Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for

  • Author or Editor: Péter Márton x
  • All content x
Clear All Modify Search

The analysis approaches satisfaction with work as affected by demographic and social characteristics as well as by labor market and labor organization position. Furthermore the impact of expectations to and evaluation of the job is also considered. The international variation in the explanatory mechanism of satisfaction with work is analyzed by comparing five groups of European societies. First, distinction is made between 'old' European market economies and 'new' post-socialist countries. Second, based on economic indicators, the first group of countries is divided into three subgroups: West (Center 1), Scandinavia (Center 2), and Periphery, while the second group of countries is divided into more developed and less developed transition societies. The ISSP 1997 Work Orientation Module data are used for the analysis. Only respondents in labor force are analyzed (N=11739). The paper presents descriptive statistics for the clusters of the countries as well as for the dependent and independent variables in the analysis. Then, ordered logit models are used to predicting satisfaction with work. The explanatory variables contain objective status indicators, subjective evaluation of the job, the country groups and interaction terms. Results reveal that both status indicators and attitudes toward the job are significant predictors of the general satisfaction in agreement with gender paradox, life cycle, reference-group and status discrepancy hypotheses. However, these explanatory mechanisms vary a lot by the groups of countries. If controlling for composition effects within these groups of countries, Scandinavia turns out to be a place with highest satisfaction and developed transition societies are characterized by the lowest satisfaction wit work.

Restricted access

Abstract

Paleomagnetic measurements were carried out on 163 independently oriented samples from 19 sites of the Bükk Mts and their northern, western and southern forelands. The aim was to correlate the sites with one of three Miocene rhyolite tuff horizons using the combination of paleomagnetic marker horizons (rotational events) and traditional magnetostratigraphy.

In contrast to the results of earlier studies in the southern Bükk foreland, which yielded only reversed polarity magnetizations, nearly half of the presently obtained paleomagnetic directions are of normal polarity. By their declinations they mostly belong to the middle tuff horizon, and only one belongs to the upper.

The paleomagnetic age assignment of the studied sites sometimes supports one or both of the classifications of Balogh (1964) and Pelikán et al. (2005). However, about one-third of the sites classified by these authors as upper or lower tuffs were shown to belong to the middle tuff complex.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Emő Márton, Davor Pavelić, Bruno Tomljenović, Péter Márton, and Radovan Avanić

This paper summarizes the paleomagnetic results that have been obtained for the Neogene of the Croatian part of the Pannonian Basin since 1995. The paleomagnetic investigations were carried out almost exclusively on sediments, which were deposited in widely differing environments. Most of the paleomagnetic directions can be considered as of pre-folding age, but some were clearly acquired diagenetically or even after deformation. This means that any future magnetostratigraphic study in the southern Pannonian Basin must be carried out with utmost care. Fortunately, the tectonic interpretation of the data is favorably affected by the fact that magnetizations of pre and post-folding ages show the same angles of declinations. They suggest that the entire Croatian part of the Pannonian Basin rotated counterclockwise, by about 30°, after the Early Pontian and before the Holocene. It is also remarkable that Ottnangian data from the Slavonian Mts do not indicate a Tisia-type clockwise rotation during the mid-Miocene.

Restricted access

A cikk azonos alaprajzi elrendezésű, de különböző peremfeltételekkel rendelkező kötélhálók paraméteres statikai vizsgálatának eredményeit ismerteti. Röviden bemutatjuk a kötélhálók statikai vizsgálatának fő lépéseit és az általunk kidolgozott számítógépes programok alapjául szolgáló numerikus eljárást. Bemutatjuk és összehasonlítjuk a különböző alakú peremekre feszített szerkezetek esetén a változó előfeszítés és változó peremfeltételek (változó árboc- és peremmagasságok) mellett kapott kábelerők és elmozdulások jellemző értékeit.

Restricted access

Absztrakt:

Kiterjedt gyulladással körülvett fog eltávolítását követően gyakran jelentős lágy- és keményszöveti defektus marad vissza. Ezt tovább súlyosbítja, ha a foghúzás után a fogmedret – alveolust – magára hagyjuk. A szövetek így még jobban összeesnek, és a terület alkalmatlanná válik implantátum behelyezésére. Az esztétikai régióban hídpótlás sem hozza meg a várt eredményt. A bemutatásra kerülő esetekkel azt szeretnénk demonstrálni, hogy fogeltávolítást követően elvégzett alveolusprezerváció lehetővé teszi implantátum behelyezését, valamint megfelelő esztétikai eredményt biztosít még frontális területen is. CBCT-felvételeket készítettünk a fogeltávolítást követő alveolusprezerváció előtt és a beavatkozást követő hatodik–nyolcadik hónapban. Vertikális és területméréseket végeztünk, illetve összehasonlítottuk pre- és posztoperatív értékeiket. Az implantátum mindhárom esetben beültethető volt, valamint jelentős buccalis csontnövekedést (4,24 mm, 6,22 mm, 9,57 mm) és területnövekedést (129%, 145%, 167%) tapasztaltunk mindegyik esetben. Az alveolusprezerváció megfelelő terápiát biztosít a fogeltávolítást követően visszamaradó nagy szövethiány komplett rekonstrukciójában. Orv Hetil. 2017; 158(31): 1228–1234.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Katalin Károlyházy, Balázs Fazekas, Janka Fazekas, Péter Hermann, and Krisztina Márton

Introduction:

The Ebola epidemic has claimed thousands of lives in Africa, and there has been a mounting pressure on the healthcare systems around the globe to prepare for the showing up of patients infected with this virus. Junior clinicians are at the forefront of medical teams, often coming into contact with patients first, during clerking and admissions. This study assesses the level of knowledge of Ebola virus disease (EVD) among dental students at Semmelweis University, Budapest, Hungary.

