Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for

  • Author or Editor: Tamás Mészáros x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

As widely known, Antiphon of Rhamnus was one of the most influential leaders of the Four Hundred, who — from the background — led the oligarchical party attempting to overthrow the democratic state, and a conservative orator of extraordinary eloquence, who avoided publicity and never entered any public scene. This picture formed mainly by the famous passage of Thucydides (VIII 68) needs some modifications. A brief survey of the fragments of Antiphon urges us to assume that he was not a theoretical expert retired from public affairs, but rather a professional speech writer active in public life. Furthermore, the mere analysis of the fragments is definitely not sufficient to identify Antiphon’s political commitment.

Restricted access

In the present paper I try to point out the importance of imitation as a literary tool in the historiography of the early Byzantine period. Dexippus, Priscus, and Procopius used the description of the siege of Plataea as a base text for imitation. The primary aim of these authors was to continue the classical tradition through imitation and to create something new at the same time.

Restricted access

Jelen dolgozatban két szövegkritikai észrevételt teszek két Thukydidés-életrajz egy-egy szöveghelyével kapcsolatban. A POxy 1800 frg. 2, col. II szövegkiadásának παî[ςδ″O]λóρoυ olvasata több szempontból is kifogásolhatónak tűnik. Javaslatom, a πα[τρòς ′O]λóρoυ olvasat betűszámban is megfelelőnek látszik, ráadásul ugyanez a szókapcsolat szerepel a Markellinos-féle életrajz szövegében is. A továbbiakban az Oloros/Orolos névváltozatokkal összefüggésben részletesen elemzem a Codex Palatinus Graecus 252-ben hagyományozott Markellinos-féle életrajz 16. fejezetét.

Restricted access

A Codex Palatinus Graecus 252 jelzetű kézirat nagyszámú scholiont tartalmaz részben Thukydidés történeti művéhez, részben a szerző életrajzához. Ezek közül mintegy ötven, iambikus trimeterben írott széljegyzet a kutatás jelen állása szerint a költő és grammatikus Ióannés Tzetzés kezétől származik. A scholionok tanúsága alapján Thukydidés műve csak ürügyül szolgált arra, hogy Tzetzés kifejthesse saját véleményét, ízlését, meggyőződését – olykor dühösen, olykor ironikusan. Jelen dolgozatban arra teszek kísérletet, hogy néhány érdekesebb scholion elemzésén keresztül bemutassam Tzetzés gondolkodásmódját.

Restricted access

Általános vélekedés szerint Antiphón ötödik beszéde az antikvitás egyik legnépszerűbb szónoki beszéde. Mint a beszédből megtudjuk, Héródés, egy athéni telepes, együtt utazik egy fiatal, gazdag mytilénéi férfivel, Euxitheosszal Ainosba. Hajójuk viharba kerül, és kénytelenek egy kis kikötőben vára-kozni valahol Méthymna környékén. Az üres órákat egy másik hajón italozással töltik. Héródés éjjel elhagyja a hajót, eltűnik és senki nem látja többé. A rejtélyes gyilkossági történet tényeinek és a védelem érvelési stratégiájának elemzése segítségével megkísérlünk - lehetőség szerint - pontos beszámolót adni az eseményekről. Az ügy eljárásjogi kérdéseivel kapcsolatban feltételezzük, hogy Héródés rokonai törvénytelen eljárást, egy endeixis kakourgónt kezdeményeztek Euxitheosszal szemben. Indítékuk peren kívüli megegyezésből remélt anyagi haszonszerzés. Az első mytilénéi felkelés leverését követően nagy jelentőséget tulajdonítunk a ténynek, hogy a vádlott mytilénéi polgár.

Restricted access
Restricted access

The lecture, presented at the conference celebrating the 60 th anniversary of Corvinus University of Budapest discusses some notable points in the history of the Corvinus, or “Közgáz”, according to the frequently used Hungarian nickname. The university has been a center of progress during the socialist regime before 1989, which according to the article, is seen in the launch, slow extension, and results of corporate research, and in the gradual, pioneering, and mostly successful reforming of the educational structure, content, and methodology, which followed fittingly but to some extent also preceded the changes.

Restricted access

Chalcocondyles Latinus •

Konrad Clauser's translation of Chalkokondyles

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Tamás Mészáros

Abstract

Zurich scholar Konrad Clauser's translation of Chalkokondyles was printed in 1556 at Oporinus' publishing house in Basel. The present paper reconstructs the circumstances of the formation of that translation, provides a detailed account of the publication, attempts to establish which manuscript may have served as the basis for the translation, and presents an outline of the immediate reception of the translation.

Open access