Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Réka Juhász x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Blending is widely used for modification of the physicochemical properties of fats to enhance their commercial applications. This paper studied the flow behavior of coconut oil (NHCO) under variation in the temperature and proportion of fully hydrogenated coconut oil (FHCO). The oscillatory results showed that there is a change in the linear viscoelastic region, storage (G') and loss (G'') moduli with increasing proportion of FHCO in NHCO. In rotational tests, the blends showed shearthinning behavior. The viscosity of oils and their blends were investigated at different temperatures. The Herschel-Bulkley model was fitted to flow curves (shear stress in function of shear rate) of the samples. During heating, NHCO approached Newtonian behavior earlier than FHCO, because of their loosely-packed structure. Thus it indicated that the fatty acid composition affects these behaviors of the oil. The blending of fully hydrogenated coconut fat improved the elastic and textural character of the coconut oil.

Restricted access

Absztrakt:

A feltételezhetően 2019 végén Kínából indult és világjárvánnyá vált koronavírus-betegség (COVID–19) az egészségügyi ellátórendszer minden szegmensét érinti világszerte, így hazánkban is. Mivel az egészségügyi személyzet számos egészségügyi ellátás során kapcsolatba kerülhet vírusfertőzöttekkel is, járvány idején elengedhetetlenül szükséges, hogy a különböző területen dolgozó hazai szakemberek is naprakész információt kapjanak a vírusról és a fertőzésnek a betegellátást befolyásoló aspektusairól, a javasolt intézkedésekről. A jelen közlemény egy irodalmi összefoglaló, melyben a szerzők a jelenleg elérhető, idevágó hivatkozásokat dolgozták fel, szem előtt tartva a klinikumi ellátás járványügyi vonatkozásait. A feldolgozott publikációk alapján kijelenthető, hogy az elsődlegesen a fej-nyak régiót érintő beavatkozások során, kiemelten a forgó eszköz használatát is igénylő intervenciók esetét, elengedhetetlenül szükséges a beavatkozáskor a helyiségben tartózkodó összes munkatárs teljes védelme, egyszer használatos teljes öltözékkel, szemüveggel és speciális maszkokkal. Ezen felszerelések cseréje és a rendelő tisztítása minden beavatkozás után meg kell, hogy történjen, és erre a teljes ellátóteamet oktatással előre fel kell készíteni. Annak érdekében, hogy megelőzhetők legyenek a kezelések alatti keresztfertőzések és a szakemberek fertőzései, elengedhetetlen a munkaegészségügyi és infekciókontroll-intézkedések szigorú betartása. Orv Hetil. 2020; 161(17): 660–666.

Open access
Restricted access

Az iskolai stressz, az adaptív és maladaptív megküzdés, valamint az iskolai kötődés összefüggései serdülő mintán

The relationships between school stress, adaptive and maladaptive coping and school attachment in an adolescent sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Juhász
,
Boglárka Ardai
,
Lilla Nagy
,
Noémi Balázs
, and
Réka Szigeti

Háttér és célkitűzések

Kutatásunkban 10 és 14 év közötti serdülők körében vizsgáltuk 473 fős mintán a megküzdő stratégiák ismeretét, az adaptív stratégiák védő szerepét az átélt stresszel szemben, valamint az átélt stressz és depresszió összefüggéseit az iskolával kapcsolatos attitűdjeikkel. Témánk indokoltságát a serdülőkorban átélt nagyobb mértékű stressz, valamint az adaptív megküzdési stratégiáknak a stressz negatív hatásaival szembeni potenciális védő szerepe adja.

Módszer

Kvantitatív és kvalitatív módszereket is használtunk két különböző időpontban. A kamaszoknál felmértük az általuk átélt stresszt, illetve a depressziót, továbbá a szubjektív egészségi panaszaikat és az iskolai kötődésüket. A megküzdő stratégiák ismeretét nyílt végű kérdéssel, majd a válaszok tartalomelemzésével kutattuk. Az összefüggéseket korrelációs és lineáris regressziós elemzéssel vizsgáltuk.

