Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: Péter Lukács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Egy megvalósult és egy tervezett reformról

Notes on Two Reforms: One Already in Effect, the Other One Still in the Planning Stage

Educatio
Author: Péter Lukács

Absztrakt:

A tanulmány egy már megvalósult és egy tervezett magyar iskolarendszer-szerkezeti reform kérdéseit vizsgálja. Az óvodai reform 2015-ben kezdődött, azóta minden gyermek (hacsak nem mentik fel ez alól valamilyen különös okból) 3 éves korától köteles óvodába járni iskolai tanulmányai megkezdéséig. Az írás bemutatja e reform bevezetésének oktatáspolitikai összefüggéseit és eddigi eredményeit. A másik, a tervezett reform a jelenleg 8 évfolyamos általános iskolát érinti, amelyről a kormány bejelentette, hogy évfolyamainak számát kilencre kívánja növelni. A szerző e terv kapcsán vet fel oktatás- és társadalompolitikai, elsősorban szelekciós politikai kérdéseket.

Open access

Abstract:

Phosphorus is a major substance that is needed especially for agricultural production or for the industry. At the same time it is an important component of wastewater. At present, the waste management priority is recycling and this requirement is also transferred to wastewater treatment plants. Substances in wastewater can be recovered and utilized. In Europe (in Germany and Austria already legally binding), access to phosphorus-containing sewage treatment is changing. This paper dealt with the issue of phosphorus on the sewage treatment plant in Nitra. There are several industrial areas in Nitra where record major producers in phosphorus production in sewage. The new wastewater treatment plant is built as a mechanicalbiological wastewater treatment plant with simultaneous nitrification and denitrification, sludge regeneration, an anaerobic zone for biological phosphorus removal at the beginning of the process and chemical phosphorus precipitation. The sludge management is anaerobic sludge stabilization with heating and mechanical dewatering of stabilized sludge and gas management. The aim of the work was to document the phosphorus balance in all parts of the wastewater treatment plant - from the inflow of raw water to the outflow of purified water and the production of excess sludge. Balancing quantities in the wastewater treatment plant treatment processes provide information where efficient phosphorus recovery could be possible. The mean daily value of P tot is approximately 122.3 kg/day of these two sources. The mean daily value of P tot is approximately 122.3 kg/day of these two sources. There are also two outflows - drainage of cleaned water to the recipient - the river Nitra - 9.9 kg Ptot/day and Ptot content in sewage sludge - about 120.3 kg Ptot/day - total 130.2 kg Ptot/day.

Restricted access
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Eva Tvrdá, Zuzana Kňažická, László Bárdos, Péter Massányi, and Norbert Lukáč

Oxidative stress is a state related to increased cellular damage caused by oxygen and oxygen-derived free radicals known as reactive oxygen species (ROS). It is a serious condition, as ROS and their metabolites attack DNA, lipids and proteins, alter enzymatic systems and cell signalling pathways, producing irreparable alterations, cell death and necrosis. While small amounts of ROS have been shown to be required for several functions of spermatozoa, their excessive levels can negatively impact the quality of spermatozoa and impair their overall fertilising capacity. These questions have recently attracted the attention of the scientific community; however, research aimed at exploring the role of oxidative stress and antioxidants associated with male fertility is still at its initial stages. This review summarises the current facts available in this field and intends to stimulate interest in basic and clinical research, especially in the development of effective methods for the diagnosis and therapy of semen damage caused by oxidative stress.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Andrea Lukács, Péter Sasvári, Beatrix Varga, and Krisztina Mayer

Background and aims

This study examines exercise addiction (EA) in amateur runners from a multidimensional approach, including demographics (age, sex, educational attainment, and financial situation), training factors (duration of running activity, weekly time spent running, mean workout distance per session, other sports activities, and childhood physical activity), psychological features (perceived health, life satisfaction, loneliness, stress, anxiety, depression, body shape, and eating disorders), and anthropometrics (body mass index) that might predict EA.

Methods

The well-validated Exercise Dependence Scale (EDS) was applied to evaluate the prevalence of EA in amateur runners. A multinomial logistic regression was performed to find explanatory variables of risk of EA using the SPSS 24.0 statistical software.

