Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: T. Zoltán Polyánszky x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az EU-támogatások jogosultsági rendszerének egy alternatívája

Javaslatok a kohéziós politika reformjával kapcsolatos magyar álláspont kialakításához

Társadalom és Gazdaság
Author: T. Zoltán Polyánszky

A tanulmány a hosszú ideje támogatott NUTS 2 régiók idősoros regionális GDP- és (részben) munkanélküliségi adatainak, egyes hazai tapasztalatoknak, valamint a kohéziós politikát érő kihívásoknak és az EU költségvetési reformja alapelveinek figyelembevételével javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió kohéziós politikájának reformjára vonatkozóan. A javaslatok a forrásfelhasználás hatékonyságára és a hatékonyság mérésére összpontosítanak. Az EU beavatkozási logikájának javítása érdekében kiemelten érintik a támogatási hatékonyság, a gazdaságpolitika és a szabályozás kapcsolatát, a regionális és az országos problémák eltérő kezelésének szükségességét, valamint a regionális fejlet_t

Restricted access