Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: Róbert Langer x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A hazai szervátültetés immáron fél évszázados történelmének új állomásához érkezett, amikor idén Magyarország a 135 milliós lélekszámú Eurotransplant-közösség teljes jogú tagjává válik. Mára rutinszerű műtétté vált az öt szerv: a vese, a máj, a hasnyálmirigy, a szív és a tüdő átültetése. Egy szűk szakmai közösség a mintegy 7000 transzplantáció révén a magyar egészségügy egy speciális és különleges ágának fejlődéséhez járult hozzá. A szerző beszámol a legújabb eredményekről, amelyek a tavalyi év részleges Eurotransplant-tagságának köszönhetőek, bizakodóan tekintve a jövőre, amely a teljes tagság előnyei birtokában új távlatokat nyit meg. Orv. Hetil., 2013, 154, 844–845.

Open access

Absztrakt:

Az öt éve történt Eurotransplant-csatlakozás tanulságait vizsgálja a szerző a magyarországi szervátültetések több mint fél évszázados történetén keresztül. A fokozatos fejlődés eredményezte azt a helyzetet, melynek során ma európai mércével mérhető transzplantációs aktivitást jegyezhetünk. A csatlakozás előtti állapothoz képest körülbelül 40%-kal több átültetés történik hazánkban. Elsőként jelentősen megemelkedett az élődonoros veseátültetések száma, majd ezt követte az agyhalottakból származó szervek transzplantációinak szignifikáns emelkedése a vese, a szív, a hasnyálmirigy, majd a máj és végül a tüdő vonatkozásában is. Az úgynevezett ’multiorgan’ (többszervi) donorok aránya a korábbi 40%-ról 70% fölé emelkedett. Megnyugtató megoldás született a sürgősségi szervátültetések, a gyermektranszplantációk és az immunizált betegek vonatkozásában is, akik az Eurotransplant-csatlakozás nélkül reménytelen helyzetben volnának, így viszont minden magyar végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő beteg ugyanolyan eséllyel kaphat adott esetben életmentő szervet, mint a korábban szerencsésebb helyzetben lévő nyugat-európai társaik. Orv Hetil. 2018; 159(42): 1695–1699.

Restricted access

A hazai transzplantáció történetében a 2010. év mérföldkőnek számít. Az egészségügyi államtitkár öt pontból álló programot fogalmazott meg a szakma problémáinak megoldására: 1. a várólisták feltöltése, 2. a donorszámok emelése, 3. magyarországi tüdőátültetés megvalósítása, 4. a szervátültetéssel kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztése a civil társadalomban és a szakma számára, 5. az Eurotransplant-csatlakozási tárgyalások megkezdése. Ez utóbbi a szakma kifejezett kérése volt. Végül ebben az évben a budapesti centrumban közel 20% volt az élő donoros veseátültetések aránya, amely évekig 5% körül volt korábban, és ma már mind a négy centrumban elérhető műtét. Orv. Hetil., 2011, 152, 243–245.

Open access

Magyarország helye Európa transzplantációs térképén

The place of Hungary on Europe’s transplantation map

Orvosi Hetilap
Author:
Róbert Langer

Háttér: A szervátültetések incidenciájának Kelet- és Nyugat-Európa közötti különbsége szembetűnő. Ennek számos oka van, a legfőbb talán a skizma, a nagy egyházszakadás Kr. u. 1054-ben, amikor Bizánc vallási szempontból is elvált Rómától. Azóta jelentősen különbözik a történelmi fejlődés. Aztán az elmúlt 150 évben négy nagy birodalom szétesése számos kisebb országra, valamint a 20. század második felében Európa közepén a kontinenst szétválasztó vasfüggöny vezetett a mai napig érezhető eltérő szocioökonómiai és infrastrukturális fejlődéshez. Az ezredfordulót követően már mind az öt, rutinszerűen végzett szervátültetés elérhető volt magyar betegek számára, az igazi korszakváltás azonban a 2012/2013-as Eurotransplant-csatlakozással következett be. Célkitűzés: A COVID-pandémia előtti utolsó év (2019) statisztikai adatai képezik elemzésünket. Eredmények: A fenti különbségeket a szervátültetés számai egyértelműen tükrözik: 28 nyugat- és közép-európai ország per millió populáció 22,2 cadaver donorával szemben 3,8 a mutatója 10 kelet-európai országnak, további 7-ben nincs is cadaver donor. Ugyanezek a mutatók az átültetett szervek vonatkozásában: vese: 39,5 vs. 12,0; máj: 14,8 vs. 5,5; szív: 5,4 vs. 0,8; tüdő 4,6 vs. 0,2. Megbeszélés: Van azonban egy igen pozitív üzenete is a statisztikáknak, mert a vasfüggöny leomlása óta 10 közép-európai ország érte el a nyugati színvonalat a transzplantáció terén. Az ő példájuk jó hír a többi kelet-európai országnak is. Következtetés: Magyarország szintén az egyik nyertese ezeknek a politikai folyamatoknak, mert az Eurotransplanthoz való csatlakozás óta a transzplantáció minőségi és mennyiségi mutatói szignifikánsan emelkedtek: ettől kezdve 40%-kal több átültetés történt hazánkban. Orv Hetil. 2022; 163(30): 1181–1188.