Results

A total of 257 runners (48.9% females, M age = 40.49, SD = 8.99 years) with at least 2 years running activity participated in an anonymous questionnaire survey. About 53.6% of respondents were characterized as non-dependent symptomatic and 37.8% as non-dependent asymptomatic. About 8.6% had prevalence of being at risk of EA. The logistic regression model displayed five variables that significantly predicted the risk of EA: (a) anxiety, (b) loneliness, (c) weekly time spent running, (d) childhood physical activity, and (e) education level.

Discussion and conclusions

Findings indicate that loneliness and anxiety may lead to withdrawal and uncontrolled behavior that in turn leads to increased amount of exercise in amateur runners. Lower level of education attainment is also a likely risk of EA development, and childhood sports activity is a predictor.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tamás Tófalvy, Tamás Bereczkei, Péter Kardos, Attila Krajcsi, Edit Anna Garab, and Ágnes Lukács

Darwin után, szabadon [Steve Jones: Darwin szelleme; Edward O. Wilson: Minden egybecseng] (Tófalvy Tamás); A tudomány célja: határok átlépése [Pléh Csaba: A természet és a lélek] (Bereczkei Tamás); Iránytu az evolúciós pszichológiához [Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia] (Kardos Péter); Intuitív aritmetika [Stanislas Dehaene: A számérzék] (Krajcsi Attila); Nyelv és káosz [Navracsics Judit: A kétnyelvu gyermek] (Garab Edit Anna); Egy markáns ellenvélemény [Michael Tomasello: Constructing a language - A usage-based theory of language acquisition (Egy nyelv felépítése - a nyelvelsajátítás használat alapú elmélete)] (Lukács Ágnes);

Restricted access

Libri

Ed. with introductions by A. Owen Aldridge urbana: University of illinois press, 1969, 334

Neohelicon
Authors: József Kovács, Borbála Lukács, András Veres, Péter Pór, István Szerdahelyi, István Gránicz, Gyula Király, and Adrian Marino
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Bogner, Levente Tóth, Tamás Simor, József Gulyás, Gábor Lukács, Lajos Papp, and Imre Repa

Az MR-vizsgálatok elterjedésével és a pacemaker-technológia fejlődésével bizonyos pacemakerimplantált betegekben is lehetőség nyílik az MR-vizsgálat elvégzésére. A pacemakerbeteg MR-vizsgálatának hazai gyakorlata szegényes, ugyanakkor egyre több irodalmi hivatkozás található a vizsgálatok biztonságos elvégezhetőségére. Célunk volt in vitro kísérletek, vizsgálatok alapján kidolgozni a pacemakerbeteg biztonságos vizsgálatának feltételrendszerét, és bizonyítani a vizsgálat potenciális szövődményeit. Megvizsgáltuk a hazánkban gyakran alkalmazott pacemakertípusok működését és az MR-készülékkel való kölcsönhatását 0,35 és 1,5 T térerejű készülékekben. Az ICD-pacemaker in vitro kísérletek alapján a statikus és változó mágneses térrel is interakciót mutatott, ami a készülék működését jelentősen befolyásolja. Pacemakerfüggő betegeknél az MR-vizsgálatot továbbra is abszolút kontraindikációnak kell tekinteni, de nem pacemakerfüggő betegnél az MR-vizsgálat elvégezhető a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. A beteg széles körű tájékoztatása után a pacemakert az MR-vizsgálat időtartamára át kell programozni, a vizsgálat befejezésével ellenőrizni és az eredeti programot visszaállítani.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Neda Haddadderafshi, Tímea Borbála Pósa, Gábor Péter, László Gáspár, Márta Ladányi, Károly Hrotkó, Noémi Lukács, and Krisztián Halász

Endophytic fungi have the potential to protect their host plants in stress situations. Characterizing the ecology and complex interaction between these endophytes and their host plants is therefore of great practical importance, particularly in horticultural plants. Among horticultural plants, fruit trees form a special category because of their longevity and because they are composites of rootstock and scion, which often belong to different plant species. Here we present the first characterization of culturable endophytic fungal community of sweet cherry. Samples from the Hungarian cultivar ‘Petrus’ grafted on 11 different rootstocks were collected in autumn and in spring in a bearing orchard and the dependence of colonization rate and endophyte diversity on rootstock, organ and season was analysed. On the basis of their ITS sequences 26 fungal operational taxonomic units were identified at least down to the genus level. The dominant genus, comprising more than 50% of all isolates, was Alternaria, followed by different Fusarium and Epicoccum species. We observed some organ-specificity amongst endophytes, and organs showed more sizeable differences in colonization rates and endophyte diversity than rootstocks. Most dynamic endophyte populations, strongly influenced by environmental conditions and crop management, were observed in leaves. The potential of selected endophytes to confer protection against Monilinia laxa was also analysed and 7 isolates were found to inhibit the growth of this pathogen in vitro.

