Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Tamás Harangozó x
Clear All Modify Search

A növényfajták állami elismerésének és oltalmazásának egyik feltétele az eredményes DUS vizsgálat, melynek egyik lényeges eleme a megkülönböztethetőségi (Distinctness) vizsgálat. A megkülönböztethetőség a morfológiai tulajdonságok kifejeződési fokozataiban rejlő különbségen alapul, melyet egy adott küszöbértékhez viszonyítunk. A küszöbérték (d'x) megválasztása alapvetően meghatározza a fajták megkülönböztethetőségét. Elemzésünkben homogén és heterogén küszöbvektort alkotó küszöbértékek változtatásának megkülönböztethetőségre gyakorolt hatását vizsgáltuk martonvásári és szegedi nemesítésű őszi búza fajták 2006. évi DUS fajtaleírás mátrixát felhasználva. A fajták páros összehasonlításával vizsgáltuk a megkülönböztethetőségi küszöbvektor (D'x), illetve az azt alkotó küszöbértékek (d'x) és a megkülönböztethető fajták viszonyát. A homogén küszöbvektorokkal kapcsolatban megállapítottuk, hogy a d'x = 3 küszöbérték választása eredményez kezelhető mértékű megkülönböztethető, illetve nem megkülönböztethető fajtapár arányt. A két fajtacsoport közötti nem megkülönböztethető fajtapár különbség matematikailag igazolható. A heterogén küszöbvektorok esetében a d'x = 3 küszöbértéket tulajdonságonként egy értékkel csökkentve és növelve láthatóvá váltak azok a tulajdonságok közötti különbségek, melyek jelentős hatást gyakoroltak a megkülönböztethetőségre. A küszöbvektor változtatásának hatása alapján a tulajdonságokat 5 csoportba soroltuk. A DUS vizsgálatok során a megkülönböztethetőség megállapítására felhasznált küszöbvektorok alkalmasak a különböző fajtacsoportok közötti morfológiai különbségek feltárására is.

Restricted access