Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for

  • Author or Editor: Sándor Fekete x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

VIII. Miskolci Myeloma Konferencia, Lillafüred, 2020. február 28–29.

The 8th Myeloma Congress. Lillafüred, February 28–29, 2020

Hematológia–Transzfuziológia
Author:
Sándor Fekete
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A drogok fogyasztása a fiatalok körében nem ritka jelenség. Bizonyítottan hatékony iskolai drogprevenciós programokra van szükség. Célkitűzés: Kutatásunk célja a rendőrségi DADA drogprevenciós program hatékonyságának feltárása volt. Módszer: A kutatás a pécsi székhelyű Apáczai Csere János Általános Iskola és a pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola diákjai körében végzett standard kérdőíves vizsgálaton alapult. Eredmények: A részt vevő diákok válaszait elemezve kiderült, hogy programot követően 27%-ról 37,3%-ra nőtt azok aránya, akik „mindent tudnak”, és 5,6%-ról 1,6%-ra csökkent azoké, akik „semmit sem tudnak” a drogokról (p<0,001). A DADA-program hatására nem mutatkozott szignifikáns változás az énhatékonyság tekintetében (p = 0,364). Azzal az állítással azonban, hogy „Nagyon sokat tanultam a foglalkozásból”, illetve „Sok olyan kérdésre kaptam választ, ami már régóta foglalkoztatott”, mindössze a diákok kevesebb mint 60%-a értett egyet. Következtetés: A DADA-program összességében eredményesnek bizonyult. A program hatékonyságának értékelésekor figyelembe kell vennünk a részt vevő diákok társadalmi és kulturális hátterét is. Orv Hetil. 2019; 160(23): 914–920.

Open access

The objective of this trial was to study the effect of rancid feeds on the health status and growth of rats and to determine the pathological changes induced by dietary rancidity. Forty-two weaned male rats (body weight: 69.3 ± 1.0 g) were divided into seven experimental groups (n = 6 each). Rats in the different groups were fed diets containing meat-and-bone meal at an inclusion rate of 19 to 22%, low or high in peroxides and high in organic acids, with or without antioxidant. The diets were isoproteic (10%) and isolipidic (6%). During the 26-day-long trial (5 days for adjustment and 21 days for the main period) the body weight gain and the feed consumption were recorded. At the end of the trial detailed gross and histopathological examinations were performed. Feeding high-peroxide feed mixtures for 21 days significantly (P < 0.05) decreased feed intake and liveweight gain, while high organic acid concentration had only slight negative effects. Antioxidant supplementation alleviated the harmful effects, especially in the high-peroxide group. The ingestion of rancid feed mixtures and the subsequent decreased feed intake caused a decrease of glycogen content in the hepatocytes, accompanied by a slight centrolobular fatty infiltration. Peroxides caused lymphocyte depletion in the spleen, decreased the size of Malpighian bodies and the number of lymphoblasts, and altered the spermatogenesis. The protective effect of the antioxidant mixture seemed to be negligible in this respect.

Restricted access

In view of the demonstrated relationship between rumination time and health status, the general welfare and metabolic condition of ruminants are often assessed by the examination of rumen function. The main goal of this study was to monitor the daily rumination activity (RA) and its connection with actual liveweight (LW), milk yield (MY) and with two diseases (subclinical hyperketonaemia — SHK, uterine disease — UD) in 96 cows on the basis of a total of 1638 observations in Israel. The studied sample gave a highly significant response, showing that the selected diseases had a diminishing impact on RA and LW and no influence on MY. It can be concluded that the change of RA as determined by electronic monitoring, complemented by the change of LW, is a useful general indicator of health status and subclinical disease before the appearance of clinical signs.

