Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for

  • Author or Editor: Péter Lukács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Egy megvalósult és egy tervezett reformról

Notes on Two Reforms: One Already in Effect, the Other One Still in the Planning Stage

Educatio
Author:
Péter Lukács

Absztrakt:

A tanulmány egy már megvalósult és egy tervezett magyar iskolarendszer-szerkezeti reform kérdéseit vizsgálja. Az óvodai reform 2015-ben kezdődött, azóta minden gyermek (hacsak nem mentik fel ez alól valamilyen különös okból) 3 éves korától köteles óvodába járni iskolai tanulmányai megkezdéséig. Az írás bemutatja e reform bevezetésének oktatáspolitikai összefüggéseit és eddigi eredményeit. A másik, a tervezett reform a jelenleg 8 évfolyamos általános iskolát érinti, amelyről a kormány bejelentette, hogy évfolyamainak számát kilencre kívánja növelni. A szerző e terv kapcsán vet fel oktatás- és társadalompolitikai, elsősorban szelekciós politikai kérdéseket.

Open access

Mi változott és mi nem a pedagógushiány újratermelésében?

What Has Changed and What Hasn’t Changed in the Re-production of Teacher Shortage?

Educatio
Author:
Péter Lukács

A szerző 1986-ban „Miért nem számolható fel a pedagógushiány – ha nincs?” címmel közölt tanulmányt a Pedagógiai Szemle hasábjain. Ebben azt állította, hogy az oktatásirányítás és -finanszírozás akkori hazai rendszerében a pedagógushiány felszámolhatatlan, mert az a rendszer strukturális jellemzőinél fogva a hiányt egy meghatározott szinten mindig újratermelte. Amellett érvelt, hogy az a vélemény, hogy „ha sokkal több pénzt költünk az oktatásra, akkor nem lesz pedagógushiány” – az adott feltételek mellett téves állítás. Jelen írásában azt vizsgálja, hogy mi változott azóta a hazai pedagógushiány újratermelésében és kezelésében. Arra a következtetésre jut, hogy 2010-ig a hiányt mindig egy meghatározott szintig újratermelő mechanizmusok továbbra is a korábban leírt módon működtek. 2010 után azonban, miközben a hiány újratermelése folytatódott, az oktatásügyre fordított költségvetési források radikális csökkentése, az oktatásirányítási, finanszírozási döntéshozatal drasztikus központosítása, az intézményhálózat nagyobbik részének szigorú államosítása és a pedagógus-bérrendszer átalakítása működésképtelenné tette a hiány mértékét évtizedek óta elfogadható szinten tartó mechanizmusokat. Ez vezetett mára a pedagógusok, szülők és diákok tiltakozó mozgalmainak megerősödéséhez.

Open access

Abstract:

Phosphorus is a major substance that is needed especially for agricultural production or for the industry. At the same time it is an important component of wastewater. At present, the waste management priority is recycling and this requirement is also transferred to wastewater treatment plants. Substances in wastewater can be recovered and utilized. In Europe (in Germany and Austria already legally binding), access to phosphorus-containing sewage treatment is changing. This paper dealt with the issue of phosphorus on the sewage treatment plant in Nitra. There are several industrial areas in Nitra where record major producers in phosphorus production in sewage. The new wastewater treatment plant is built as a mechanicalbiological wastewater treatment plant with simultaneous nitrification and denitrification, sludge regeneration, an anaerobic zone for biological phosphorus removal at the beginning of the process and chemical phosphorus precipitation. The sludge management is anaerobic sludge stabilization with heating and mechanical dewatering of stabilized sludge and gas management. The aim of the work was to document the phosphorus balance in all parts of the wastewater treatment plant - from the inflow of raw water to the outflow of purified water and the production of excess sludge. Balancing quantities in the wastewater treatment plant treatment processes provide information where efficient phosphorus recovery could be possible. The mean daily value of P tot is approximately 122.3 kg/day of these two sources. The mean daily value of P tot is approximately 122.3 kg/day of these two sources. There are also two outflows - drainage of cleaned water to the recipient - the river Nitra - 9.9 kg Ptot/day and Ptot content in sewage sludge - about 120.3 kg Ptot/day - total 130.2 kg Ptot/day.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Andrea Lukács
,
Péter Sasvári
,
Beatrix Varga
, and
Krisztina Mayer

Background and aims

This study examines exercise addiction (EA) in amateur runners from a multidimensional approach, including demographics (age, sex, educational attainment, and financial situation), training factors (duration of running activity, weekly time spent running, mean workout distance per session, other sports activities, and childhood physical activity), psychological features (perceived health, life satisfaction, loneliness, stress, anxiety, depression, body shape, and eating disorders), and anthropometrics (body mass index) that might predict EA.

