Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Róbert Károly Németh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Függesztett gerendacsalád szabadrezgése I.

Sajátfrekvenciák és rezgésalakok számítása

Free vibration of a family of suspended beams I.

Calculation of natural frequencies and modal shapes
Építés - Építészettudomány
Authors:
Borbála Geleji
and
Róbert Károly Németh

Cikkünkben egy újfajta szerkezeti megoldás, a kötéllel történő csigasoros felfüggesztés szabadrezgésre gyakorolt hatását vizsgáljuk meg egy hajlított gerendacsalád esetén. A gerendacsalád minden tagja szimmetrikus kéttámaszú tartó, amit egy csigasoron átvezetett, végtelen merevnek és elhanyagolható tömegűnek tekintett kötél is megtámaszt a szimmetrikusan elhelyezkedő felfüggesztési pontokban. A felfüggesztés csigáinak tehetetlenségi nyomatékát és a súrlódást elhanyagoljuk. A függesztőkötél kétféle állapota a szerkezet viselkedését általános esetben nemlineárissá teszi, de még ilyenkor is vizsgálható szakaszonként lineáris szerkezetként. A függesztőkötél megfeszített állapotához tartozó sajátkörfrekvenciák és rezgésalakok ismerete lehetővé teszi a modálanalízis alkalmazását a szerkezet rezgésének számítása során. A rezgésalakokat és a sajátfrekvenciákat a frekvenciaparaméter és egy, a felfüggesztési pontok helyzetét meghatározó paraméter függvényében állítjuk elő. Ehhez a paraméterek segítségével írjuk fel a folytonossági és peremfeltételeket kifejező frekvenciamátrixot. A frekvenciamátrix determinánsának zérushelyeit keresve bemutatjuk, hogyan vezethető vissza a determináns számítása egy kisebb méretű mátrix determinánsának számítására. E kisebb méretű mátrix determinánsa ugyanazokra a frekvenciaparaméterekre ad zérust, mint a frekvenciamátrix determinánsa.

Restricted access

Függesztett gerendacsalád szabadrezgése II.

Free vibration of a family of suspended beams II.

Építés - Építészettudomány
Authors:
Róbert Károly Németh
and
Borbála Geleji

Cikkünkben egy újfajta szerkezeti megoldás, a kötéllel történő csigasoros felfüggesztés szabadrezgésre gyakorolt hatását vizsgáljuk meg egy hajlított gerendacsalád esetén. A gerendacsalád minden tagja szimmetrikus kéttámaszú tartó, amit egy csigasoron átvezetett, végtelen merevnek és elhanyagolható tömegűnek tekintett kötél is megtámaszt a szimmetrikusan elhelyezkedő felfüggesztési pontokban. A felfüggesztés csigáinak tehetetlenségi nyomatékát és a súrlódást elhanyagoljuk. A függesztőkötél megfeszített állapotához tartozó saját-körfrekvenciák és rezgésalakok ismerete teszi lehetővé a modálanalízis alkalmazását a szerkezet rezgésének számítása során. A rezgésalakokat és a sajátfrekvenciákat a frekvenciaparaméter és egy, a felfüggesztési pontok helyzetét meghatározó paraméter függvényében állítjuk elő. Ehhez a paraméterek segítségével írjuk fel a folytonossági és peremfeltételeket kifejező frekvenciamátrixot, melyhez a zérus determinánst eredményező paramétereket numerikus letapogatással határozzuk meg. Az így kapott frekvenciatérkép alapján a rezgésalakok tipikus viselkedését és érzékenységét elemezzük. Megállapítjuk, hogy a több elmozdulás kombinációjára feltételt előíró kényszer hatására sérülhetnek egyes, a hagyományos mérnöki megszokásból származó jelenségek, így például a sajátfrekvencia szerint sorba rendezett rezgésalakok között a szimmetrikus és ferdén szimmetrikus rezgésalakok egymást felváltva követő sorrendje, és ezzel egyidejűleg a sajátfrekvencia sorszáma és a rezgésalak csomópontjai, illetve inflexiós pontjai közötti egyértelmű kapcsolat.

Restricted access

Haemangioma a méhnyakban: 4 eset ismertetése és irodalmi áttekintés

Hemangioma of the uterine cervix: report of four cases and review of the literature

Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Csécsei
,
Szilvia Csehely
,
Róbert Póka
,
Zoltán Zádori
,
István Németh
,
Birgit Ringelhan
,
Sarolta Molnár
, and
Attila Jakab

Összefoglaló. A haemangioma a női nemi szervekben viszonylag ritkán, a méhnyakban pedig még ritkábban fordul elő. Kis mérete és szegényes megjelenése miatt elkerülheti a figyelmet, előfordul azonban, hogy műtéti ellátást igénylő vérzést okoz. Az évek során 4 esetben (ebből 2 esetben terhesség alatt) diagnosztizáltunk méhnyak-haemangiomát (2 esetben cervicalis intraepithelialis carcinomával társulva), melyeknek ismertetjük változatos tüneteit, kolposzkópos megjelenését és a diagnózist biztosító szövettani (immunhisztokémiai) illusztrációit, valamint a képlet terhesség alatti fejlődésének kolposzkópos monitorizálását. 2 esetben capillaris (cavernosus) haemangiomát, 2 esetben arteriovenosus malformatiót igazoltunk. Az általunk hozzáférhető szakirodalomban nem találtunk magyar szerző(k)től beszámolót erről a cervicalis lokalizációjú, ritka, jóindulatú, de gyakran veszélyes vascularis daganatról. Orv Hetil. 2022; 163(5): 187–194.

Summary. Hemangioma is relatively rare in the female genital organs and even less common in the uterine cervix. Its small size and poor appearance often result in a missed diagnosis, but it may cause bleeding that requires surgery. Over the years, we have confirmed the diagnosis of cervical hemangioma in 4 cases including two in pregnancy. 2 cases were associated with cervical intraepithelial neoplasia. This case report describes the symptoms, colposcopic appearance, and histological characteristics including immunohistochemical findings, and the colposcopic monitoring of development of the condition during pregnancy. In 2 cases, a capillary (cavernous) hemangioma, in 2 cases an arteriovenous malformation was diagnosed. We did not find any report from Hungarian author(s) about this rare, benign, but often dangerous vascular tumor with cervical localization. Orv Hetil. 2022; 163(5): 187–194.

Open access