Open access

A szervtranszplantáció ötvenéves történetében az immunszuppresszív terápia fejlődésének köszönhetően egyre jobb szerv- és betegtúlélési eredményekről számoltak be világszerte, azonban a bázisgyógyszereknek minősülő kalcineurin inhibitorok káros mellékhatásait, elsősorban a nephrotoxicitast mellőző vegyületek kifejlesztése csak az elmúlt két évtizedben zajlott. A gazdaszervezet számára idegennek minősülő implantált szerv a recipiensből komplex immunválaszt vált ki. A dolgozatban az immunválasz vázlatos áttekintését követően a szerzők bemutatják az új, eltérő támadáspontokon ható gyógyszereket. Ezek vagy már gyakorlati alkalmazásban lévő, vagy rövid időn belül esetlegesen forgalomba kerülő vegyületek, amelyek távlati lehetőségeket nyújtanak a kalcineurin inhibitorok leváltására. Kiemelt hangsúlyt kap a kostimulációs blokádon keresztül ható belatacept és az elmúlt években egyre nagyobb kutatási teret nyerő toleranciaindukció, mint jövőbeli lehetőség. Orv. Hetil., 2012, 153, 1294–1301.

Open access

Abstract  

In this communication the evaluation of eleven new metallocomplex alanine synthons bearing C2-symmetric benzyl groups with electron-donating and electron-withdrawing substituents is described. α-Methylated glycine synthons (alanine complexes) were evaluated alongside alanine synthons in order to obtain a deeper understanding of the relationship between their structures and stereochemistry of monoalkylated products and to choose several candidates for their further tests for stereospecific preparation of 6-[18F]FDOPA. Glycine-derived analogues of the complexes 3–5 are the best candidates for the development of a 6-[18F]FDOPA preparation procedure. In the model epimerisation reaction they demonstrated the best performance, much better compared to the previously described compound 2. Complexes 3, 5 and 8 are the best in asymmetric preparation of β-13C monolabelled α-aminoisobutyric acid. They have to be tested in the preparation of α-methyl amino acids like 6-[18F]-α-methylDOPA and 2-[18F]-α-methyltyrosine.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Kalmár Nagy
,
Szabolcs Horváth
,
Péter Szakály
,
László Piros
, and
Róbert Langer

A veseelégtelenséggel szövődött 1-es típusú diabetes mellitus esetében a betegek életkilátása rosszabb, mint néhány rosszindulatú betegségben szenvedő betegé. A vesepótló kezelések minden formája közül a szimultán hasnyálmirigy-vese transzplantáció biztosítja a legjobb betegtúlélési eredményeket. A műtéti technika és az immunszuppressziós kezelés az elmúlt évtized során egyre inkább egységesült. Bár a transzplantálható szervek száma messze elmarad az igény mögött, a szimultán hasnyálmirigy-vese átültetés a legeredményesebb kezelési alternatívaként ajánlható az arra alkalmas betegeknek. A hazai két hasnyálmirigy-transzplantációs programban elvégzett több mint 100 szimultán hasnyálmirigy-vese transzplantáció eredményei összhangban vannak a nemzetközi eredményekkel. Orv. Hetil., 2013, 154, 850–856.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert Langer
,
András Tóth
,
Zsolt Máthé
,
Ádám Remport
,
Jenő Járay
, and
Barry D. Kahan