Restricted access

Karbonátos csernozjom vályogtalajon egy mutrágyázási tartamkísérlet 15. évében vizsgáltuk az eltéro N-, P- és K-ellátottsági szintek és kombinációik hatását az Imola fajtájú szója szerveinek fontosabb makro- és mikroelem-tartalmára, a tápláltsági állapotot tükrözo levéldiagnosztikai optimumaira, elemfelvételére, a gyomok összetételére, a magtermés minoségére, valamint csírázóképességére. A termohely talaja a szántott rétegben 3% humuszt, 5% CaCO3-ot és 20 % agyagot tartalmazott, P és Zn elemekbol gyengén, N és K elemekkel közepesen ellátottnak minosült. A kísérlet 4N×4P×4K = 64 kezelést és 2 ismétlést foglalt magában 128 parcellával. A mutrágyákat pétisó, szuperfoszfát és kálisó formájában alkalmaztuk. A talajvíz 13-15 m mélyen helyezkedik el, a terület aszályérzékeny. Fobb eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze: - A N-trágyázás növelte a szója szerveinek N-készletét, valamint a vegetatív részek Mn- és Cu-tartalmát. A Fe-koncentrációt viszont általában mérsékelte. A P-kínálattal látványosan emelkedett a foszfor, valamint csökkent a cink koncentrációja. A vegetatív részek Ca- és Mg-készlete általában ugyancsak emelkedett. A K-kínálattal nagyobb K %, ill. a kationantagonizmus következtében kisebb Ca-, Mg- és Na-tartalom járt együtt. - Az 1 t mag és a hozzá tartozó melléktermés (fajlagos) elemigénye 65-80 kg N, 29-41 kg K2O, 13-21 kg P2O5, 31-34 kg CaO, 13-17 kg MgO, 1-1,2 kg Fe, 80-100 g Mn, 25-50 g Zn, 14-15 g Cu volt. A hazai szaktanácsadásban ajánlott 62 kg N és 9 kg MgO elfogadhatónak minosül, míg a 42 kg CaO 30%-os, az 51 kg K2O 70%-os, a 37 kg P2O5 118%-os túltrágyázásra ösztönözhet hasonló körülmények között.  - Az extrém NP-túlsúlyos kezelésekben a szója magtermése a kontrollon mért 2,0 t/ha-ról 1,4 t/ha-ra lecsökkent ebben a száraz évben és a gyomok hasonló mértéku elemfelvétellel bírtak, mint a szója. Sot, a K-, Ca- és Mg-akkumuláció a gyomok hajtásában meghaladta a szója aratáskori felvételét. A K-trágyázás a termést nem befolyásolta. - A mag olajtartalma 23%-ról 19%-ra, a ha-onkénti olajhozam 400 kg-ról 270 kg-ra, a nyersfehérje hozama 800 kg-ról 560 kg-ra esett vissza az NP-túlsúly nyomán. Az olaj 49%-át linolsav, 28%-át olajsav, 10%-át palmitinsav, 7%-át linolensav, 5%-át sztearinsav alkotta. Az NP-trágyázás nyomán nott a sztearin- és linolensav, valamint csökkent az olajsav és linolsav mennyisége. - A N-kínálat a magtermésben minden vizsgált aminosav koncentrációját igazolhatóan növelte. A N-kontrollparcellákon az összes aminosavkészlet 150 g/kg, a maximális N-adagnál kereken 200 g/kg fehérje értéket kaptunk. A N-ellátás javulására kiugróan reagált az arginin, melynek mennyisége csaknem megkétszerezodött a kontrollhoz képest. Az antinutritív anyagként számon tartott fitinsav 1% körüli értékrol 1,5-1,7%-ra emelkedett az extrém NP-trágyá-zással. - A termett mag csírázóképességét a foszfor és kálium kínálata mérsékelte. Trágyázatlan kontrollon az ép csíra aránya 80%-ot, a PK-túlsúly esetén 40%-ot tett ki. A beteg csíra %-a 22-rol 35-re, a rothadt csíra %-a 5-rol 20-ra ugrott az extrém PK-kínálattal. A N-trágyázás részben ellensúlyozta a PK-depressziót, átlagosan 12%-kal növelve az ép csírák arányát.

