Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Peter Müller x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Without Abstract

Restricted access

Abstract

The examination of the human gait cycle can be useful for physiotherapists for identifying and/or predicting body motion disorders and it provides important data about the patient's condition in many ways. In this paper, the progress of a special TheraSuit physiotherapy treatment of a child, who has reduced mobility due to cerebral palsy, has been investigated. Generally, this type of disorder is classified into strict levels and the effectiveness of the therapy is expressed by changing between distinct levels. On the other hand paper describes a new markerless self-developed movement analysis system, which is able to show the effectiveness of the treatment with quantitative parameters. These parameters are determined by statistical methods.

Open access

Examining a human movement can provide a wealth of information about a patient’s medical condition. The examination process can be used to diagnose abnormal changes (lesions), ability development and monitor the rehabilitation process of people with reduced mobility. There are several approaches to monitor people, among other things with sensors and various imaging and processing devices. In this case a Kinect V2 sensor and a self-developed LabView based application was used, to examine the movement of the lower limbs. The ideal gait pattern was recorded in the RoboGait training machine and the measured data was used to identify the phases of the human gait. During the evaluation, the position of the skeleton model, the associated body joints and angles can be calculated. The pre-recorded ideal and natural gait cycle can be compared.

With the self-developed method the pre-recorded ideal and natural gait cycle can be compared and processed for further evaluation. The evaluated measurement data confirm that a reliable and mobile solution for gait analysis has been created.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Eszter Müller, Péter László Lakatos, Mária Papp, and Gábor Veres

Bevezetés: A granulomák kulcsszerepet töltenek be a gyulladásos bélbetegségek diagnosztikájában. Nem tisztázott azonban jelentőségük a Crohn-betegség patogenezisében és klinikai megjelenésében. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a granulomák gyakoriságának és jelentőségének meghatározását a Magyar Gyermekkori Gyulladásos Bélbetegség Regiszter alapján. Módszer: 2007. január 1. és 2010. december 31. között 368 Crohn-beteg adatait elemezték. Eredmények: A granulomák gyakorisága a diagnóziskor 31,4% (111/353) volt. A granulomák izolált megjelenése a felső gastrointestinalis rendszerben 2,5%, a terminalis ileumban 5% volt. A granulomás és a nem granulomás csoport között nem volt eltérés a fenotípusban és aktivitási indexben. Az immunmoduláns és a biológiai kezelés gyakorisága hasonló volt a két csoportban. Következtetések: A granulomák gyakorisága hazánkban megegyezik a nemzetközi tapasztalatokkal. Kiemelendő, hogy a terminalis ileumban vagy a felső gastrointestinalis rendszerben izoláltan talált granulomák 13 Crohn-beteg gyermekből egynél járultak hozzá a diagnózis felállításához. Ezek az adatok felhívják a figyelmet arra, hogy a béltraktus minden szegmenséből vett többszörös biopsziás mintavétel a diagnózis felállításához nélkülözhetetlen. Orv. Hetil., 2013, 154, 1702–1708.

Open access

A comparative study of immunogenicity and efficacy of the oral rabies virus vaccine SAD P5/88 in raccoon dogs and foxes was conducted. The raccoon dogs received 10 (n = 6), 106.3 (n = 6) or 105.7 FFU SAD P5/88 (n = 5) by direct oral application, and subsequently all animals seroconverted. The foxes received 107.2 (n = 4), 106.2 (n = 4), 105.2 (n = 4) and 104.2 FFU SAD P5/88 (n = 5) by the same route. On days 106 and 196 post vaccination 10 raccoon dogs and 16 foxes were challenged with a relevant street virus, respectively. All 10 raccoon dogs vaccinated with 106.3 (n = 5) or 105.7 FFU SAD P5/88 (n = 5) survived the challenge, whereas all control animals (n = 5) died of rabies. Two foxes vaccinated with 104.2 FFU and one fox vaccinated with 105.2 FFU died of rabies on day 7, 17 and 12 post infection, respectively. Also all control foxes succumbed to rabies. Our findings demonstrate that SAD P5/88 is not only an effective vaccine for oral vaccination of foxes but also for that of raccoon dogs.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Jánosi, Péter Ofner, János Tomcsányi, Gábor Müller, Richárd Hável, Asma Réka Soczó, Timea Váradi, and Tamás Ferenci