Eredmények

Az iskolai stressz összefüggést mutatott a depresszióval és az észlelt tanári támogatással. Az iskolai kötődést a vizsgált változók közül egyedül a tanári támogatás magyarázta. Az iskolai stressz szignifikáns negatív kapcsolatban volt az iskolai kötődéssel keresztmetszeti és hosszmetszeti elrendezésben is. Mintánkban a leginkább ismert stresszkezelési technikák a fizikai aktivitás, a verbalitás/sírás/kiabálás, a fizikai pihenés/feltöltődés és a digitális világ technikáinak használata voltak, néhány vizsgálati személy az instrukció ellenére maladaptív stratégiákat is említett. A maladaptív stratégiák igénybevétele főként a fizikai aktivitással, a verbalitás/sírás/kiabálás használatával, illetve a digitális világ technikáinak igénybevételével mutatott együtt járást. Az adaptív stresszlevezető technikák mennyisége gyenge pozitív korrelációt mutatott a stresszel.

Következtetések

A tanároktól kapott támogatásnak kiemelten fontos szerepe lehet a serdülők által átélt stressz mértékének csökkentésében, illetve ezen keresztül a depressziójuk megelőzésében.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Juhász
,
Ria Benkő
,
Mária Matuz
,
Réka Viola
,
Gyöngyvér Soós
, and
Edit Hajdú

Bevezetés: Az akut cystitis az ambuláns ellátásban előforduló egyik leggyakoribb infekció. A kezelésére alkalmazott antibiotikumok felhasználásának elemzése és értékelése több szempontból is fontos. Célkitűzés: A felmérés az akut cystitisre vonatkozó hazai járó betegek antibiotikumfelhasználását értékelte. Módszer: Az elemzés az országos vényforgalmi adatok alapján vizsgálta az akut cystitisre vonatkozó antibiotikumfelhasználási adatokat. Az antibiotikumfelhasználás mintázatának értékelése minőségi indikátorok segítségével történt. A hazai irányelvek tartalmi összevetése mellett az irányelvekhez történő adherencia is meghatározásra került. Eredmények: Hazánkban az akut cystitis kezelésére ~60%-ban kinolonokat alkalmaztak, a felhasználási toplistát a norfloxacin és a ciprofloxacin vezette 26% és 19%-os részesedéssel. A nemzetközileg javasolt szerek közül a szulfonamidok részesedése 15%, a nitrofurantoiné 7%, a fosfomyciné 2% volt. A hazai irányelvekhez való adherencia átlagosan 66% volt, a felmérés az irányelvek problematikus pontjait azonosította. Következtetések: Az antibiotikumrendelés gyakorlata akut cystitisben a nemzetközi minőségi indikátorok tükrében nem optimális. Az aktuális hazai rezisztenciaviszonyok ismeretében egy új, egységes kezelési irányelv kidolgozása indokolt. Orv. Hetil., 2014, 155(15), 590–596.

Restricted access
Physiology International
Authors:
Réka Skoda
,
Vencel Juhász
,
Zsófia Dohy
,
Anita Pintér
,
Laura Bokor
,
György Bárczi
,
Hajnalka Vágó
,
Béla Merkely
, and
Dávid Becker

Abstract

Introduction

The COVID-19 pandemic has impacted many aspects of acute myocardial infarction. Based on literature data, the prognosis of COVID+, STEMI patients is significantly worse than that of COVID- STEMI patients. On the other hand, physicians report fewer acute coronary syndrome (ACS) patients presenting to hospitals in countries severely affected by the pandemic. It is concerning that patients with life-threatening illness can suffer more complications or die due to their myocardial infarction.

We aimed to investigate the changes in myocardial infarction care in the country's biggest PCI-center and to compare total 30-day mortality in COVID+ and COVID-patients with acute myocardial infarction treated at the Semmelweis University Heart and Vascular Center, and to investigate risk factors and complications in these two groups.

Methods

Between 8 October 2020 and 30 April 2021, 43 COVID+, in 2018–2019, 397 COVID-patients with acute myocardial infarction were admitted. Total admission rates pre- and during the pandemic were compared.

Results

Within 30 days, 8 of 43 patients in the COVID+ group (18.60%), and 40 of the 397 patients in the control group (10.07%) died (P = 0.01). Regarding the comorbidities, more than half of COVID+ patients had a significantly reduced ejection fraction (EF≤ 40%), and the prevalence of heart failure was significantly higher in this group (51.16% vs. 27.84%, P = 0.0329). There was no significant difference between the two patient groups in the incidence of STEMI and NSTEMI. Although there was no significant difference, VF (11.63% vs. 6.82%), resuscitation (23.26% vs. 10.08%), and ECMO implantation (2.38% vs. 1.26%) were more common in the COVID+ group. The mean age was 68.8 years in the COVID+ group and 67.6 years in the control group. The max. Troponin also did not differ significantly between the two groups (1,620 vs. 1,470 ng/L). There was a significant decline in admission rates in the first as well as in the second wave of the pandemic.

