Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for

  • Author or Editor: Sándor †Bálint x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The interest in traditional popular culture appeared in the eighteenth century in Szeged and was maintained mainly by the scholarly teachers of the Piarist grammar school, and the Franciscan monks. Accordingly, most of the contributors were priests. The most important representatives of pre-ethnographic, pre-folkloristic interest are András Dugonics (1740-1818), Benedek Csaplár (1821-1906), Lajos Kálmány (1852-1919), the Bunevac Ivan Antunovich (1815-1888), Sándor Pintér (1841-1915), and the Jewish Immanuel Löw (1854-1944). They conducted research on the fields of dialectology, history, folk poetry and religiosity. They discovered and presented the traditional life of Szeged and its surroundings.

Restricted access

Veneration of Saint John of Nepomuk in Hungary in the Past - Saint John of Nepomuk is the patron of Bohemia, one of the heavenly patrons of the Society of Jesus. He is also an important figure of Baroque popular religion in Eastern Europe and Hungary. His cult in Central Europe was spread by the Jesuits in the late 16th century. Because of his martyrdom (he was drowned) he is regarded as the patron saint of those who go on water, and of fishermen. In many places his statue stands beside rivers or streams, near bridges and ferries. Portrayals of him also appear on small devotional pictures. The article examines the cult of Saint John of Nepomuk in Hungary in the context of Central Europe. It presents in particular his veneration is the south of the Hungarian Great Plain and in Szeged, rites and customs linked to his feast (May 16th).

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Éva Bálint, György Falkay, and Gábor Sándor Bálint

A khat, a Catha edulis növény friss, zsenge leveleinek fogyasztása (rágcsálása) veszélyes az egyén egészségére, valamint társadalmi és gazdasági helyzetére, így az egész társadalomra nézve is. A legutóbbi közlések szerint a khatnak (katinon) esetlegesen lehetnek olyan emésztőrendszeri hatásai is, amelyeket eddig nem vagy alig ismertünk. A szerzők saját vizsgálatai azt látszanak bizonyítani, hogy a növénynek nincs emésztőrendszeri, gyomor- és nyombélfekélyt kiváltó hatása, amely megfelel a khat bizonyított sympathomimeticus hatásának, míg az első és már kimutatható hepaticus hatása a májsejtek mitochondriumainak szignifikáns megnagyobbodása. További problémát jelent, hogy az utóbbi időben felvetődött annak lehetősége, hogy a növény illegális forgalmazásából eredő haszon egy része szintén illegális (terrorista) célok elérését szolgálja. Orv. Hetil., 2013, 154, 1055–1057.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Alasztics, Zoltán Kukor, Zita Pánczél, and Sándor Valent

A praeeclampsia gyakori és súlyos terhességi kórkép, az anyai és magzati morbiditás és mortalitás egyik vezető oka. A betegség jellemzői a 20. gesztációs hét után kialakult hypertonia és proteinuria, gyakran oedema és több más szubjektív tünet kísérheti. A betegség kiváltó oka a placentában keresendő, a betegség következményei viszont több szervrendszert érintenek. A kétlépcsős modell szerint a placenta kritikus elváltozásai – az abnormális implantáció, csökkent lepényi perfúzió – következtében (első lépcső) a keringésbe olyan faktorok kerülnek, amelyek az anyai tünetek megjelenéséért (második lépcső) felelősek. A placenta kórélettanában jelentős szerepet játszik az oxidatív stressz, a nitrogén-monoxid-szintáz enzim csökkent működése, valamint számos sejtes és humorális immunológiai tényező. A manifeszt betegség tüneteinek közös nevezője az endotheldiszfunkció. Az elmélet a hypertonia, proteinuria és oedema triászát és egyéb tünetek eredetét is képes magyarázni. Orv. Hetil., 2012, 153, 1167–1176.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Szabó, Bálint Alasztics, Ferenc Bánhidy, and Sándor Valent

Bevezetés: A leggyakrabban előforduló kromoszóma-rendellenesség a 21-es triszómia, ezért szűrésére és diagnosztikájára világszerte nagy hangsúlyt fektetnek. Előfordulása az anyai életkorral nő, 35 év felett lényegesen gyakoribb. Hatékony szűrőmódszere a kombinált szűrés, amely az anyai életkoron, ultrahangjeleken és biokémiai markereken alapul, és ezekből történik az egyedi kockázatszámítás. Célkitűzés: A Down-szindrómával érintett esetekben a praenatalis diagnózis elmaradásának felderítése a Semmelweis Egyetem, II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika betegeinek körében. Módszer: Retrospektív vizsgálat során azon várandósok kórlapjait és szűrővizsgálatról szóló adatait gyűjtötték össze, akiknek Down-szindrómás magzatuk született 2008 és 2012 között a klinikán. Eredmények: A Down-szindróma praenatalis diagnózisa leginkább azért marad el, mert az anya nem vett részt a szűrővizsgálaton, vagy nem vállalta az invazív mintavételt a karyotypizálás elvégzéséhez. Következtetések: Az invazív diagnosztikát elutasítók számára megoldást jelenthet az anyai vérből történő magzati DNS kimutatásán alapuló módszer alkalmazása, amelynek érzékenysége magas és álpozitivitása nagyon alacsony. Az Egyesült Államokban 2011 végétől, hazánkban 2012 ősze óta érhető el térítés ellenében. Orv. Hetil., 2013, 154, 1026–1030.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Sándor Hoffmann, Katalin Berecz, Ágnes Bálint, Krisztina Kristóf, Györgyi Kampfl, and György Heltai

