Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: P. Lakatos x
  • All content x
Clear All Modify Search

Abstract  

We give a new suffcient condition for all zeros of self-inversive polynomials to be on the unit circle, and find the location of zeros. This generalizes some recent results of Lakatos [7], Schinzel [17], Lakatos and Losonczi [9], [10]. By this suffcient condition the mentioned results can be treated in a unified way.

Restricted access

Repetitive acoustic stimuli elicit steady-state response (SSR) in the gamma-band both in humans and in mammals. Our aim was to investigate changes of the spontaneous gamma activity and the SSR in the auditory cortex of cats in the background of an instrumental conditioning situation. Epidural electrodes were chronically implanted above the auditory neocortex. The presentation rate of the clicks varied between 20 and 65/s. Spontaneous EEG and SSR were collected in three behavioral states: in an indifferent environment, in the instrumental cage while the cat was waiting for the light CS, and when she stepped on the pedal and was waiting for the meat reward. Using different repetition rate clicks we determined which stimulus rate elicited the largest SSR in these three situations. In quiet animal the highest SSR appeared at 28-30/s. Before and during the CS the optimal stimulus rate shifted to 32-38/s. The frequency of the spontaneous gamma activity changed in parallel way depending on the situation. We conclude that both the SSR and the spontaneous gamma activity reflect resonant activity of the same neuronal circuit of the auditory cortex, and it is modulated by the motivational state of the animal.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: P. Olejníková, A. Kaszonyi, M. Šimkovič, B. Lakatoš, M. Kaliňák, M. Valachovičová, and L. Birošová

The human endogenous intestinal microbiota is an essential “organ” in providing nourishment, regulating epithelial development, and instructing innate immunity. Even though lots of scientists have evaluated the content of gut microbiota from various points of view, we examined the content of intestinal microbes in the group of healthy middle aged volunteers (40–60) form Slovakia. We have compared faecal cultivable microbiota of vegetarians and omnivores. We have found that the composition of the human microbiota is fairly stable, and it seems that the major microbial groups on species level that dominate the human intestine are conserved in all individuals regardless of dietary habits. Beside the microbial content we have examined the faecal samples also for the presence of antimicrobial active compounds, potential mutagens, and faecal sterols.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Tóbiás, Bernadett Balla, János Kósa P., János Horányi, István Takács, Eszter Bölöny, Csaba Halászlaki, Zsolt Nagy, Gábor Speer, Balázs Járay, Eszter Székely, Roland Istók, and Péter Lakatos

Az elmúlt években több munkacsoportnak sikerült olyan szomatikus mutációkat (BRAF, NRAS, HRAS, KRAS génekben) és génátrendeződéseket (RET/PTC, PAX8/PPAR-gamma) azonosítani, amelyek összefüggést mutatnak a pajzsmirigydaganatok kialakulásával. Jelen vizsgálatban 11 személy 22 (11 kóros és 11 betegségmentes) intraoperatív pajzsmirigy-szövetmintáit elemezték. A RAS géncsalád és a BRAF gének szomatikus egypontos nukleotid polimorfizmusait LigthCycler olvadáspontanalízis-módszerrel, míg a génátrendeződéseket valós idejű polimeráz láncreakció módszerével vizsgálták. A daganatos mintákban 3 BRAF-, 2 NRAS-, 1 HRAS-mutációt, valamint 1 RET/PTC1 átrendeződést találtak. Az eredmények megerősítik a nemzetközi adatokat, miszerint ezek az egypontos nukleotidpolimorfizmusok és génátrendeződések megtalálhatók a daganatos pajzsmirigyszövetekben. Valószínűsíthető, hogy ezen genetikai vizsgálatokkal kiegészült citológiai vizsgálat segítheti a malignus göbök azonosítását, illetve elképzelhető, hogy prognosztikai faktorként előre jelezhetik a későbbi daganatos átalakulást. Orv. Hetil., 2011, 152, 672–677.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Kiss, Bernadett Balla, János P. Kósa, Adrienn Borsy, János Podani, István Takács, Áron Lazáry, Zsolt Nagy, Krisztián Bácsi, Eszter Szlávy, Miklós Szendrői, Gábor Speer, László Orosz, and Péter Lakatos

A fibrosus dysplasia a csontok benignus, tumorszerű elváltozása, amelyre az örvényes lefutású kötőszöveti nyalábok és az érett-éretlen csontgerendák jellemzőek. A jelátvivő G-fehérje α-alegységét kódoló GNAS1 gén pontmutációja okozta fejlődési zavarról, az osteoblastok kóros differenciálódásáról van szó, amelynek következtében az érett csontszövet helyét rostos kötőszövet foglalja el. A szerzők célja a fibrosus és a nem fibrosus szövetben eltérően kifejeződő egyedi gének meghatározása volt, és leírni a közöttük lévő összefüggéseket multiparaméteres statisztikai analízisek segítségével. Módszer: Hat fibrosus dysplasiás és hét nem fibrosus dysplasiás nőbeteg csontmintáit vizsgálták. A hat fibrosus dysplasiás nőbeteg mintája magából a fibrosus elváltozásból származott, míg a hét nem fibrosus dysplasiás kontrollcsontmintát csípőprotézis-beültetés során, a combnyakból vették. A 118 kiválasztott gén expressziós különbségeit TaqMan-próbaalapú kvantitatív valós idejű PCR-technikával mérték. Eredmények: A Mann-Whitney-féle U-teszt 27 gén esetében mutatott szignifikánsan eltérő (p ≤ 0,05) expressziós különbséget a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás egyénekben. A fibrosus dysplasiás betegeknél kilenc gén kifejeződése szignifikánsan fokozott volt, további 18 gén esetén jelentős génkifejeződés-csökkenést mértek. Ezek a szignifikáns különbséggel szabályozódó gének elsősorban minor kollagén molekulákat, extracelluláris mátrixot bontó enzimeket, transzkripciós faktorokat, adhéziós molekulákat, növekedési faktorokat, gyulladást serkentő citokineket és lipidanyagcseréhez kapcsolt faktorokat kódolnak. A diszkriminanciaanalízis megmutatta, hogy a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás csontszövet megkülönböztethető részben a G-proteinhez kapcsolt számos gén, a BMP-kaszkád komponenseinek és az extracelluláris mátrixhoz kötődő molekulákat kódoló gének eltérő transzkripciós profilja alapján. Következtetések: A fibrosus dysplasiában szignifikánsan eltérő génkifejeződési mintázatok feltárása további segítséget adhat a csontszövet fibrosus átalakulásának és a kórfolyamat hátterének megismerésében. Orv. Hetil., 2010, 40, 1656–1665.

Open access