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szerzők a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatbázisát felhasználva vizsgálják azon, heveny szívinfarktus miatt kezelt betegek prognózisát, akiknél a felvételi EKG-n új vagy feltehetően új bal-Tawara-szár-blokk (úBTSZB) volt. Módszer: A Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben 2014. 01. 01. és 2015. 06. 30. között 18 091, heveny szívinfarktus (AMI) miatt kezelt beteg adatait rögzítettük; 8334 betegnél ST-elevációval járó (STEMI), 9757 esetben nem ST-elevációval járó infarktus (NSTEMI) volt a klinikai diagnózis. A STEMI-csoportban vizsgáltuk az ST-elevációs (n = 7937), illetve az úBTSZB-s betegek (n = 397) klinikai jellemzőit és prognózisát. A halálozás vizsgálatára többváltozós regressziós modellt (Cox-regressziót) használtunk. Eredmények: Az AMI-betegcsoportban 1274 esetben (7%) találtunk BTSZB-t. STEMI klinikai diagnózisa esetén az úBTSZB-s alcsoportba tartozó betegek (n = 397) idősebbek voltak, s nagyobb volt a férfiak részaránya és a társbetegségek előfordulása, mint azoknál, akiknél a felvételi EKG-n ST-eleváció volt. A BTSZB-s csoport halálozása mind a 30 napos (25,4% versus 12,4%), mind az 1 éves időpontban (47,3% versus 19,9%) magasabb volt, mint az ST-elevációs betegcsoportban. A percutan coronariaintervenció (PCI) mindkét csoportban lényegesen alacsonyabb halálozással járt együtt. Többfaktoros elemzés során a BTSZB önálló prognosztikai jelentőségét igazoltuk: az ST-elevációhoz viszonyított hazárdhányadosa 1,33 (95%-os konfidenciaintervallum: 1,10–1,62), kontrollálva nemre, életkorra, PCI megtörténtére, szisztolés vérnyomásra, szívfrekvenciára, szérumkreatinin-eltérésre és öt kórelőzményi/társbetegségi adatra. Következtetés: Az akut szívinfarktus miatt kezelt betegek prognózisát a felvételi EKG is befolyásolja: BTSZB esetén az életkilátások rosszabbak, mint ST-elevációnál. Orv Hetil. 2018; 159(17): 677–681.

Restricted access
Imaging
Authors: Chiara Nardocci, Judit Simon, Fanni Kiss, Tamás Györke, Péter Szántó, Ádám Domonkos Tárnoki, Dávid László Tárnoki, Veronika Müller, and Pál Maurovich-Horvat

ABSTRACT

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic progressive disease lacking a definite etiology, characterized by the nonspecific symptoms of dyspnea and dry cough. Due to its poor prognosis, imaging techniques play an essential role in diagnosing and managing IPF. High resolution computed tomography (HRCT) has been shown to be the most sensitive modality for the diagnosis of pulmonary fibrosis. It is the primary imaging modality used for the assessment and follow-up of patients with IPF. Other not commonly used imaging methods are under research, such as ultrasound, magnetic resonance imaging and positron emission tomography-computed tomography are alternative imaging techniques. This literature review aims to provide a brief overview of the imaging of IPF-related alterations.

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Hagen Frickmann, Thomas Köller, Ralf Matthias Hagen, Klaus-Peter Ebert, Martin Müller, Werner Wenzel, Renate Gatzer, Ulrich Schotte, Alfred Binder, Romy Skusa, Philipp Warnke, Andreas Podbielski, Christian Rückert, and Bernd Kreikemeyer

Introduction: We assessed the molecular epidemiology of multidrug-resistant bacteria colonizing or infecting war-injured patients from Libya and Syria who were treated at the Bundeswehr hospitals Hamburg and Westerstede, Germany.

Methods: Enterobacteriaceae and Gram-negative rod-shaped nonfermentative bacteria with resistance against third-generation methoxyimino cephalosporins or carbapenems as well as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from war-injured patients from Libya and Syria were assessed by molecular typing, i.e., spa typing for MRSA strains and rep-PCR and next-generation sequencing (NGS) for Gram-negative isolates.