Methods

The well-validated Exercise Dependence Scale (EDS) was applied to evaluate the prevalence of EA in amateur runners. A multinomial logistic regression was performed to find explanatory variables of risk of EA using the SPSS 24.0 statistical software.

Results

A total of 257 runners (48.9% females, M age = 40.49, SD = 8.99 years) with at least 2 years running activity participated in an anonymous questionnaire survey. About 53.6% of respondents were characterized as non-dependent symptomatic and 37.8% as non-dependent asymptomatic. About 8.6% had prevalence of being at risk of EA. The logistic regression model displayed five variables that significantly predicted the risk of EA: (a) anxiety, (b) loneliness, (c) weekly time spent running, (d) childhood physical activity, and (e) education level.

Discussion and conclusions

Findings indicate that loneliness and anxiety may lead to withdrawal and uncontrolled behavior that in turn leads to increased amount of exercise in amateur runners. Lower level of education attainment is also a likely risk of EA development, and childhood sports activity is a predictor.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Eva Tvrdá
,
Zuzana Kňažická
,
László Bárdos
,
Péter Massányi
, and
Norbert Lukáč

Oxidative stress is a state related to increased cellular damage caused by oxygen and oxygen-derived free radicals known as reactive oxygen species (ROS). It is a serious condition, as ROS and their metabolites attack DNA, lipids and proteins, alter enzymatic systems and cell signalling pathways, producing irreparable alterations, cell death and necrosis. While small amounts of ROS have been shown to be required for several functions of spermatozoa, their excessive levels can negatively impact the quality of spermatozoa and impair their overall fertilising capacity. These questions have recently attracted the attention of the scientific community; however, research aimed at exploring the role of oxidative stress and antioxidants associated with male fertility is still at its initial stages. This review summarises the current facts available in this field and intends to stimulate interest in basic and clinical research, especially in the development of effective methods for the diagnosis and therapy of semen damage caused by oxidative stress.

Restricted access
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Géza Lukács
,
Péter Sápy
,
László Damjanovich
, and
Dezső Tóth
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Tófalvy
,
Tamás Bereczkei
,
Péter Kardos
,
Attila Krajcsi
,
Edit Anna Garab
, and
Ágnes Lukács

Darwin után, szabadon [Steve Jones: Darwin szelleme; Edward O. Wilson: Minden egybecseng] (Tófalvy Tamás); A tudomány célja: határok átlépése [Pléh Csaba: A természet és a lélek] (Bereczkei Tamás); Iránytu az evolúciós pszichológiához [Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia] (Kardos Péter); Intuitív aritmetika [Stanislas Dehaene: A számérzék] (Krajcsi Attila); Nyelv és káosz [Navracsics Judit: A kétnyelvu gyermek] (Garab Edit Anna); Egy markáns ellenvélemény [Michael Tomasello: Constructing a language - A usage-based theory of language acquisition (Egy nyelv felépítése - a nyelvelsajátítás használat alapú elmélete)] (Lukács Ágnes);

Restricted access

Libri

Ed. with introductions by A. Owen Aldridge urbana: University of illinois press, 1969, 334

Neohelicon
Authors:
József Kovács
,
Borbála Lukács
,
András Veres
,
Péter Pór
,
István Szerdahelyi
,
István Gránicz
,
Gyula Király
, and
Adrian Marino
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Bogner
,
Levente Tóth
,
Tamás Simor
,
József Gulyás
,
Gábor Lukács
,
Lajos Papp
, and
Imre Repa

Az MR-vizsgálatok elterjedésével és a pacemaker-technológia fejlődésével bizonyos pacemakerimplantált betegekben is lehetőség nyílik az MR-vizsgálat elvégzésére. A pacemakerbeteg MR-vizsgálatának hazai gyakorlata szegényes, ugyanakkor egyre több irodalmi hivatkozás található a vizsgálatok biztonságos elvégezhetőségére. Célunk volt in vitro kísérletek, vizsgálatok alapján kidolgozni a pacemakerbeteg biztonságos vizsgálatának feltételrendszerét, és bizonyítani a vizsgálat potenciális szövődményeit. Megvizsgáltuk a hazánkban gyakran alkalmazott pacemakertípusok működését és az MR-készülékkel való kölcsönhatását 0,35 és 1,5 T térerejű készülékekben. Az ICD-pacemaker in vitro kísérletek alapján a statikus és változó mágneses térrel is interakciót mutatott, ami a készülék működését jelentősen befolyásolja. Pacemakerfüggő betegeknél az MR-vizsgálatot továbbra is abszolút kontraindikációnak kell tekinteni, de nem pacemakerfüggő betegnél az MR-vizsgálat elvégezhető a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. A beteg széles körű tájékoztatása után a pacemakert az MR-vizsgálat időtartamára át kell programozni, a vizsgálat befejezésével ellenőrizni és az eredeti programot visszaállítani.

Restricted access