Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Péter Prohászka x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

This paper deals with the description and drawing prepared in 1857 on the minaret of Érd. The k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale was established on the territory of the Habsburg Monarchy in 1850. The conservers, the correspondents and the engineers of the k. k. Baubehörde surveyed and pictured several architectural and archaeological monuments and reported on them to Vienna. In this study a drawing and descriptions of the minaret standing at the border of Érd are published. The survey was made for the order of Florian Menapace, Landesbaudirektor, who sent the drawing and the attached remarks to Vienna. Only the drawing can be found nowadays in the Archiv of the Central-Commission, today the Planarchiv of the Bundesdenkmalamt. The drawing was made by Wenzl Kansky. Fortunately, the description prepared by the engineer Alajos Zalay and the Menapace report based on it remained in Hungarian State Archiv in Budapest. They are important sources on the minaret built in the 17th century and the autor gives an evaluation on it in the study.

Restricted access

A cikkben a szerző a Perjámos területén 1885-ben előkerült gazdag 5. századi női temetkezés kritikai feldolgozását végzi el, melyhez számos új forrást és adatot használ fel. A mellékletek elemzése mellett a rendelkezésre álló párhuzamos temetkezések és leletek segítségével vállalkozik a perjámosi sír kronológiai és etnikai besorolására is.

Restricted access

Az MNM Adattárában számos olyan kôemlékre van utalás, rendszerint még a 19. századból, amelyek a nagy corpusokból (CIL, RIU) kimaradtak, máig közöletlenek, ráadásul azóta elvesztek. Jelen munkában a szerzôk négy új feliratot adnak közre Bölcskéről, Madocsáról, Visegrádról, illetve Veszprém megye területéről. Ezek közül a bölcskei a legjelentősebb, amely töredék a Commodus kori burgus és praesidium építésifeliratok sorozatának 17. darabja, ezek közül is a legdélebbi lelőhelyû. Minden valószínűség szerint a bölcskei későrómai hídfőállással hozható kapcsolatba.

Restricted access

A solidus of Constantine VII and Roman II from Marosújvár/Ocna Mures. The paper deals with a solidus of Constantine VII and Romanos II which was found in 1861 in Marosújvár (today Ocna Mureş, Romania). A drawing and a description of the finding circumstances was sent to Carl Torma, historian of antiquity by the engineer Franz Pošepny. From Transylvania only half a dozen Byzantine coins of the 9th–10th centuries are known. The majority of the Byzantine coins known from the Carpathian Basin belong to the reign of Constantine VII and Roman II, and were given to the Hungarians as a gift or subsidium. The author in his study gives an evaluation of it.

Restricted access

This paper deals with the finding history and composition of the Avarian graves from Szentendre (County Pest, Hungary) based on literary data and new archival records. These records are in the legacy of the famous Hungarian archaeologist Flóris Rómer. They allow the reconstruction of the composition and the situation of the graves, which were found in 1871 on the ground of a brick factory. In the study drawings and notes of Flóris Rómer about finds and graves from Szentendre are published. They are important sources of the Avarian graves from the early Avarian age and the autor gives an evaluation on they in the study.

Restricted access

Abstract

Although various works had been dealt with Roman money circulation of the Great Hungarian Plain some phenomena remained undiscovered for the research. This paper deals with republican and early imperial mints came to light in the territory of Szolnok County. The Jászdózsa hoard with its 114 pieces of Roman republican and early Roman period denars from P. Sulla (151 B.C.) to Emperor Nero (AD 64–68) belongs here. The Roman coins had appeared in large numbers only since the first century AD in the Great Hungarian Plain. The republican coins are very rarely represented, though they are very common in Transylvania. From the Zagyva mouth area to the river Tisza, and from the territory of the Jászság some hoards and scattering finds are known. It is difficult to interpret the circulation of these coins due to the lack of written sources and archaeological finds. Because of the Aurei the role of Roman politics should also be taken into consideration. Which gentes had lived in the territory of the Jászság and what role they had played in the relationship system of the Carpathian Basin we have rarely any information about. The hoard of Jászdózsa was probably hidden at about the Year of the Four Emperors (AD 69) or shortly thereafter.

Restricted access

Although various works had dealt with the Avar Period Byzantine coin circulation of the Carpathian Basin for the research the Age of Justinian I remained uninvestigated. The paper deals with the copper coins of Justinian I found in the Carpathian Basin. In the archive and literature six new coins are published. The analysis of the coin circulation is based on a catalogue where copper coins are collected from literature and museums.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Pál Soltész, Zoltán Prohászka, György Füst, Henrietta Dér, György Kerekes, Péter Szodoray, Margit Zeher, and Zoltán Szekanecz

Az atheroscleroticus plakk kialakulásában jelenleg három autoantigént tudunk azonosítani, amelyek patológiai jelentőségét experimentális és klinikai adatok egyaránt bizonyítják. Ezek az antigének a 60 kDa-os hősokk fehérje, a β2-glikoprotein I és az oxidált LDL. Szerepük van az antigénspecifikus T-sejt differenciálódási folyamatokban, valamint ellenük autoantitestes mechanizmusok indulnak be, amelyek prothromboticus hatással bírnak és az atherosclerosis folyamatát felerősítik. Az autoimmun betegségekben ezen tényezők mellett egyéb, betegségenként eltérő mechanizmusok vannak jelen, amelyek összességében az autoimmun vasculopathiák kialakulásához vezetnek. Az összefoglaló közlemény ezen vasculopathiák rövid áttekintését adja.

Restricted access
Restricted access