Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Tímea Budai x
Clear All Modify Search

Császi Lajos: A média rítusai (OSIRIS, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2002)

Restricted access

H. Sas Judit: Közelmúlt - Rendszerváltások, családtörténetek /The Recent Past - Changes of the System, Family Histories/ (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003, 328 oldal)

Restricted access

A korszerű technológiák megjelenése, az országok közötti kereskedelmi határok eltűnése, a fogyasztók választási lehetősége és megváltozott elvárásai hívták életre a reen gineering módszerét, melynek célja elsősorban a minőségjavítás, a vevők jobb kiszolgálása, a vezetés hatékonyságának növelése, illetve a teljesítményproblémák valódi okainak feltárása és javítása. A kutatás során egy újraszervezési folyamatot vizsgáltunk egy kereskedelmi tevékenységet folytató cégnél (amely eredményes működésének érdekében átalakította a vevőkkel való kapcsolattartás színterét), mely folyamat a stratégiai vezetés módszerei közül a reengineeringhez áll a legközelebb. Célunk a reengineering megismerése, illetve a folyamat lezajlásának figyelemmel kisérése és felmérése volt, melynek hatékonyságával kapcsolatosan pozitív eredményekről számolhatunk be.

Restricted access

Lövey Imre - Manohar S. Nadkarni: Az örömteli szervezet - szervezeti egészség, betegség, öröm - és a vezetés (HVG Kiadói Rt., Budapest, 2003, 231 oldal)

Restricted access
Authors: Tímea Budai and Károly Varga

Csepeli György: A szervezkedő ember (OSIRIS, Budapest, 2001, 356 o.);  Kulcsár Kálmán: Nyugatról Keletre: Útirajzok a két Amerikáról, Ázsiáról és Afrikáról (Balassi Kiadó, 2001, 344 o.)

Restricted access
Authors: Tímea Budai and Vera Gáthy

Bőhm Antal - Guba László (szerk.): Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 207 oldal); Galló Béla - Udvarvölgyi Zsolt (szerk.): Új világpolitikai trendek. Euro-atlanti Integrációs Kutatóközpont 1. kötet (MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2002, 96 oldal)

Restricted access
Authors: Vera Gáthy and Tímea Budai

Széman Zsuzsa - Harsányi László: „Kelj fel és járj” - Időskorúak mobilitási lehetőségei. (Nonprofit Kutató Csoport - MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest 2003, 105 o.); Marcus Buckingham - Donald O. Clifton: Fedezze fel az erősségeit - most! (Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2003, 216 o.);

Restricted access
Authors: Ilona Mihály, Tímea Kolozsi, Zoltán Liptai, Adrienn Lukács, Péter Molnár, József Budai, Géza Prinz, Anita Ábrahám, Miklósné Palánszky and Józsefné Dóczy

A herpes simplex vírus-1/2 által okozott kórképek kiemelkedő szerepet játszanak a heveny központi idegrendszeri fertőzések között, súlyosságuk, gyakoriságuk és antivirális szerrel történő kezelhetőségük miatt, ezért diagnosztikájuk is kiemelt fontosságú. Célkitűzés: A polimeráz láncreakció (PCR) és az IgM-IgA-IgG-IFT diagnosztikus célú alkalmazásának vizsgálata heveny központi idegrendszeri fertőzések kóreredetének kiderítésében. Módszer: A házilagos kivitelezésű multiplex nested PCR- és a fluoreszcens jelzésű IgM-, IgA-, IgG-antitest-vizsgálat. Az eredmények kiértékelése 396, heveny központi idegrendszeri fertőzésben szenvedő beteg (1 napostól a 81 évesig) 474 liquorának és 555 szérumának vizsgálata alapján történt 2003. január 1. és 2009. december 31. között. Eredmények: A vizsgált betegek 21%-ában (82 beteg) sikerült igazolni a HSV-1/2 kóroki szerepét. Az igazolt fertőzések évi átlaga 12 volt. Huszonhat betegben mindkét módszerrel (32%), 41 betegben csak PCR-rel (50%), 15 betegben csak antitestválasz-vizsgálattal (18%) történt a HSV-1/2 kóreredet igazolása (p<0,0001). A liquorok 35%-ában a HSV-1/2-DNS a 30. mintavételi napon túl vett mintából is kimutatható maradt, ezek mindegyike kétéves kor alatti betegekből származott. Következtetések: 1. A PCR alkalmazásával jelentősen megnőtt a virológiailag igazolt herpeszes eredetű heveny központi idegrendszeri fertőzések száma. 2. A HSV-1/2-specifikus antitestválasz-vizsgálat PCR birtokában sem hagyható el a csak antitestválasszal diagnosztizált esetek miatt. 3. A HSV-1/2-DNS a betegek jelentős hányadában tartósan kimutatható marad a liquorban az antivirális kezelés ellenére, különösen korai életkorban. 4. A korai liquor-PCR-vizsgálat eredménytelensége vagy álpozitív eredmény gyanúja esetén a PCR-teszt ismétlése ajánlott újabb mintából. 5. A PCR alkalmazását, az eredmények korrekt értelmezését a klinikusok és a virológusok közötti összehangolt együttműködéssel lehet eredményesen megvalósítani. Orv. Hetil., 2010, 46, 1896–1903.

Restricted access