Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for

  • Author or Editor: Szabó Lajos x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A vallás kognitív elméletei: Áttekintés

The cognitive theories of religion: An overview

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Lajos Szabó

A tanulmány célja bemutatni és értékelni azt az új tudományterületet, amely a „vallás kognitív tudománya” (Cognitive Science of Religion) néven vált ismertté. Az irányzat képviselői a kognitív tudománynak és kognitív pszichológiának az elméleteit és módszereit alkalmazzák a vallás újszerű magyarázata során. Az itt következő tanulmány erről az irányzatról nyújt átfogó értékelést, amit három szempont is indokolhat. Egyrészt, ez a terület az utóbbi időszakban jelentős fejlődésen ment át – mára pedig az önálló tudományos diszciplínává válás küszöbére is eljutott. Másrészt, a fentiek ellenére az irányzat Magyarországon viszonylag kevéssé ismert, ezért mind a kognitív tudományok, mind a vallástudományok hazai képviselőinek szempontjából előrevivő lehet egy ilyen általános áttekintés. Harmadrészt, fontos rámutatni arra, hogy az új irányzat sikeresen alkalmazott egy kognitív és naturalista megközelítést a vallásra – vagyis egy olyan jelenségre, mely korábban leginkább a humán- és társadalomtudományok illetékességi területéhez tartozott.

Restricted access

Az evolúciós pszichológia paradigma újragondolása: A továbblépés irányai

Re-thinking of the Evolutionary Psychology Paradigm: Trends of the Advancement

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Lajos Szabó
and
Tamás Bereczkei

Az evolúciós pszichológia (EP) legnagyobb érdeme, hogy következetesen kifejtett formában mutatta be, hogy a darwini evolúcióelmélet alkalmas a pszichológiára mint tudományterületre vonatkozó metaelmélet szerepének betöltésére. Az irányzat által képviselt adaptácionista megközelítés mindmáig nagyszámú pszichológiai jelenségnek új szempontokon alapuló vizsgálatához és magyarázatához járult hozzá. Más tekintetben viszont az EP mint paradigma némileg egyoldalú maradt – ami részben a keletkezésének időszakában dominánsnak mutatkozó kognitív elméletek (így pl. Chomsky-féle innátista megközelítés, a Fodor képviselte modularizmus) feltételek nélküli elfogadására vezethető vissza. Az egyoldalúság kialakulásához az is hozzájárult, hogy az EP képviselői nem szenteltek kellő figyelmet a humángenetika, a fajok közötti összehasonlító pszichológia és a kulturális pszichológia terén zajló fejlődésnek. Az ebből adódó korlátokra és leegyszerűsítésekre az EP-vel szembeni kritikák már több alkalommal rámutattak. A kritika azonban önmagában nem jelent megújulást. Ebben a tanulmányban ezért az evolúciós pszichológiai megközelítés újraaktualizálásának lehetőségeit, a továbblépés irányait vesszük számba. A legújabb, a genetikai hatásokkal, az állati elme működésével vagy épp a pszichológiai különbségek kulturális hátterével kapcsolatos tudományos eredmények ugyanis lehetőséget kínálnak arra, hogy a Tinbergen négy kérdése által kijelölt területeken újragondoljuk és kiegészítsük az evolúciós pszichológia eredeti feltevéseit.

Open access

The goal of this paper is to present an inductance measurement method, and an electromechanical model of the pinion-engaging mechanism for the starter motors. The pinionengaging mechanism is the system of components (solenoid switch, pinion-engaging lever, and overrunning clutch with drive pinion) that engages the drive pinion of the starter motor with the ring gear of the internal combustion engine. The actuator of the pinion-engaging mechanism consists of two concentric iron core coils. The coils are excited by relatively high currents. The electromechanical model of the pinion-engaging mechanism requires inductance of the solenoid and its derivative depending on the position of the iron core.

Restricted access

Uterine adenoacanthoma, a subtype of primary endometrial adenocarcinoma, was found in a tissue specimen removed during ovariohysterectomy from an 8-year-old German Shepherd dog. Multifocal, benign squamous metaplastic islands were identified in the parenchyma of the malignant endometrial tumour. The tumour was highly infiltrative but did not metastasise to other organs. Detailed immunohistochemical analyses were carried out in order to characterise the immunophenotype of the tumour.

Restricted access