Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Péter Langó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány egy 10. századi temető hitelesítő ásatása során előkerült sírt ismertet, továbbá foglalkozik a sírból előkerült, egy, a magyar kutatás által mindeddig nem azonosított, agancsból faragott tárgy funkcionális meghatározásával. A szerzők áttekintik és értékelik az íjmarkolat részeként meghatározott tárgytípust, illetve Kárpát-medencei párhuzamait, bemutatva annak kelet-európai kapcsolatrendszerét is.

Restricted access

A korai magyar történelem régészeti és archeogenetikai kutatásának legfrissebb eredményei Nyugat-Szibériától a Középső-Volga vidékig

Archaeological and genetic data from the Early Medieval cemeteries of the Volga and Ural region

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Bea Szeifert
,
Attila Türk
,
Dániel Gerber
,
Veronika Csáky
,
Péter Langó
,
Dimitrij A. Sztashenkov
,
Szergej G. Botalov
,
Ajrat G. Szitgyikov
,
Alekszadr Sz. Zelenkov
,
Balázs Gusztáv Mende
, and
Anna Szécsényi-Nagy

Absztrakt

Ebben a tanulmányban a Volga–Urál régió, valamint Nyugat-Szibéria magyar őstörténeti vonatkozású régészeti hagyatékát mutatjuk be. A humán csontanyag archeogenetikai vizsgálatával ezen közösségek, illetve a Kárpát-medence honfoglalás kori népességének kapcsolatrendszerét elemezzük.

We present the archaeological findings of the Volga–Ural region and Western-Siberia in relation to Hungarian prehistory. Based on archaeogenetic analyses of the human remains, we discuss relationships between these populations and the Conquest Period Hungarians in the Carpathian Basin.

Open access