Restricted access

Nyersfoszfátok agronómiai hatékonyságának vizsgálata tenyészedény-kísérletben

II. Összefüggések a nyersfoszfát-féleségek oldékonysága és a vörös here termése, valamint P-felvétele között

Agrokémia és Talajtan
Authors: Erzsébet Osztoics, Péter Csathó, Julianna Csillag, László Radimszky, Gáborné Baczó, Krisztina Rajkainé Végh, Tünde Takács, Marianna Magyar, and András Lukács

Tenyészedény-kísérletben savanyú homoktalajon (Nyírlugos) és savanyú agyagos vályogtalajon (Ragály) hat nyersfoszfát (algériai, floridai, é-karolinai, szenegáli, marokkói nyersfoszfát és hyperfoszfát) hatását vizsgáltuk a vörös here termésére, P-tartalmára és P-felvételére. Standard P-forrásként szuperfoszfátot (SSP) alkal-maztunk. Külön kezelésben a szuperfoszfát mellett adagolt kalcium-karbonát hatását is tanulmányoztuk. A nyersfoszfát-féleségekés a P-adagok átlagában a kolloidszegény savanyú homoktalaj vörös here termésének (7,04 g·edény -1 ) kétszeresét takarítottuk be a nagyobb kolloidtartalmú savanyú agyagos vályog talajon (14,26 g·edény -1 ).A P-felvétel viszont az agyagos vályogtalajon a kísérlet átlagában csak 20%-kal volt nagyobb (36,0 mg P·edény -1 ), mint a homoktalajon (28,8 mg P·edény -1 ). A nyersfoszfát-féleségek függvényében, mindkét talajon, a hatóanyag-azonosság elvén beállított 0-100-400-1600 mg (összes) P 2 O 5 ·kg -1 adagok eltérő P-hatásokat eredményeztek. A hozamtöbbletekben és P-felvételben megnyilvánuló P-hatás különbségek szoros összefüggést mutattak az egyes nyersfoszfátok P-oldékonyságában megnyilvánuló különbségekkel. Így mindkét talajon a kiváló természetes oldékonyságú algériai és é-karolinai nyersfoszfáttal történő kezelés eredményezte a legnagyobb terméstöbbleteket és P-felvételt. A másik végletet a kis fajlagos felülettel, alacsony P-oldhatósággal, kis CaCO 3 -tartalommal rendelkező szenegáli nyersfoszfáttal való kezelés jelentette. A nyersfoszfátok P-oldhatóságában meglévő különbségeket számszerűen a relatív agronómiai hatékonysággal (RAE) is kifejezhetjük, amikor a nyersfoszfát hatását a termésre, ill. a P-felvételre egy vízoldható P-műtrágya - kísérletünkben szuperfoszfát - hatásához víszonyítjuk. Mindkét talajon mindkét paraméter alapján a legnagyobb relatív agromómiai hatékonyságú az algériai és az é-karolinai nyersfoszfát, a legkisebb a szenegáli nyersfoszfát volt. A ragályi talajon a nyersfoszfátok relatív agronómiai hatékonyságának sorrendje (akár a vörös here tömege, akár P-felvétele alapján számítva) megegyezik a nyersfoszfátok semleges ammónium-citrátban mért oldhatósági sorrendjével. A nyersfoszfát oldhatósága és a vörös here termése, valamint P-felvétele közötti összefüggést vizsgálva mindkét talajon a leglazább összefüggést akkor kaptuk, ha az adott P-adagokat az összes-P-tartalom alapján adtuk meg, a legszorosabbat pedig a nyersfoszfátok P-tartalmának semleges ammónium-citrátban történő oldhatóságának figyelembe vételekor. Ez, valamint a nyersfoszfátok relatív agronómiai hatékonysági sorrendje azt jelenti, hogy a semleges ammónium-citrát volt a legjobb kivonószer a vizsgált nyersfoszfátok közötti P-oldhatósági sorrend megállapítására. Az egyes nyersfoszfátok hatását külön-külön vizsgálva a vörös here P-felvételére megá_l

Restricted access