The integrated model of lake evolution suggests an upward cooling climatic trend, beginning with a humid Mediterranean climate in the early phase and closing with a cold, dry continental one in the late phase. The Tata Travertine Complex shows a marked d13C difference from the travertine occurrences of the Buda Mts. that is attributed to local effects. The ascending solutions at Tata may have infiltrated through organic-rich bedrocks and could have carried dissolved C enriched in 12C.

Restricted access