Conclusions

The 30-day total mortality of COVID+ patients was significantly higher, and a more severe proceeding of acute myocardial infarction and a higher incidence of complications can be observed. As the secondary negative effect of the pandemic serious decline in admission rates can be detected.

Open access
Physiology International
Authors:
Zsófia Ocsovszky
,
József Otohal
,
Blanka Berényi
,
Vencel Juhász
,
Réka Skoda
,
Laura Bokor
,
Zsófia Dohy
,
Liliána Szabó
,
György Nagy
,
Dávid Becker
,
Béla Merkely
, and
Hajnalka Vágó

Abstract

Objective

The effects of COVID-19, especially long-COVID, on the psychological health is incompletely understood. We aimed to evaluate the mid-term associations of the long-COVID symptoms and affective factors in a cohort of non-hospitalized patients.

Method

A total of 166 patients were enrolled in this study, including 119 sedentary/non-athlete and 47 athlete subjects at the Post-COVID Outpatient Clinic of Semmelweis University. Clinical data regarding acute and long-term symptoms were obtained and detailed laboratory testing was carried out. Demographic data and psychological tests were collected.

Results

We found a positive association between the level of depressive symptoms and anxiety and long-COVID symptom count, while life satisfaction and social support correlated negatively with the long-COVID symptom count. Higher haemoglobin levels and lower LDL-cholesterol were also shown to be moderating factors. A regression model showed that symptoms during acute infection, depression, age, and life satisfaction are predictors of the long-COVID symptom count. The presence of pre-existing affective or anxiety problems was also associated with higher reported long-COVID symptom count. Furthermore, we found significant association between pre-existing mental health problems and the investigated psychological constructs.

Conclusion

It appears that long COVID-19 is associated with acute symptoms and mental factors. Depression and anxiety have been shown to have a negative effect on symptom perception, and also contribute to a higher number of symptoms in a non-hospitalized sample. Our study suggests bi-directional interconnection between clinical and psychological factors.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Nemes
,
Roland Fedor
,
Zsolt Kanyári
,
Lajos †Lőcsey
,
Ferenc Juhász
,
Dávid Ágoston Kovács
,
Gergely Zádori
,
Ferenc Győry
,
Réka P. Szabó
,
Lajos Zsom
,
Tamás Szabó
,
Lóránt Illésy
,
Marcell Szabó-Pap
,
Zsolt Kincses
,
László Szabó
,
László Damjanovich
,
József Balla
, and
László Asztalos

Absztrakt

Bevezetés: A Debreceni Egyetemen 1991-ben végezték el az első veseátültetést. Hazánk 2013-ban csatlakozott az Eurotransplanthoz. Célkitűzés: A szerzők elemezték a tapasztalatokat. Módszer: 2008. január 1. és 2013. augusztus 31. között (A csoport = 163) és 2013. szeptember 1. és 2015. október 22. között végzett cadavervese-átültetések (B csoport = 90) adatait elemezték. Eredmények: Az élődonorok aránya 3,5%-ról 9,1%-ra nőtt. 2013 óta a recipiensek 25%-a 60 évesnél idősebb, a >30 kg/m2 testtömegindex aránya 31%-ra, a diabetesesek aránya kétszeresére emelkedett. Az ureteroneocystostomia mellett bevezetésre került a vég az oldalhoz ureteroureteralis anastomosis. Indukciós kezelés mellett az akut rejectiós epizód jelentősen csökkent (34%-ról 8%-ra). A technikai szövődmények aránya nem változott. A bakteriális fertőzések aránya csökkent (41%-ról 33%-ra). Az 1, 3 és 5 éves veseallograft-túlélések 86,6%, 85% és 82,7%, valamint 88%, 84% és 84% voltak a két csoportban. Következtetések: Az extended criteria donor arány emelkedett. 2013 óta lehetségessé vált az akut humoralis rejectio kezelése. Az esetszám-növekedés mellett az eredmények jók. Orv. Hetil., 2016, 157(24), 925–937.

Restricted access