Restricted access

Summerville és Rose (2008) a Higgins-féle önszabályozás elmélet (1997, 1998) és az azt vizsgáló mérőeszközökkel kapcsolatban végzett kutatásai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy az önszabályozás koncepciója két különböző konstruktumot von egybe, az ideálok, illetve a kötelességek motivációs bázisát (önvezérlés), valamint a nyereség megszerzésének, illetve a veszteségek elkerülésének vágyát (referenciapont). Az első koncepciót az RFQ teszt, a másodikat a GRFM teszt vizsgálja. Egy nagyobb, 1023 fős mintán vizsgáltuk a Lockwood, Jordan és Kunda (2002) által megalkotott GRFM teszt validitását abból a célból, hogy támpontokat kapjunk a skála megbízhatóságáról és érvényességéről. Egy kisebb mintán végzett további vizsgálat segítségével elemeztük, hogy az RFQ és a GRFM a regulációs fókusz egységes felfogását tükrözi-e. Előzetes vizsgálatok tapasztalatait megerősítve mi sem találtunk megfelelő együttjárást a két skála eredményei között. így csatlakozunk Summerville és Rose nézetéhez, amely szerint a két teszt a regulációs fókusz különböző felfogását tükrözi. A Megismerés iránti szükséglet (NFCS) és az Ambiguitás iránti tolerancia (MSTAT-II) skálákkal kapott eredményeink ugyanakkor megerősítik mindkét teszt külső validitását. Vizsgálataink eredményeképpen a regulációs fókusz dichotóm felfogása helyett egy olyan kategorizációt javasolunk, ami számot vet azzal, hogy számos olyan személy található, aki mind a promóció-, mind a prevenciófókuszt mérő alskálán magas vagy alacsony eredményt ért el. Az így kialakított négy kategória tagságának számát és demográfiai jellegzetességeit tekintve alkalmasnak bizonyult arra, hogy további vizsgálatokban az önszabályozás komplexebb vizsgálatának kiindulópontjául szolgáljanak.

Restricted access

Fungi, in particular Aspergilli, are well known for their potential to overproduce a variety of organic acids. These microorganisms have an intrinsic ability to accumulate these substances and it is generally believed that this provides the fungi with an ecological advantage, since they grow rather well at pH 3 to 5, while some species even tolerate pH values as low as 1. 5. Organic acid production can be stimulated and in a number of cases conditions have been found that result in almost quantitative conversion of carbon substrate into acid. This is exploited in large-scale production of a number of organic acids like citric-, gluconic- and itaconic acid. Both in production volume as well as in knowledge available, citrate is by far the major organic acid. Citric acid (2-hydroxy-propane-1, 2, 3-tricarboxylic acid) is a true bulk product with an estimated global production of over 900 thousand tons in the year 2000. Till the beginning of the 20th century, it was exclusively extracted from lemons. Since the global market was dominated by an Italian cartel, other means of production were sought. Chemical synthesis was possible, but not suitable due to expensive raw materials and a complicated process with low yield. The discovery of citrate accumulation by Aspergillus niger led to a rapid development of a fermentation process, which only a decade later accounted for a large part of the global production. The application of citric acid is based on three of its properties: (1) acidity and buffer capacity, (2) taste and flavour, and (3) chelation of metal ions. Because of its three acid groups with pKa values of 3. 1, 4. 7 and 6. 4, citrate is able to produce a very low pH in solution, but is also useful as a buffer over a broad range of pH values (2 to 7). Citric acid has a pleasant acid taste which leaves little aftertaste. It sometimes enhances flavour, but is also able to mask sweetness, such as the aspartame taste in diet beverages. Chelation of metal ions is a very important property that has led to applications such as antioxidant and preservative. Moreover, it is a “natural” substance and fully biodegradable.

Restricted access

The primary visual cortex (V1) of the mammalian brain is equipped with a specifically connected network of neurons that can potentially solve difficult image processing tasks. These neurons are selectively tuned for locations in visual space and also for line orientation. The coupling of location and orientation tuning results in the neural representation of the visual world in terms of local features. These local features, e.g., oriented line segments, will have to be linked together in order to parse the visual world into regions corresponding to object and ground. Although standard models of V1 do not address the issue of interacting neuronal populations, we suggest that the long-range connectivity pattern of V1 provides an architecture where spreading neural activity may lead to pertinent figure-ground segmentation. The model relies on the fact that in addition to the processing units, their connections are also selectively tuned for space and orientation. From the computational point of view, the model uses a minimalist approach that applies the fundamental concepts of Gestalt psychology – proximity, similarity and continuity – to the spreading of neuronal activation signals. This model is successful in predicting psychophysical performance of human observers, and provides an account of the computational power of V1.

Restricted access