Results: A total of 66 isolates were assessed – comprising 44 Enterobacteriaceae, 16 nonfermentative rod-shaped bacteria, and 6 MRSA from 22 patients – and 8 strains from an assessment of the patient environment comprising 5 Enterobacteriaceae and 3 nonfermentative rod-shaped bacteria. Although 24 out of 66 patient strains were isolated more than 3 days after hospital admission, molecular typing suggested only 7 likely transmission events in the hospitals. Identified clonal clusters primarily suggested transmission events in the country of origin or during the medical evacuation flights.

Conclusions: Nosocomial transmissions in hospital can be efficiently prevented by hygiene precautions in spite of heavy colonization. Transmission prior to hospital admission like on evacuation flights or in crises zones needs further assessment.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Gieszer, Péter Radeczky, Áron Ghimessy, Attila Farkas, Kristóf Csende, Levente Bogyó, Levente Fazekas, Nóra Kovács, Ildikó Madurka, Ákos Kocsis, László Agócs, Klára Török, Tibor Bartók, Tamás Dancs, Nóra Schönauer, Krisztina Tóth, József Szabó, Noémi Eszes, Anikó Bohács, Krisztina Czebe, Eszter Csiszér, Sándor Mihály, Lajos Kovács, Veronika Müller, Jenő Elek, Ferenc Rényi-Vámos, and György Lang

Absztrakt:

Magyarországon az első tüdőtranszplantációt 2015. 12. 12-én végeztük el az Országos Onkológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem együttműködésével. Cikkünkben az elmúlt két és fél év eredményeit összegezzük. 2018 augusztusáig 55 tüdőtranszplantációra került sor. Az adatfeldolgozást retrospektív módszerrel végeztük. A várólistára helyezés a Tüdő Transzplantációs Bizottság javaslatára történt. A donortüdők agyhalott donorokból származtak. A posztoperatív gondozás a Semmelweis Egyetemen folytatódott. 2015. 12. 12. és 2018. 07. 31. között 76 szervkivételen vettünk részt: 45 magyar, 23 Eurotransplant-, 8 Eurotransplanton kívüli országban, ezekből 54 kétoldali és 1 egyoldali tüdőtranszplantáció valósult meg. A műtéteket egyoldali (n = 1), kétoldali thoracotomiából (n = 1) vagy ’clamshell’ betolásból (n = 53), venoarterialis extrakorporális membránoxigenizáció-támogatással végeztük. Három esetben az extrakorporális membránoxigenizáció-támogatást a posztoperatív szakban prolongáltuk, másik két betegnél extrakorporális membránoxigenizáció-bridge terápiát követően végeztük el a transzplantációt. Egy kombinált tüdő-vese transzplantáció is történt. A recipiensek alapbetegsége krónikus obstruktív tüdőbetegség (n = 28); fibrotizáló tüdőbetegség (n = 8); cystás fibrosis (n = 12); elsődleges pulmonalis hypertonia (n = 2); histiocytosis-X (n = 1); bronchiectasia (n = 2); lymphangioleiomyomatosis (n = 1) és bronchiolitis obliterans szindróma miatti retranszplantáció (n = 1) volt. Átlagéletkoruk 47,5 ± 15,18 év volt. A legfiatalabb beteg 13 éves volt. A várólistán 12 beteg hunyt el. A betegek átlagosan 24,6 ± 18,18 napot töltöttek az intenzív osztályon. A korai posztoperatív időszakban 2 beteget vesztettünk el. Tartós lélegeztetési igény miatt tracheostomát 13 esetben készítettünk. A betegek 1 éves túlélése 82,96% volt. A hazai tüdőtranszplantációs programban gyorsan emelkednek az esetszámok, ami más centrumok indulásához képest kivételes eredmény. A szövődmények és halálozások aránya más, nagy esetszámú centrumok számainak megfelel. A jövőben a várólista bővítését, az esetszámok további növelését, és az ’ex vivo lung perfusion’ (EVLP-) rendszer használatának bevezetését szeretnénk megvalósítani. Orv Hetil. 2018; 159(46): 1859–1868.

Open access