Search Results

You are looking at 1 - 10 of 88 items for

  • Author or Editor: Sándor Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Chemistry and analysis of radionuclides

Jukka Lehto, Xiaolin Hou, Wiley–VCH, Weinheim, Germany, 2011, 406 pp, ISBN: 978-3-527-32658-7

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Author:
Sándor Nagy
Restricted access

As part of a wider research program, we analysed the theoretical framework and the recent developments of the process of internationalization (transnationalisation) of the small- and medium-sized enterprises in Spain. The paper highlights the main trends and barriers of this internationalization process. Methodology included document analyses, interviews, and the analyses of statistical databases.

Restricted access

Efficiency or effectiveness? It not just the matter of definition. Experts and researchers have to make a difference between the qualitative and quantitative approach. The efficiency of EU subsidies means the ratio of the committed and disposable amount of EU subsidies can be measured, which was used and paid out within the given timeframe and along the legal regulations. The effectiveness of EU subsidies needs a much more complicated and complex approach than efficiency. The effectiveness of usage on a project level can be measured by the ‘added value’ of the project; and on the programme level by the added GDP growth or employment rate. The following research essentially analyses the project level or micro-effectiveness, however, it discusses the results of some macro-analyses as well (qualitative approach).

Restricted access

A császármetszések száma világszerte emelkedik, aminek két legfontosabb oka az elsődlegesen végzett műtétek arányának növekedése és a császármetszést követő hüvelyi szülések számának csökkenése. Az eltérő gyakoriság mögött számos befolyásoló tényező áll: az anyai életkor, az obesitas növekvő incidenciája, az asszisztált reprodukcióval fogant terhességek, az anyai kérésre, egészségügyi javallat nélkül végzett beavatkozások nagyobb száma. A szülés folyamatát befolyásoló tényezők nem kellően körültekintő megítélése és a jogi fenyegetettség hatása szintén hozzájárul a császármetszések emelkedő számához. A közlemény összefoglalja az indikációs területek elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásainak okait, és elemzi azok jelenlegi szülészeti gyakorlatra kifejtett hatását. Orv. Hetil., 155(29), 1140–1146.

Restricted access

Az európai uniós kohéziós támogatások legfőbb kérdése Magyarországon és az összes uniós államban az, hogy milyen hatékonysággal költik el. Három főproblémakört lehet felfedezni. Az elsőa magyar támogatási intézményrendszer hatékonysága, a második a végsőkedvezményezettek hatékonysága, vagyis hogy hogyan pályáznak az alapokra, hogyan bonyolítják le a projekteket, a harmadik pedig a nem támogatási intézményrendszer működésének a hatékonysága (pl. pénzügyi és oktatási intézmények, tanácsadó cégek). A könnyebbik feladat a mutatószámok meghatározása, amelyekkel mérni lehet a hatékonyságot. A nehezebb feladat mérni is ezeket. A mutatószámok nagy részének forrásai nem nyilvánosak, sőt legtöbbször titkosak. A bruttó hatások legtöbbször nem mutatják a valóságos helyzetet. Ahhoz, hogy valódi képet kapjunk a hatékonyságról, új módszertant kell alkalmaznunk, és közvetlenül a végsőkedvezményezettől kell õszinte (!) információhoz jutnunk, azt kielemeznünk és csak ezt követően vonhatjuk le saját következtetéseinket.

Restricted access

Heavy goods vehicle overtaking ban is a traffic technique action used in many European countries in order to satisfy safety, capacity and efficiency requirements on the motorway network. In Hungary, a permanent ban is in effect, which does not take into consideration the current traffic conditions and traffic flow. This kind of restriction impedes the circulation of heavy goods vehicles on low traffic sections that increases the costs of transport. The possibility of introducing a dynamic overtaking ban that reduces the unnecessary use of the restriction both in time and in space have been examined, providing optimum solution for vehicle and truck drivers.

Restricted access

Intelligent truck parking is a relatively new but important part of intelligent transport systems solutions. According to the regulations, truck drivers are forced to take a rest from time to time in order to prevent accidents caused by fatigue. Parking demands often cause capacity problems in parking places. In the research the authors have developed a parking management system that spreads information about actual occupancy and provides detail journey planning by pre-booking of parking spaces. It makes safer and more convenient drivers’ work, optimizes utilization of parking spaces without additional infrastructural investments. The general aim is to develop a European-wide, integrated reservation and information system.