Veseátültetést követően kialakuló speciális szövődmény a lymphokele. A szerzők a klinikailag szignifikáns perinephricus folyadékgyülemek kialakulásával összefüggő faktorokat szirolimusszal kezelt vesetranszplantált betegeken vizsgálták. Célkitűzés: A hagyományos immunszuppresszív terápia és egy újabb kombináció előnyeit és hátrányait hasonlították össze a lymphokele szempontjából. Módszer: A Texasi Egyetem Houstoni Transzplantációs Központjában retrospektív tanulmány keretében az incidenciát, a prediszponáló faktorokat és a folyadékgyülemek kezelését hasonlították össze két különböző kombinációval kezelt betegcsoportban: szirolimusz-ciklosporin-prednizolon ( n = 354, I. csoport) és ciklosporin-prednizolon-azatioprin ( n = 136, II. csoport). Eredmények: Több I. csoportbeli betegnél (135/354; 38,1%) találtak perinephricus folyadékgyülemet, mint a II. csoport betegeinél (24/136; 17,6%; p < 0,001). Mindkét alcsoportban a szérumkreatinin-értékek a diagnóziskor megemelkedtek a nadirértékhez képest 179,5 ± 141,7-ről 359,9 ± 259,6 mmol/l-re (III. csoport, szirolimusszal kezelt) és 222,6 ± 205,9-ről 383,7 ± 255,2 mmol/l-re (IV. csoport, szirolimuszmentes). Szignifikánsan magasabb számú beteg igényelt kezelést az I. csoportból (15,8%; 56/354), mint a II. csoportból (4,4%; 6/136; p < 0,001). Egyszeri vagy ismételt perkután drenázs 35 I. csoportbeli betegnél és 6 II. csoportbeli betegnél hozott sikert ( p = 0,033). A II. csoportban senkinél nem volt szükség sebészi beavatkozásra, szemben az I. csoport 21 betegével ( p < 0,001). Szignifikánsan magasabb arányban és magasabb szövettani fokozatú akut rejekciós epizódokat szenvedtek el részben a lymphokele megjelenéséhez közeli időpontban a IV. csoport betegei, szemben a III. csoporttal 54,2% (13/24) versus 21,4% (29/135) ( p < 0,001). Egy 29 éves beteg esetét ismertetjük végül, aki lymphokele fenestratióban részesült omentoplasticával 8 évvel a transzplantációt követően. Az Influenza-A + Chlamydia pneumóniáját követő akut rejectio, majd gastrointestinalis vérzés miatti gyomorreszekcióból is teljesen kilábaló beteg egy évvel az események után panaszmentes, jó vesefunkcióval. Következtetések: A szirolimusz ciklosporin-prednizolon kombinációhoz adása a perinephricus folyadékgyülemek és lymphokelék magasabb incidenciájához és ezek agresszívabb kezelési igényéhez vezetett jóval alacsonyabb akut rejectiós ráta mellett.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Edit Szederkényi
,
Pál Szenohradszky
,
Ernő Csajbók
,
Ferenc Perner
,
László Asztalos
,
Károly Kalmár Nagy
, and
Róbert Langer

Ötven évvel ezelőtt történt Magyarországon az első veseátültetés, amelyet 1962-ben Németh András végzett Szegeden. 2012-től Magyarország részlegesen csatlakozott az Eurotransplant szervezetéhez, amely – úgy hisszük – ismét korszakváltást jelent a magyarországi szervátültetés történetében. Ennek kapcsán a szerzők áttekintik az elmúlt 50 év eseményeit, fordulópontjait, felelevenítve az első veseátültetés hátterét, körülményeit. Az első veseátültetés során a donor a recipiens testvére volt, a műtét technikailag sikeres volt, azonban immunszuppresszió hiányában 79 nap után kilökődés következtében és dialíziskezelés hiányában a beteget elvesztették. A donor 50 év után is jó egészségnek örvend, és mindenkit a donációra biztat. Egy évtizeddel az első veseátültetés után, 1973-ban Budapesten elkezdődött a szervezett veseátültetési program, most már minisztériumi támogatással. A programhoz 1979-ben csatlakozott Szeged, 1991-ben Debrecen, majd 1993-ban Pécs is. Hazánkban jelenleg is ez a négy vesetranszplantációs központ működik, ahol 2012. december végéig összesen 6611 veseátültetés történt. Orv. Hetil., 2013, 154, 846–849.

Open access