Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Tamás Földes x
  • All content x
Clear All Modify Search

Kutatásunk során a belvíz talajszerkezetre gyakorolt hatását modelleztük háromszor ismételt nedvesítési–száradási ciklussal (WDC) négy darab, közel 10 ezer cm3 térfogatú, bolygatatlan talajmintán.

A talajszerkezet változását vizsgáltuk komputertomográffal (CT), annak érdekében, hogy 1) a minták belso szerkezeti viszonyait láthatóvá tegyük, 2) a mintavételezéssel járó, zavaró falhatást kiküszöbölhessük és 3) a nedvesítési–száradási ciklusok után összehasonlító elemzést végezhessünk.

A három nedvesedési-száradási ciklusból álló kísérlet során az eredendően talajhibától mentes, jó vízgazdálkodású, jó minoségű talajmintákat 880 × 880 µm2 pixel felbontásban felvételeztük komputertomográffal. Meghatároztuk a vizsgálat szempontjából reprezentatív elemi térfogatot, majd a talajoszlopokat e térfogati elemekre osztva elemeztük tovább. A CT-vel mért, sűrűséget jelző Hounsfield-egységeket átszámoltuk száraz térfogattömeg értékekre.

A kísérlet eredményeként a bolygatatlan minták kismértékű térfogattömeg növekedését, valamint a nagyobb méretű pórusok arányának csökkenését figyeltük meg. Ezáltal igazoltuk, hogy talajművelési beavatkozás nélkül, a belvíz okozta tartós vízborítás alatt álló talajok szerkezeti degradációja a későbbiekben tovább növelheti a területen a belvízkockázatot.

Restricted access

A szerzok laboratóriumi talajérleléses kísérletet állítottak be meszes Duna öntéstalajon különbözo elemi kén dózisok (0,1 g; 1,0 g; 2,5 g; 5,0 g; illetve 10 g/tenyészedény, azaz 50, 500, 1250, 2500 és 5000 kg ha-1) talajbeli oxidációjának vizsgálata céljából mutrágyázatlan, illetve NPK-mutrágyázott körülmények között. A 84 napos inkubációs periódus elteltével a talajok pH(H2O),pH(KCl) értékeit, valamint a talajokban mérheto, vízoldható szulfátion-koncentrációt elemezték. Az eredményeket varianciaanalízis és regressziószámítás segítségével értékelték.  Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a mutrágyázatlan talajok különbözo elemi kén adagok hatására kialakult pH-értékei szignifikáns különbséget nem mutattak, míg a mutrágyázott kezelések esetén az emelkedo kéndózisok hatására bekövetkezo pH-csökkenés 0,1 %-os szignifikancia szinten általánosnak bizonyult. A talajok felveheto szulfátion-koncentrációja vélhetoen a kezelések, valamint a talajok mikrobiális tevékenységének hatására minden esetben nott. Az elemi kén adagok, valamint a talajok mért szulfátion-koncentrációinak 0,1 %-os szignifikancia szinten érvényesülo összefüggései azonban a talaj pH-értékeinek alakulásával bizonyítható kapcsolatot nem mutattak. A látszólagos ellentmondás hátterében számos biológiai, fizikai és kémiai tényezo állhat, melyek meghatározása a kapott összefüggések tisztázása szempontjából további vizsgálatok szükségességét veti fel.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Tamás Földes, Gizella B. Árgyelán, Péter Bogner, Imre Repa, Balázs Kiss, and Kinga Hips

This paper summarizes the benefits of non-destructive core measurements by medical Computer Tomograph (CT) in integrated 3D reservoir characterization.  A direct relationship exists between CT measurements and petrography, conventional petrophysical analysis and well logs. Based on CT measurements the internal structure of core samples, and the geometry of framework constituents, porosity type and pore size distribution, as well as fracturing, can be described. There is a close connection between distribution of the Hounsfield Unit of CT measurements and pore size distribution detected by conventional petrophysical analysis. Calculation of effective porosity from petroleum saturation experiments provides a new way to determine the porosity of the whole core sample. Beside the description of reservoir parameters, the results of CT measurements can be extended over the surrounding area of the well. By matching the cylinder maps of CT to FMI images and other well logs the original position of the core samples can be reconstructed. Applying high-tech CT measurements in 3D reservoir characterization and modeling of fluid migration significantly reduces the exploration and production risks.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Brigitta Zana, Gábor Kemenesi, Péter Urbán, Fanni Földes, Tamás Görföl, Péter Estók, Sándor Boldogh, Kornélia Kurucz, and Ferenc Jakab

The predominance of dietary viruses in bat guano samples had been described recently, suggesting a new opportunity to survey the prevalence and to detect new viruses of arthropods or even plant-infecting viruses circulating locally in the ecosystem. Here we describe the diversity of viruses belonging to the order Picornavirales in Hungarian insectivorous bat guano samples. The metagenomic analysis conducted on our samples has revealed the significant predominance of aphid lethal paralysis virus (ALPV) and Big Sioux River virus (BSRV) in Hungary for the first time. Phylogenetic analysis was used to clarify the relationship to previously identified ALPV strains infecting honey bees, showing that our strain possesses a close genetic relationship with the strains that have already been described as pathogenic to honey bees. Furthermore, studies have previously confirmed the ability of these viruses to replicate in adult honey bees; however, no signs related to these viruses have been revealed yet. With the identification of two recently described possibly honey bee infecting viruses for the first time in Hungary, our results might have importance for the health conditions of Hungarian honey bee colonies in the future.

Restricted access