Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Tímea Szalkai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Tanulmányunkban az indikációs módszerek három csoportját tekintettük át:  1. az életközösségek szerkezeti leírása,  2. a korrelációs elemzésekre épülo indikációs módszerek,  3. a muködési, hatás-alapú indikációs módszerek.  A korrelációs indikációs módszerek elterjedtek az ökológiai indikációban, azonban e módszercsalád korlátozottan alkalmazható az ökológiai hatás-tanulmányokban: egyrészt mivel nem arányskálán adja meg az érzékenységet, másrészt, mivel idoben nem alkalmas elore jelezni a várható ökológiai következményeket.  A hatás-alapú módszer módszertanában és felhasználhatóságában is lényegesen eltér az elozoekétol. A hatás-alapú indikációban részletes közvetlen ökológiai kapcsolatok rendszerébol idoben elore jósló modell épül fel, amely egy olyan eszköz a környezeti tervezés számára, mellyel szcenárió- és kockázati elemzéseket is el lehet végezni. Az EEA, illetve más európai léptéku monitoring fejlesztését végzo szervezetek és programok (pl. OECD, 2003) az indikációs eljárást, illetve a talajállapot jellemzésének módszertanát a DPSIR rendszer alapján határozták meg. Ez a Driving forces, Pressures, State, Impact, Responses, azaz a ható tényezok, a terhelések, az állapot, a hatás meghatározása és az adott válaszok együttes kezelését, a modellek szintjén történo integrálását és az intézkedések meghatározását és szabályozását jelenti. Az EU/EEA és az OECD által koordinált munkákban a talaj mezofaunáján alapuló talajökológiai indikáció jelentos szerepet kap, mely vizsgálatokról a Rómában 2003-ban megrendezett OECD konferencia publikációjából ismerkedhetünk meg. E munkákban a korrelációs és a hatás-alapú indikációs eljárásokat részesítik elonyben. Az európai léptéku talajmonitoring rendszer felépítésének tervezésénél, továbbá a hazai talaj-monitoring rendszer fejlesztésénél és harmonizációjánál lényeges elem, hogy a mért paraméterek alkalmazhatóak legyenek adekvát elemzo rendszerekhez.  A jövore nézve tehát mind a felhasználandó értékelo módszerek, mind az azt kiszolgáló adattermelo monitoring rendszerek tekintetében a nemzetközi viszonylatban kompatibilis módszerek fejlesztése lehet a cél.

Restricted access