Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally x
Clear All Modify Search
Authors: Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally, Zoltán Papp and László Fenyvesi

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet rendelkezik egy csúcstechnológiát képviselő távérzékelési eszközzel, az AISA DUAL hiperspektrális szenzorral. A berendezés 400–970 és 970–2500 nm hullámhossz tartományban tud érzékelni, ezen belül igen nagy (2–10 nm-es) felbontásban. A berendezés képes egy adott hullámhossz tartományon belül képet készíteni, ahol a denzitás eltéréssel a reflexió változását képszerűen is láthatjuk. A felvett objektum bármely pontjáról a spektrum függvényében fel tudjuk rajzolni a reflektancia változását. A nyersen rögzített képek radiometriás korrekciója, valamint georektifikációja (pl. a repülőgép billegéséből adódó hibák kiszűrését) speciális CaliGeo program segítségével végezhető el. A detektált képek további célirányos feldolgozását az ENVI 4.1 térinformatikai szoftver biztosítja. A képi információkat GIS-ben tárolhatjuk, így a terepi munkák, a mintavételezés pontosan végrehajtható. A berendezés hatékonyan használható képalkotó-berendezés és spektrofotométerként egyszerre. A precíziós mezőgazdaság és a környezetgazdálkodás területén egyre nagyobb szerepet fog betölteni a hiperspektrális távérzékelési technika. Az AISA DUAL rendszer hazai alkalmazása új lehetőségeket teremt mind a gyakorlati alkalmazás, mind a kutatás területén.

Restricted access