Materials and methods:

A cross-sectional survey of 257 dental students was carried out across five different courses. Each of the students was asked to fill out a detailed questionnaire comprising of 11 questions, to assess their knowledge about signs and symptoms, investigations, management, and sequelae of the virus and the outbreak.

Findings:

This study highlighted that there is an overall lack of knowledge about critical aspects of EVD among dental students. We found that the participating students scored less than 60% for 8 of the 11 questions, including those assessing their recognition and subsequent management of EVD.

Conclusion:

These results are concerning and the medical universities and dental schools need to act fast to prepare the Hungary’s dental (and medical) students and junior doctors for an inevitable influx of infected patients.

Restricted access

Absztrakt:

A mindennapi fogászati praxisban igen fontos a sterilitás. Az egyes eszközök és anyagok csírátlanítása azonban eltérő módszereket igényel. A hőérzékeny és rugalmas, elasztikus anyagok esetén a legelterjedtebb sterilizálási módok azért nem használhatók, mert alacsonyabb hőmérsékletű sterilizálás szükséges, hogy ne veszítsék el eredeti fizikai tulajdonságaikat. Ezen anyagok közé tartozik a kofferdam lepedő is, mely rugalmasságától megfosztva alkalmatlanná válik izolálási feladatának ellátására a fogmegtartó kezelések során. Gumilepedő csírátlanítására ritkán kerül sor, bizonyos esetek megoldása azonban megkívánhatja azt. Ilyen szituációban a fogorvosnak viszonylag limitált, sokszor nehezen elérhető eszköztárból kell választania. Közleményünk sorra veszi a sterilizálóeljárásokat, különös figyelmet szentelve a plazmasterilizálásnak, illetve a hidrogén-peroxid-gázt használó eljárásoknak. Esetbemutatásunkban egy kiterjedt, a fog koronai és gyökéri területét is érintő ínyszél alá terjedő fraktúra ellátása során az adhezív technika alkalmazhatóságát hidrogén-peroxid-gázt használó készülékben sterilizált kofferdam lepedő felhelyezésével biztosítottuk. Orv Hetil. 2020; 161(3): 110–115.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Márton Berczeli, Zoltán Oláh, Lilla Szatai, László Daróczi, and Péter Sótonyi

Absztrakt:

A thoracoabdominalis aortaaneurysmák kezelése az érsebészet egyik legnagyobb kihívása. Sürgős esetekben ezen komplex aneurysmák endovascularis ellátásának lehetőségei limitáltak. Az óriás méretű (10 cm-t meghaladó) thoracoabdominalis aortaaneurysma rendkívül ritka jelenség, ellátása mindig betegspecifikus, egyedi kezelést igényel. A tervezett kezelés alacsonyabb morbiditási aránnyal jár, különösen a gerincvelő-sérülés tekintetében. Esetünkben egy 19,2 cm maximális átmérőjű, Crawford V típusú thoracoabdominalis aortaaneurysma sikeres kezelését mutatjuk be. A férfi beteget először akutan, nyitottan operáltuk tartott ruptura miatt, majd később halasztott időpontban endovascularisan folytattuk ellátását. A 64 éves férfi beteget mellkasi és hasi panaszok miatt vettük fel intézetünkbe(1) stabil hemodinamikai paraméterekkel. Kontrasztanyagos CT-angiográfiás vizsgálat igazolta a 19,2 cm legnagyobb átmérőjű, többszörös thoracoabdominalis aortaaneurysmáját, kompressziós jelekkel, haemothoraxszal és az alsó szakasz tartott rupturájával. Az anatómia, az extrém méret, a kompressziós tünetek és a haemothorax miatt a nyitott műtéti megoldást választottuk, és intraoperatívan döntöttünk végül a kétszakaszos ellátás mellett. Első lépésben a rupturált szakasz ellátására egy aortoaorticus Dacron interpositumot implantáltunk úgy, hogy a visceralis szakaszt egy ferde ’patch’ segítségével rekonsruáltuk, majd a második lépésben végeztük el a mellkasi sztentgraft beültetését. Az egyéves kontrollon a beteg panaszmentes volt, ’endoleak’ nem ábrázolódott. Az óriás aortaaneurysmák ritka klinikai entitások, főleg a thoracoabdominalis régióban. A kompressziós tünetek, a haemothorax és a jelentős anatómiai változások miatt az endovascularis beavatkozás kivitelezhetősége erősen kérdéses. Ruptura esetén azonnali ellátásuk jelenleg szinte csak nyitottan végezhető. A többlépcsős beavatkozás csökkentheti a gerincvelő-károsodás veszélyét, ezért megfelelő anatómia esetén megfontolandó ennek a ritka betegségnek a kezelésében. Orv Hetil. 2020; 161(7): 269–274.

Open access
Restricted access