Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Seres Dániel x
Clear All Modify Search

Jelen tanulmányban amellett érvelek, hogy a „ἱερόσυλος” (szentélyrabló) és a „κατάρατος” (átkozott) szavak meghatározó elemei Démosthenés érvelésének a Timokratés elleni beszédében. Ebben a beszédben mindkét szó egyértelműen a vallásos szókészlet elemei közé tartozik, Démosthenés jogosan és meggyőzően használ ilyen erős kifejezéseket ellenfeleivel szemben. Mivel mindkét szó ritkán fordul elő a klasszikus kori prózai szövegekben, ezért a pontos jelentés meghatározása végett, ami alapfeltétele annak, hogy feltárhassuk az adott szavak érvelésben betöltött szerepét, megvizsgálom a Kr. e. V–III. századi párhuzamos prózai szöveghelyeket, továbbá az epigráfiai, valamint a korábbi drámai forrásokat is.

Restricted access