Search Results

You are looking at 1 - 10 of 136 items for

  • Author or Editor: Pléh Csaba x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A modern pszicholingvisztika kísérleti és gyermeknyelvi adatokat használ a téri nyelvvel kapcsolatban, hogy adatokat nyerjen az elsőbbség kérdéséről: melyik irányít, a nyelv vagy a téri megismerés a téri nyelv tagolódásában. A gazdag téri __

Restricted access

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access

ErősFerenc, LénárdKataés BókayAntal(szerk.) Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről éshatásáról. Thalassa, Budapest, 2008, 447 oldalHargittaiIstván: Doktor DNS. Őszinte beszélgetések James D. Watsonnal. Vince Kiadó, Budapest, 2008, 223 oldalKutrovátzGábor,LángBenedekésZemplénGábor: A tudomány határa. Typotex,Budapest, 2008, 376 oldalEngerl, C. andSinger, W. (eds) Better than conscious? Decision making, the human mind, and implications for institutions . MIT Press, Cambridge, 2008, xiv + 449 oldalKondor, Zsuzsanna: Embedded thinking. M ultimedia and the new rationality. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008, xi + 169 oldalSíklakiIstván(szerk.): Szóbeli befolyásolás. I–II. Typotex, Budapest,_n

Restricted access