Tenyészedény-kísérleteket végeztünk egy szántóföldi tartamtrágyázási kísérletre épülve, hogy összehasonlítsuk a szerves- és ásványi trágyázás, valamint ezek kombinációjának hatását kukoricanövények szárazanyag-produkciójára és N-felhalmozására, valamint a talajlevegő CO2-koncentrációjára.A Keszthelyen, Ramann-típusú barna erdőtalajon, 1963-ban beállított szántóföldi kísérlet alábbi kezeléseinek parcelláiról töltöttünk meg nagyméretű, 40 literes tenyészedényeket: a) kontroll; b) növekvő adagú istállótrágyázás (FYM) (35, 70, 105 t·ha−1·év−1); c) ezzel ekvivalens hatóanyag-tartalmú NPK-trágyázás (1ekv, 2ekv, 3ekv); d) ezek nagy NPK-adagokkal történő kombinációja (640-360-660 kg·ha−1·év−1 N-P2O5-K2O), szervesanyag-visszapótlással vagy anélkül. Az üvegházban, teljes érésig felnevelt növényeket szervrészekre bontva vizsgáltuk. A tenyészedényekben, 20 cm talajmélységben gázcsapdákat helyeztünk el és a teljes vegetáció során vizsgáltuk a talajlevegő CO2-koncentrációját.A három kísérleti év és a kétféle kísérleti szint terméseredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy mind a tenyészedény-, mind a szántóföldi kísérletek az istállótrágya NPK-tartalmával azonos mennyiségű ásványi trágyázás előnyét mutatták az istállótrágyázáshoz képest. Ez az előny a tenyészedényekben csaknem minden esetben szignifikánsan megmutatkozott a kukoricanövények szemtermésében és szem N-hozamában a kísérleti évek átlagában. A nagy ásványitrágya-adagokat tartalmazó, kombinált kezelések adták a legmagasabb értékeket a kukoricaszemek, az egyes vegetatív szervrészek, valamint a teljes föld feletti növények szárazanyagprodukcióját és N-hozamát, valamint a szántóföldi kísérlet terméseredményeit illetően is. Ezek a tápanyagadagok nagyságukat illetően azonban már többnyire nem voltak gazdaságosak.A különböző szerves és/vagy ásványi trágya kezeléskombinációk a vegetációs periódus első felében növelték a talajlevegő CO2-koncentrációját. A CO2 gáz képződése a tenyészidő második felében csökkenő tendenciát mutatott. A méréseket megelőző két nap átlagos külső léghőmérsékletének napi középértéke jó összefüggést mutatott a talajban mért CO2-koncentrációkkal. A nagyadagú NPK kezeléskombinációk átlagosan 26,2%-kal növelték a kumulatív gázkoncentrációt a trágyázatlan kontrollhoz képest, az eltérő tápanyagellátási módok hatása között a szemtermés-hozamban és a vegetatív produkcióban kimutatott különbségek azonban nem voltak egyértelműen igazolhatók.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Bálint Andó, Gyöngyi Kökönyei, Borbála Paksi, Judit Farkas, Sándor Rózsa, and Zsolt Demetrovics

Háttér: A 40 tételes Szenzoros Élménykeresés Skála V kiváló reliabilitás- és validitásmutatókkal rendelkezik, alkalmazását azonban számos kontextusban megnehezíti kitöltésének időigényessége. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja egy olyan mérőeszköz kialakítása volt, amely az eredeti mérőeszköz pszichometriai tulajdonságainak megőrzése mellett kevesebb tétellel, s ily módon kevésbé időigényes módon méri az általános élménykeresés vonást. Módszer: Áttekintettük a szenzoros élménykeresés dimenziót vizsgáló rövidített mérőeszközöket, valamint a velük kapcsolatos vizsgálati eredményeket, majd a hazai gyakorlatban elterjedt 9 állítás-párból álló rövidített kérdőív pszichometriai jellemzőit vizsgáltuk négy független mintán. Eredmények: Az elemzések az eredeti 9 itemes kérdőívvel szemben egy rövidebb, 7 tételes verzió kialakítását támogatták. A 7 tételes kérdőív megbízható, továbbá a különböző kockázati magatartásokkal való pozitív korrelációja a skála validitását jelzi. Következtetések: A 7 itemes Rövidített Szenzoros Élménykeresés Skála (SSS-7-HU) érvényesen és megbízhatóan alkalmazható a szenzoros élménykeresés vonás mérésére.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Bálint, Gabriella Lengyel, Romána Zelkó, Sándor Halász, Zoltán Vincze, and János Fehér
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: István Mészáros, Ferenc Olasz, Enikő Kádár-Hürkecz, Ádám Bálint, Ákos Hornyák, Sándor Belák, and Zoltán Zádori

Feline enteric coronaviruses have three open reading frames (ORFs) in region 3 (3a, 3b, and 3c). All three ORFs were expressed with C-terminal eGFP and 3xFLAG tags in different cell lines and their localisation was determined. ORF 3a is predicted to contain DNA-binding and transcription activator domains, and it is localised in the nucleus and in the cytoplasm. ORF 3b is also predicted to contain DNA-binding and activator domains, and was found to localise in the mitochondrion. Besides that, in some of the non-infected and FIPV-infected cells nucleolar, perinuclear or nuclear membrane accumulation of the eGFP-tagged 3b was observed. The exact compartmental localisation of ORF 3c is yet to be determined. However, based on our co-localisation studies 3c does not seem to be localised in the ER-Golgi network, ERGIC or peroxisomes. The expression of 3c-eGFP is clearly cell type dependent, it is more stable in MARC 145 cells than in Fcwf-4 or CrFK cells, which might reflect in vivo stability differences of 3c in natural target cells (enterocytes vs. monocytes/macrophages).

Restricted access