Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Tamás Mezős x
Clear All Modify Search

Zárszó. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének 2004. szeptember 11-én, Baján rendezett „Új-Építészet-Történet” című ünnepi konferenciáján elhangzott előadásokhoz. Megemlékezés Major Máté születésének 100. évfordulóján

Restricted access

A dolgozatban bemutatom az egyetemes jelentőségű szombathelyi Isis-szentély kutatásának és helyreállításának a történetét. Részletesen tárgyalom az új hitelesítő ásatások eredményeit és ezek alapján értékeltem az 1963-ban elkészült műemléki bemutatást. Az emlék alaprajzának funkcionális elemzése és az új régészeti eredmények segítségével igazolható volt, hogy a Hajnóczi-Szentléleky-féle rekonstrukció által elképzelt pronaosz helyzetét és méretét újra kell gondolni. A szakirodalomban az utóbbi időben megkérdőjelezett frízrekonstrukció módosításával a templom új elvi rekonstrukciója volt kidolgozható. Az eredmények bizonyításához segített hozzá a leletek méreteinek Vitruvius III. könyvében megadott szerkesztési szabályok szerinti elemzése.

Restricted access

Két évtized különbséggel született Baja városában három fiatalember, akik az érettségi vizsga letétele után a Magyar Királyi József Nádor Műegyetemen az Építészeti Osztály, majd Kar hallgatói lettek. Mindhármójuk elnyerte a legrangosabb hazai állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Major Máté és Hajnóczi Gyula a Kar professzorai és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai lettek. A legidősebb, Miskolczy László pedig gyakorló tervezőként vált a hazai építészet kiemelkedő alkotójává. Míg Major és Hajnóczi pályája a Műegyetemhez, közelebbről az építészettörténet oktatásához kötődött, addig Miskolczy 1956-ban, néhány hónappal a rangos elismerés átvétele után az Egyesült Államokba emigrált. Szerkezettervezőként új, választott hazájában ért el sikereket.

A dolgozat az azonos környezetből, egy kisvárosi értelmiségi, középosztálybeli családból induló, azonos hivatást választó és Magyarországon a legrangosabb kitüntetést elnyerő építészekre emlékezik. Miskolczy születésének 2020-ban lesz 120., Hajnóczi születésének pedig 100. évfordulója. Az évfordulókat kutatva derült ki, hogy Majort akadémiai levelező taggá 70 évvel ezelőtt, 1949-ben választották.

A fellelhető adatok alapján részlegesen rekonstruálható volt Miskolczy László hazai munkássága. Az elegáns bajai I. világháborús emlékműtől a Haditengerészeti emlékművön át néhány bérház, lakóház és középület megvalósult terveiig. A csúcspontot Miskolczy esetében feltétlenül a mátraházi kórház jelentette, a maga organikus kapcsolatai miatt.

Major Máté professzor pályája tervező építészként a tatabányai élmunkás házak tervezésével 1949-ben lezárult. A két háború közötti szakmapolitikai tevékenysége professzori kinevezésének elnyerése után teljesedett ki. Építészetelméleti munkássága mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban visszhangra talált.

Hajnóczi Gyula az antik építészet európai jelentőségű kutatójaként és helyreállítójaként vált ismertté. Az aquincumi romkert bemutatásának és kivitelezésének tervezőjeként részesévé vált szinte valamennyi római kori emlék revitalizációjának. Építészetelméleti munkássága egy sajátos építészeti térelmélet bevezetőjének megalkotásában befejezetlen maradt, de gondolatai segítették az utódok gondolkodásának kialakulását a térfogalom megismerése területén.

Open access