Restricted access

„A pénz nem boldogít…” vagy mégis? – avagy az anyagi helyzet változásának kapcsolata a boldogsággal

„Money can’t buy happiness”… or can? – the relationship between financial status change and happiness

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Sándor Nagy
,
Szilvia Ádám
, and
Veronika Mészáros

Elméleti háttér: A boldogság fogalmi tisztázásának, valamint a boldogsággal összefüggő tényezők vizsgálatának a pozitív pszichológia viszonylag nagy figyelmet szentel. Jelen tanulmányunkban a jövedelmet, illetve az anyagi helyzet változását (romlás, javulás vagy konstans anyagi helyzet) helyezzük fókuszba, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan kapcsolódik a boldogsághoz. Célkitűzésünk: egyfelől annak tisztázása, hogy az anyagi helyzet változása összefüggésben van-e a boldogság szubjektív megítélésével. Továbbá annak elemzése, hogy az egyén jövedelme befolyásolja-e a kapcsolat természetét, tehát hogyan alakul az említett viszony magasabb, illetve alacsonyabb jövedelem mellett. Módszerek: Mintánkat a Hungaro study 2013 vizsgálat 471 válaszadója alkotja, akik az általunk vizsgált – Életesemény Kérdő ívben feltett, valamint jövedelemmel és boldogsággal kapcsolatos – kérdésekre hiánytalanul válaszoltak, és jövedelmük 2013-ban 50 000 –145 999 Ft-os tartományba esett. Eredmények: Eredményeink azt mutatják, hogy azok, akik az elmúlt egy évre vetítve az anyagi helyzetük romlásáról számolnak be, kevésbé boldognak ítélik magukat azokhoz képest, akiknek javult, vagy nem változott az anyagi helyzete (F(2, 468) = 18,640; p < 0,001; η2 = 0,074). Ez az eredmény nemtől, kortól, iskolázottságtól és a lakóhelytől független. A különböző jövedelemkategóriába tartozó emberek boldogságának mértéke azonos abban az esetben, ha nem változott az anyagi helyzetük (F(1, 148) = 0,09; p = 0,771; η 2 = 0,001); ám kevésbé boldognak ítélik magukat az alacsonyabb jövedelemkategóriába tartozók, ha anyagi helyzetük romlásáról számolnak be (F(1, 288) = 6,39; p = 0,012; η 2 = 0,022). Következtetések: Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy az anyagi helyzet romlása – főképp alacsonyabb jövedelem mellett – hatást gyakorol az egyén által megélt boldogságra. Így prevenciós célú lehet társadalmi szinten olyan értékek előtérbe helyezése az anyagi értékek mellett (vagy helyett), mint például a bizalom, a tolerancia vagy a hála, amelyek hosszabb távon is szavatolhatják a boldogság magasabb szintjét.

Background: Positive psychology pays relatively much attention to the conceptual clarification of happiness and the study of factors related to happiness. In the present study, we focus on the relations of income and changes in financial status (worsening, improvement, or unchanged) to happiness. Aims: Our goal is to explore the relationship between a change in financial situation and the subjective assessment of happiness. Furthermore, we analyze whether the income of the individual influences the nature of the relationship, i.e., how the said relationship changes with higher or lower income, respectively. Methods: Our sample consisted of 471 respondents from the Hungarostudy 2013 survey, who fully answered the questions of income, happiness and certain items of the Life Events Questionnaire. Their income was in the range of 50,000 –145,999 Ft in 2013. Results: Our results showed that those who reported a deterioration in their financial situation over the past year considered themselves less happy than those who improved or experienced no change in their financial situation (F(2, 468) = 18.640, p < 0.001, η 2 = 0.074). These results were independent of gender, age, education, and type of settlement. We found that the degree of happiness of people belonging to different income categories was the same if their financial situation did not change (F(1, 148) = 0.09, p = 0.771, η 2 = 0.001); however, those in the lower income category considered themselves less happy when they reported a deterioration in their financial situation (F(1, 288) = 6.39, p = 0.012, η 2 = 0.022). Conclusions: Our results suggest that deterioration in the financial situation, especially among those with lower income, has an impact on the happiness experienced by the individual. Thus, introduction of values and attributes into our society such as trust, tolerance, gratitude in addition to (or instead of) material values may lead to improvements in the perception of happiness in the long term.

Open access